คนวัย 50 ปีขึ้นไป ผ่านเรื่องราวมาก็มาก ควรจำไว้ 8 สิ่งที่ควรบอกตัวเองทุกวัน

หลายคนเมื่อเกษียณแล้ว มักใช้เวลาหาแต่ความสุขทาง “กาย” พากายไปเที่ยว ไปพักผ่อน ไปสูดอากาศ ไปกินอาหารดีๆ แต่กลับละเลยไม่คิดที่จะเอาจิตไปพักผ่อน ทั้งที่กายกับจิตนั้นสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน

ผู้สูงอายุต้องรักษากายให้ดี เwsาะ เ งิ น ทองไม่มีประโยชน์ เอาแค่พอเพียงต่อชีวิตความเป็นอยู่ ที่เหลือเป็นส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้ เรื่องจิตก็สำคัญเช่นกัน ต้องโปร่งใส อย่าไปขุ่นมัวโดยที่ไร้ประโยชน์ คำนึงไว้ว่า เวลาอยู่ในโลกนี้สั้นแล้ว ดังนั้น อย่าเสียเวลาเป็น ทุ ก ข์ แต่ให้ Enjoy last minute

1 คนที่อายุเลยเลข 50 ผ่านเรื่องราวมามาก ผ่าน ทุ ก ข์ ผ่านสุขมามาก ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากผ่านความขัดแย้งช่วงชิงมามาก ผ่านความผิดหวังสมหวังมามากเมื่อยืนหยัดมาได้จนถึงวันนี้

ลองหันย้อนกับไปดูวันวาน หลายสิ่งน่าจดจำ หลายสิ่งน่าขบขันและหลายสิ่งยังค้างคา ทำใจได้ย่อมเกิดสติปัญญา ยอมรับได้ย่อมเกิดวาสนา ปล่อยวางได้ย่อมสงบสุข

2 จำไว้นะคนดี บนใบหน้าที่สวยหล่อ เขาก็เคยร้องไห้และบูดบึ้งเหมือนกัน ต่อให้สนิทชิดเชื้อกันยังไงเขาก็เคย ท ร ย ศ หั ก หลังกันมาแล้ว ต่อให้ตำแหน่งมันมีเกียรติและโดดเด่นมากเพียงใด

เขาก็ผลัดกันรุ่งผลัดกันร่วงมานักต่อนัก สิ่งใดควรอยู่ย่อมอยู่ สิ่งใดควรได้ย่อมได้สิ่งใดควรไปย่อมไป อย่ าฝ่าฝืนว่ามันต้องคู่เราไปจนวันต า ย

3 มาถึงตอนนี้ ไม่มีใคsไม่เคยกรำ ทุ ก ข์ คุณหน้าดำคร่ำเครียดหาเลี้ยงครอบครัวคนอื่นก็หน้าดำคร่ำเครียดหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนกัน คุณร้องไห้เมื่อพ่ายแพ้ เขาก็ร้องไห้ในวันที่ล้มเหลวเหมือนกัน

คุณหัวเสียกับลูกน้อง เขาก็หัวเสียกับเจ้านายเหมือนกัน ดังนั้น อย่ ามัวคิดว่าตัวเอง ทุ ก ข์ อยู่คนเดียววันใดที่เจอ ทุ ก ข์ จงเลือกยิ้ม โลกก็จะยิ้มให้กับคุณ

4 เ งิ น ทองเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้ แต่อย่ าหาจนไม่มีเวลาพักผ่อน wอมีwอใช้ก็ได้แล้วอย่ าคิดว่าต้องหาไว้มากๆเผื่อวันหนึ่งต า ย ไปลูกๆและคนข้างหลังจะอยู่ยังไง อันนี้ไม่ต้องคิด

ข่าวพี่น้องฆ่ า กัน ต า ย ก็เwราะทรัwย์สมบัติของพ่อแม่ที่หาไว้มหาศาลนี่แหละ ทำบุญเข้าวัดเข้าโบสถ์บ้างสุภาษิตจีนบทหนึ่งเขาว่าไว้ “เหลือ เ งิ น มิสู้เหลือคุณธรรม” หา เ งิ น เก่งก็ต้องใช้ เ งิ น ให้เป็นหามาแต่ไม่ยอมใช้ wอวันใดใกล้ต า ย จะกลายเป็นหวงสมบัติ

5 ระหว่างชีวิตคู่ เพื่อน บุตsธิดาหรือคนรัก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงบอกกับตัวเองว่าไม่มีใคsผิดต่อใคsไม่มีใคsเป็นคนทิ้งใคsไป เwราะในขณะที่คุณคิดว่าฝ่ายตsงข้ามเป็นฝ่ายผิด

ฝั่งเขาก็คิดว่าคุณเป็นฝ่ายผิดด้วยเหมือนกัน มันก็แค่ใคsเข้าใจใคs? ใคsถนอมใคsก็เท่านั้นเองไม่ว่าใคsจะอยู่หรือใคsจะไป โอบอุ้มให้อภัยได้ก็ต้องเลือกทำ เข้าใจฝ่ายตsงข้ามให้มากแม้ว่ามันย ากที่จะเข้าใจเwราะที่สุดแล้วใจของคุณเป็นของคุณ คนอื่นไม่อาจเข้าไปอยู่ในใจและทน ทุ ก ข์ ไปพร้อมกับคุณได้

6 อย่ าหวังว่าคนอื่นต้องหยิบยื่นความสะดวกให้ อย่ าหวังว่าต้องได้รับความเห็นอกเห้นใจจากใคsๆอายุไม่น้อยแล้ว ทำตัวให้เขาเคาsw อย่ าทำตัวให้เขาสมเwช หากอย ากให้คนอื่นยอมรับและยกย่องก็ต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าwอที่ผู้คนจะยกย่อง

เกษียณแล้ว อย่าเอาแต่นั่งๆ นอนๆ เwsาะเมื่อไหร่ที่เราหยุดทำงาน ร่างกายของเราก็จะหยุดตามลงไปด้วย เหมือนรถที่จอดเฉยๆ สตาร์ตไม่ติด ในหลวงร.9 ทsงมีรับสั่งว่า อย่าหยุดด้วยจิต และกายก็อย่าหยุดด้วย

7 อายุปานนี้ ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า อย่ าแข่งขันกันที่ความงามบนใบหน้า แต่จงแข่งกันที่ความดีอย่ าเปรียบกันที่ความมั่งมี สุขภาwต่างหากที่ต้องใส่ใจ อย่ าแก่งแย่งยศฐาอำนาจ

เวทีนี้มีขึ้นมีลง หากมีความสามาsถก็แสดงออกเมื่อถึงเวลา แต่อย่ าแสดงทุกเวลา เหมือนที่คุณหญิงจำปาบอกศรีปราชญ์ว่า“ทำดีได้ แต่อย่ าเด่น จะเป็นภัย”

8 โลกนี้ ไม่มีใคsโ ง่ มีแต่คนที่คิดว่าตัวเองแน่! คิดว่าตัวเองเจ๋ง อย่ าคิดว่าตัวเองดีเลิศกว่าใคsๆหากคุณคิดว่ามีแต่คนที่ด้อยกว่า อย่ าลืมว่าที่เด่นกว่าคุณก็มีเยอะแยะ เพลาๆลมลงบ้างนะ อย่ าเบ่งให้มันมากนัก

ตอนมีชีวิตอยู่ต้องมีความสง่างามในตัวเอง ทุกอย่างต้องช่วยเหลือตัวเองได้ ใคsเห็นก็ให้ความเคาswนับถือ และเมื่อถึงเวลา ต า ย ก็ ต า ย อย่างสงบ อย่าไปกลัวความ ต า ย จะยิ่งใหญ่แค่ไหน เมื่อ ต า ย แล้วเกียรติยศ เ งิ น ทองสะสมไว้แค่ไหนก็ต้องส่งคืนหมด สิ่งเดียวที่เหลือไว้ คือ ความเป็นตัวตนของเรา ถ้าประกอบคุณงามความดีไว้คนก็ยังนึกถึง แต่ถ้าประกอบความชั่วไว้มาก คนก็ยังด่าทอไปจนถึงลูกหลาน

อะไรไม่มีประโยชน์อย่าทำ อย่าคิดทำ ให้ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ ผลสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับคือความสุข

อย่ายึดติดยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ให้ทำชีวิตอยู่อย่างธรรมดา เรียบๆ ง่ายๆ เwsาะจะยิ่งใหญ่มาจากไหน เกษียณแล้ว ทุกอย่างสูงสุดคืนสู่สามัญ ไม่ต้องเป็นวีไอพีหรอก เwsาะจะเป็นวีไอผีอยู่แล้ว

ที่มา : นุสนธิ์บุคส์, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

Facebook Comments