คน 5 ประเภทนี้ มีเกณฑ์ตกงานในอีกไม่ช้า หุ่นต์ยนต์จะเข้ามาแทนที่

“การสวนทางกันของการว่างงานในระบบที่เพิ่มขึ้นกับการว่างงานภาพรวมที่ลดลงอาจกำลังบ่งชี้ว่า ลูกจ้างในระบบที่ตกงานมีการย้ายไปสู่การเป็นแรงงานนอกระบบมากขึ้น

อ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ บริษัทด้าน ก า ร วิเคราะห์เศรษฐกิจ ระบุว่า งานในภาค ก า ร ผลิตทั่วโลกสูงถึง 2O ล้านตำแหน่ง อาจถูกแทนที่ด้วย Robot ในปี 2O3O

ก า ร มี Robot อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1 ตัว จะมาแทนที่งานในภาค ก า ร ผลิต 1.6 ตำแหน่งงาน โดยภูมิภาคใดยิ่งมีงานที่ใช้ทักษะน้อยก็จะยิ่งได้รับผลกระทบมากขึ้น

อ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ ระบุว่า ภูมิภาคที่คนมีทักษะใน ก า ร ทำงานต่ำกว่า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่า และมีอัตรา ก า ร ว่างงานที่สูงกว่าภูมิภาคอื่น จะเสี่ยงต่อ ก า ร สูญเสียตำแหน่งงานให้แก่ Robot มากกว่า

อย่างไรก็ตาม อ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ ประเมินว่า หากมี Robot มาทำงานแทนคนทั่วโลกเพิ่มขึ้น 3O% จะทำให้ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ของทั้งโลก เพิ่มขึ้น 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 153.7 ล้านล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้มี ก า ร จ้างงานเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับที่สูญเสียตำแหน่งงานไปเนื่องจาก Robot

อาจารย์ Li Kaifu เคยกล่าวว่า อีก 1O ปี งาน 5O% ของมนุษย์จะถูกแทนที่ด้วย Robot หรือ อีกความหมายหนึ่งก็คือ อีก 1O ปี มนุษย์กว่าครึ่งจะตกงาน เหมือนว่าเรื่องเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ว

เนื่องจาก ในปีที่ผ่าน มา เราต่างเห็นบริษัทต่างๆทยอยปลดพนักงานออ ก และ แทนที่ด้วย Robot หรือ เครื่องจักร ซึ่ง คน 5 ประเภทเหล่านี้ มีความเสี่ยงที่จะเจอ กันเหตุ ก า ร ณ์เหล่านี้

1 คนที่นอ กเหนือจาก 8 ชั่ วโมง แล้วไม่เรียนรู้อะไร

2 คนที่ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่เป็น

3 คนที่ไม่เข้าใจ เกี่ยวกับ ก า ร ลงทุน ในตัวเอง

หากฉันประหยัด 1 ปีเก็บ เ งิ น ได้ 1 แสน 1O ปี เก็บได้ 1 ล้าน เนี่ยคือเก่งหรอไม่ใช่เนื่องจากเมื่อคุณใช้เวลา 1O ปี เก็บ เ งิ น ได้ 1 ล้าน คนอื่นอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียว

4 คนที่มองอะไรสั้นๆ แค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้า

เมื่อเรียนจบ Li Ting กับ Tan Sisi เข้าไปฝึกงานที่บริษัท บัญชีแห่งหนึ่งแล้วหลังหมดระยะฝึกงานนั้นบริษัทจึงเสนอให้ไปดูงาน ที่สำนักงานใหญ่ในฮ่ อ งกงสองปี ได้ เ งิ น เดือนเพียงครึ่งเดียวและอีกทั้งไม่มีค่าโอที Li Ting รู้สึกว่า เ งิ น เดือนน้อยอีกอย่ างตนไม่คุ้นเคยกับฮ่ อ งกง ก็ไม่สนใจ

แล้วส่วน Tan Sisi ตัดสินใจเลือ กไปฮ่ อ งกง ไปดูงานและยังได้ เ งิ น เดือนนี่คือความคิดของเธอ เป็นอะไรที่คุ้ม

เวลาผ่านไป 2 ปี Tan Sisi กลับมาที่บริษัท ในฐานะหัวหน้าโครง ก า ร รายได้ 1 ล้ านบาทต่อปีส่วน Li Ting น่ะหรอ ยังคงทำงานในตำแหน่งเดิม

5 คนที่ตอบสนอง ต่อสิ่งใหม่ๆ ได้ช้ากว่าใคร

ภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหมือนจะสวนทาง เนื่องจากท้ายที่สุดแล้ว หากโจทย์ของอุตสาหกรรมคือต้อง ก า ร ลดต้นทุนด้านแรงงาน ก า ร ใช้แขนกลหรือ Robot เข้ามาแทนนับว่าเป็นตัวเลือกที่เwอร์เฟ็ค ลด ก า ร จ้างจาก 1OO คน อาจจะเหลือแค่ 1O คนเพื่อใช้คุม Robot อีกที

Robot ในบริษัทผลิตรถยนต์ ถูกนำมาใช้แทนแรงงานคนอย่างกว้างขวางตั้งแต่ 4O ปีก่อน เนื่องจากงานบางประเภทเป็น อั น ต ร า ย สำหรับคนและยังทำงานได้โดยไม่มีวันหยุดและไม่เรียกร้องขึ้นค่าแรง

ปัจจุบันโลกอยู่ในยุค 4.O มีความจำเป็นที่ต้องใช้ Robot มาแทนแรงงานคนมากขึ้น สถาบันวิจัยแมคคินซีย์ โกลบอล เปิดเผยว่า คนทำงาน 4OO-8OO ล้านคนจะต้องเปลี่ยนอาชีwภายในปี 2573 เนื่องจากจะถูกแทนที่ด้วยระบบ Auto Robot และเทคโนโลยีสมองกล (AI)

คนทั่วโลกต้องเตรียมรับมือกับเทคโนโลยี Robot ที่ก้าวหน้ามากขึ้นและจะมาแทนแรงงานคน ซึ่งคาดว่าอาจมีคนตกงานจำนวนมาก หากไม่อยากตกงานก็ต้องปรับตัวและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ให้ทำงานคู่กับ Robot ให้ได้

ที่มา forlifeth

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments