คำถามถึงเทวดา, wญานาค, wระภูมิเจ้าที่, สัตว์เดรัจฉาน, เ ป ร ต, สัตว์ในนรก และมนุษย์

เป้าหมายชีวิต คือ ทางที่เรากำหนดและเปลี่ยนชีวิต อะไรที่เราต้องการจะเป็น ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา คนจำนวนมาก ไม่รู้ กฎการดำรงชีวิตที่ง่ายธรรมดา

ขั้นแรกของชีวิต คือ การใช้สมองและพัฒนาตลอดเวลา ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะมีชีวิตที่ดี คือ การเดินทางตามเป้าหมายของตน ทุกคนมีความคิดของตนเอง ความแตกต่างอยู่ที่” อะไรที่เราคิด” คิดถูกและคิดผิด จะนำไปสู่ผลลัพ์ที่ต่างกัน ทุกคนมีชีวิตของตนเอง แต่บางคนไม่รู้” อะไร” ที่จะทำ ที่จะไป เมื่อไหร่ และอย่างไร

คำถามเดียวกัน แต่ต่างคำตอบ ต่างภwภูมิ ต่างวาระ ต่างบารมี ต่างความคิด

ต่างการกระทำ ต่างจุดมุ่งหมาย “ถ้าได้เกิดเป็นคนอยากจะทำอะไร”

เทวดา ตอบว่า

“เราจะพิจารณาธรรม เพราะคนมีกายสังขาร ที่เหมาะกับการพิจารณาธรรมมาก ร่างกายของคนเป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาธรรมได้ดีที่สุด น่าอิจฉาพวกคนจริงๆ”

wญานาค ตอบว่า

” บ ว ช สิ ถ้าได้เกิดเป็นคน เราจะ บ ว ช … เป็นwญานาคมีฤทธิ์มากก็จริง แต่ บ ว ช ไม่ได้ พ้น ทุ ก ข์ ไม่ได้ ไม่เหมือนคน wระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้นาค บ ว ช แต่คน บ ว ช ได้ คนสร้างบุญใหญ่ไป ส ว ร ร ค์ ชั้นสูง ไปแดนนิwwานได้ แสนประเสริฐ”

wระภูมิเจ้าที่ ตอบว่า

“ถ้าได้เกิดเป็นคนอีกครั้ง คราวนี้เราจะไปทำบุญใส่บาตรทุกวัน ไม่ต้องมานั่งรอคนอุทิศส่วนกุศลมาให้เราอีก ไปทำเองเลย เพิ่มบารมีได้เร็วทันใจดี”

สั ต ว์ เดรัจฉาน ตอบว่า

“ถ้าได้เกิดเป็นคน เราจะสง เ ค ร า ะ ห์ สั ต ว์ ตัวอื่นๆ เป็น สั ต ว์ นั้น ทุ ก ข์ มาก พูดก็ไม่ได้ คิดอะไรฉลาดๆก็ไม่ได้

เป็นคนมีสมองมีปัญญา เราจะใช้ปัญญาของคนทำให้ตัวเองไม่ต้องมาเป็น สั ต ว์ อีก”

เ ป ร ต ตอบว่า

“เราไม่อยากมีหน้าตาน่าเกลียด ไม่อยากมีปากเท่ารูเข็ม มีรูปร่างสูงเหมือนต้นตาล

ถ้าได้เกิดเป็นคน เราจะถือศีล จะได้ไม่ต้องมาเป็น เ ป ร ต ผู้หิวโหย อดๆ อยากๆ ทน ทุ ก ข์ ทรมานแบบนี้”

สั ต ว์ นรกในอเวจี ตอบว่า

“ถ้าได้เกิดเป็นคน เราจะทำความดี จะไม่ผิดศีล5อีก จะปฏิบัติธรรม เพราะนรกมันร้อนมันโหด ร้ า ย อยู่แล้วมีแต่ความเจ็บปวด ทุรนทุราย ถ้าข้ามีโอกาสอีกครั้ง เราจะไม่ทำเลว เราไม่อยากทรมาน ไม่อยากได้ชื่อว่าเป็น สั ต ว์ นรกอีก”

แต่เมื่อถามคำถามเดียวกัน

คนตอบว่า”

อยากสมหวังรัก,อยาก ร ว ย ,อยากมีตำแหน่งสูง,อยากมีอำนาจ แม้ต้องผิดศีล ทำ ร้ า ย ใครก้อจะทำ”

อนิจจาใครหนอ..น่าสงสารที่สุด!

คนผู้ที่อยากแต่ทรัwย์สมบัติภายนอกที่ยึดถือได้ ชั่ ว คราว

ทั้งที่มีโอกาสจะทำบุญกุศลมากกว่าเพื่อน ทำให้มีอริยทรัwย์คือ

ทรัwย์อันประเสริฐเป็นของติดตัวไปทุกภwภูมิ อยู่ภายในใจ มี ๗ สิ่งคือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา

อ่านอีกครั้งจะรู้ว่า” มันดีมาก”

สำหรับคนใช้ชีวิตของตน ติดตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะสุขหรือ ทุ ก ข์ ชีวิตจะง่ายกว่า เพราะ เหมือนกับเรากำลังเดินทางไกล แต่เรามีจุดหมายและเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งเราจะไม่หลงทาง

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จ คือ เป้าหมาย หรือ จุดหมาย ทุกคนมีความคิดของตนเอง คิดอย่างไร สิ่งที่ดี หรือ ไม่ดี เขาก็จะได้อย่างที่คิด การมีเป้าหมายสุดท้าย จะทำให้ชีวิตดีขึ้น

คนที่ใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง จะนำปัญหามากมายมาสู่ชีวิต ขณะที่คนใช้ชีวิตที่ถูกต้อง จะนำความสำเร็จและความสุขมาสู่ชีวิต การเริ่มต้นคิดที่ถูกต้อง เราจะต้องเริ่มต้นที่เป้าหมายชัดเจน

ก่อนที่เราจะทำอะไร

เราต้องเริ่มด้วยความคิดที่ถูกต้องและการกระทำที่ถูกต้อง หลังจากนั้น เราจะสนุกร่าเริง กับ ความสำเร็จในชีวิต ความสุขมาจากความคิดที่ถูกต้องและการกระทำที่ถูกต้อง

เราจำเป็นที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างมีเป้าหมาย ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก เราต้องมีเป้าหมายยิ่งมีจินตภาwที่ชัดเจนในเป้าหมาย เรายิ่งทำให้ความฝันของเราเข้าใกล้ความจริงมันไม่ใช่ความผิดของเรา หากเราไม่รู้ แต่ มันเป็นความผิด หากเราไม่เข้าใจ ที่จะเลือกชะตา ก ร ร ม ของชีวิตเราอย่างไร มันเหมือนกับ คนหนึ่ง เดินไปตามถนน ที่ไม่มีแสงไฟ มีเพียงแต่ความมืด เหมือนกับคนตาบอด

เมื่อเราไม่รู้ทิศทางของชีวิต เราไม่รู้ว่า จะไปไหน นี่เป็นเหตุผลว่า ทำไมเราจึงมีชีวิตที่ผิดไปตลอดชีวิต

ที่มา: นิรนาม

Facebook Comments