คำโบราณว่าไว้ “ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก”

ครอบครัวขาดพ่อขาดแม่ เป็นครอบครัวที่ขาดผู้นำ คือ พ่อบ้านหรือแม่บ้านปล่อยให้แม่หรือพ่อเลี้ยง ลูกฝ่ายเดียว บางแห่งจึงเรียกว่าครอบครัวภาระ และมักจะหมายถึงครอบครัวที่ขาดพ่อ ปล่อยให้ลูกอยู่ใน ภาระของแม่

“ลูกขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ลูกขาดแม่เหมือนแพแตก”

คำเปรียบเปรยโบราณ ที่กล่าวไว้ว่าหากลูกไม่มีพ่อแม่ยังทำหน้าที่แทนได้ แต่หากขาดแม่ชีวิตของลูกจะกระจัดกระจายไร้ทิศทางเหมือนแพแตก

เพื่อนๆ เคยได้ยินเรื่องบ้านแตกสาแหรกขาดไหมคะ มันเป็นคำพูดที่พูดกันมาตั้งแต่โบราณแล้วคะ

สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า บ้านแตกสาแหรกขาด หมายถึง (สำ) น. สภาพที่ต้องกระจัดกระจายพลัดพรากกันเพราะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขึ้นในครอบครัวหรือในบ้านเมือง. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

เรื่องสอนใจไว้ดีมาก

“ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก”

ขึ้นชื่อว่าพ่อแม่ต่อให้ลูก จะอายุเพิ่มมากขึ้นซักเท่าไหร่ ก็ยังเป็นลูกตัวน้อย

สำหรับเค้าอยู่เสมอ พ่อแม่ส่วนมากแล้ว เมื่อมีลูกก็ ต้องการดูแลลูก อ ย่ า ง ดี

ต้องการให้ลูกๆ ของตัวเองนั้นได้มีชีวิตความเป็นอยู่ มีการศึกษาแ ละมีอนาคตที่ดีกว่า

ตนเองด้วยกันทั้งนั้น น้อยนักที่จะมีพ่อแม่คนไหน ที่ต้องการหรือยอมให้ลูกของตัวเอง

นั้นลำบากลูกนั้นเปรียบได้ กับแก้วตาและ หั ว ใ จ ของ พ่ อ แ ม่ ห ล า ย ค น ที่เมื่อมีลูก

ก็ต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ต้องการให้ลูกของเรานั้นได้รับ ความสุขสะดวกสบายในทุกๆด้าน

หากขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือน แพ แ ต ก

ชีวิตของลูกคง กระจัดกระจายไร้ทิศทาง หากเปรียบชีวิตเหมือนการข้ามฝั่ง

ในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราก ซึ่งต้องอาศัยแพ และไม้ถ่อข้ามฝั่งเพื่อไปสู่เป้าหมาย อ ย่ า ง ป ล อ ด ภั ย

หากใครที่ได้อ่านสิ่งที่เรานำมาฝากเหล่านี้แล้ว อย่าลืมหันไปมองคนรอบข้างไม่เพียงแต่แม่เท่านั้น ยังหมายรวมไปถึงคนสำคัญในครอบครัวของเรา อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปทำดีในตอนที่ยังทำได้ หากมาคิดได้ตอนเค้าจากไปแล้วทำดีเท่าไหร่ก็คงไม่ถึงคนที่เรารักอยู่ดี

ขอขอบคุณที่มา : พระมหาประดิษฐ์ จิตฺตสํวโร

Facebook Comments
error: Content is protected !!