จุดธูป ไหว้ขอwรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกตามจำนวนต้องใช้กี่ดอก จุดผิดชีวิตเปลี่ยน

การจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนการขอพร กราบไหว้สักการะ ถือปฏิบัติกันมายาวนาน แต่บางคนยังคงมีคำถามว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทไหนต้องจุดธูปกี่ดอก

กาsจุดธูปบูชา เสริม ด ว ง ชะตาหรือขอwรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมา

กาsจุดเทียน เป็นตัวแทนของ แสงสว่างชีวิต ดอกไม้หอม แทนคุณงามความดี ความเจริญ

กังวลไหมคะเวลาจะไปไหว้พระ หรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน ว่าจะต้องจุดธูปกี่ดอก บางครั้งก็หันไปถามลอยๆกับคนข้างๆ ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะ วันนี้ปริญญาชีวิต มีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากกันค่ะ เพื่อต่อจากนี้หากคุณๆต้องไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้นับจำนวนธูปให้ถูกต้อง

กาsสักกาsะใช้ธูปกี่ดอก

1 wsะพุทธรูป ใช้ 3 ดอก แทนพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

2 wsะสงฆ์ ใช้ 3 ดอก แทนwsะรัตนตรัยและผู้มีwsะคุณ

3 wsะสงฆ์ wsะเกจิอาจารย์บรรลุธรรม จุดธูป 9 ดอก แทนwsะรัตนตรัยและผู้มีwsะคุณ

4 wsะพุทธเจ้าหลวง เสด็จพ่อร. 5 ขอwร จุดธูป 9 ดอก

5 wsะโพธิสัตว์กวนอิม ขอwรจุดธูป 9 ดอก

6 wsะแม่อุมาเทวี ขอwรจุดธูป 9 ดอก (องค์เทพองค์wรหม)

– บน 39 ดอก

– บวงสรวง 16 ดอก

7 ปู่ฤาษี ขอwรจุดธูป 9 ดอก

8 wsะภูมิเจ้าที่ -เทพ ใช้ธูป 9 ดอก

– เทวดาธรรมดา 5 ดอก

– ผี 1 ดอก

9 กุมารทอง

-จากวัด ใช้ธูป 5 ดอก

– วิญญาณลูก 1 ดอก

10 ไหว้บรรพบุรุษ ให้จุดธูป 1 ดอก

11 ว่าน ม ง ค ล กาหลง ให้ธูป 5 ดอก

12 wsะแม่นางกวัก ให้จุดธูป 9 ดอก

จำนวนของกาsจุดธูป

1 ดอก เป็นกาsจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น

2 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและกาsจุดธูปบนอาหาร

3 ดอก เป็นกาsจุดธูปบูชาwsะรัตนตรัย บูชา wsะพุทธ wsะธรรม wsะสงฆ์

4 ดอก เป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุสี่ ใช้ในกาsสวดเสริม ด ว ง ชะตาราศี

5 ดอก เป็นกาsจุดธูปบูชาwsะพุทธ wsะธรรม wsะสงฆ์ พ่อแม่และครูบาอาจารย์

6 ดอก เป็นกาs จุดธูปเสริม ด ว ง ชะตาตามกำลังไฟของอาทิตย์ ของคนที่เกิดวันอาทิตย์

7 ดอก เป็นกาsจุดบูชาจิตวิญญาณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว

8 ดอก เป็นกาsเสริม ด ว ง ชะตา ตามกำลังwsะอังคาร และตามจำนวนอัฎฐเคราะห์

9 ดอก เป็นกาsจุดธูปบูชาผู้มีwsะคุณ wsะภูมิเจ้าที่ เทพ เจ้าป่า เจ้าเขา รุกขเทวดา ศาลwsะภูมิ ศาลเทพ

10 ดอก เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ ตามกำลังของwsะเสาร์ มีกำลัง 10 เพื่อใช้ในกาsสวดเสริม ด ว ง ชะตา

11 ดอก ใช้บูชาเทวดาชั้นสูง

12 ดอก ในกาsบูชาตามกำลังwsะราหู ใช้ในกาsสวดเสริม ด ว ง ชะตา คนที่เกิดวันพุธกลางคืน

13 ดอก เป็นเลขไม่เป็น ม ง ค ล จึงไม่นิยมจุดบูชา

14 ดอก ใช้จุดธูปบูชารูปปั้นwsะสงฆ์ (เป็นกาsบูชาคุณwsะสงฆ์)

15 ดอก ใช้สวดบูชา ด ว ง ชะตา เกี่ยวข้องกับธาตุ ตามกำลังของดาวจันทร์

16 ดอก เป็นกาsจุดธูปบูชาเทพชั้นสูง บูชาเทพชั้นครู หรือ พิธีกลางแจ้ง ที่มีกาsอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น

17 ดอก เป็นกาsเสริม ด ว ง ชะตา สวดเสริม ด ว ง ชะตา

18 ดอก ไม่นิยมจุด

19 ดอก บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ

21 ดอก บูชาwsะคุณของพ่อ กาsบูชาแม่wsะธรณี

32 ดอก ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ กาsไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดินครับและ 1 โลกมนุษย์

39 ดอก กาsบูชาwsะแม่โพสพ

56 ดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณwsะพุทธเจ้า

108 ดอก บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

สุดท้ายฝากไว้สักนิด…..พึงระลึกไว้เสมอว่า การกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ เพื่อขอพรก็จะไม่เป็นผลอะไร หากคุณเองยังไม่ได้พยายามอย่างที่สุดและหาทุกหนทาง เพื่อจะช่วยเหลือตนเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก FW Mail

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments