แท็กซี่น้ำใจงามขึ้นป้ายส่ง “หมอ-พย าบาล” ฟรี ลั่นเราจะสู้ไปด้วยกัน

ถึงสถานการณ์โควิดจะ เเ ย่แต่ คนไทยไม่ทิ้งกัน แท็กซี่ น้ำใจงามบริการส่ง แพทย์พยาบาล ฟรี

ความมีน้ำใจ (Kindness) คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้ำใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.63 ที่ผ่านมา นับเป็นเ รื่ อ งราวดีที่เห็นแล้วอดชื่นชมไม่ได้ เมื่อล่าสุดเพจ เทวดาเดินดิน ได้เผยเ รื่ อ งราวของคนขับแท็กซี่น้ำใจงามจัดบริกการรับส่งฟรี แก่แพทย์ และ พย าบาล หลังต้องทำง า นหนักเพื่อรั กษ าคนไข้จากไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่อง

โดยโชเฟอร์ ได้เขียนข้อความลงในกระดาษและติดไว้หน้ารถว่า “แพทย์ , พย าบาล ส่งฟรีครับ เราจะสู้ไปพร้อมกัน ” น้ำใจงามอย่า งยิ่ ง

ขอบคุณแทนเพื่อนๆ มนุษย์ทุกคนจริงๆ

ซึ่งหลังจากเ รื่ อ งราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตแห่แ ช ร์และคอมเมนต์แสดงความขอบคุณอย่างต่อเนื่อง บ้างก็บอกว่า ขอบคุณในความมีน้ำใจ , ดีมากเ ล ย น้ำใจงามขอชื่นชม ฯลฯ

Cr. เทวดาเดินดิน

Facebook Comments