เท่ห์มากๆ นักบินหญิง ฝนหลวงคนแรกของไทย…ขอตามรอยพ่อของแผ่นดิน

นักบินหญิงฝนหลวงคนแรกของไทย ขอตามรอยพ่อของแผ่นดิน

นักบิน มีหน้าที่ บังคับอากาศยานที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ไปรษณียภัณฑ์ หรือสินค้า ควบคุมอากาศยานซึ่งทำการบินในเที่ยวบินตามตาราง หรือ ในเที่ยวบินเช่าเหมา ศึกษาสภาพอากาศ ณ สนามบิน, เส้นทางบิน บรรยาย สรุปแก่ลูกเรือ

เฝ้าตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องวัดที่ใช้ควบคุมอากาศยาน ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการบินและควบคุมเส้นทางบิน;อาจเป็นผู้ควบคุมอากาศยาน (กัปตัน) ซึ่งรับผิดชอบลูกเรือทั้งหมด หรือเป็นนักบินผู้ช่วย ซึ่งทำการบินภายใต้ ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมอากาศยาน (กัปตัน)

นักบินเป็นอาชีwที่หลายๆคนใฝ่ฝันตั้งแต่เด็ก ที่เป็นแล้วดูเท่ สง่างาม

ในวันนี้เราจะพามารู้จักกับนักบินฝนหลวงหญิงคนแรกของไทย ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ สานต่อศาสตร์พระราชา นักบินหญิงหนึ่งเดียวในฝูงบินฝนหลวง

เธอคนนี้ชื่อว่า นางสาวสร้อยสกุล คุณสุข (น้องเอิง) อายุ 26 ปี นักบินฝนหลวงหญิงคนแรกของไทย ประจำหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.สุรินทร์ จบการศึกษาจากคณะวิศวะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ วิทยาเขตบางเขน และได้เข้าร่วมปฏิบัติการฝึกฝนบินทบทวนการบินฝนหลวง ประจำปี 2561

น้องเอิงกล่าวอย่างความภาคภูมิใจว่า ดีใจที่ได้ช่วยเหลือปชช. โครงการฝนหลวงนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

โดยส่วนตัว ตนเองมีความชื่นชอบและสนใจในอาชีw และได้มาทำหน้าที่นักบินสำรวจ ก็ถือว่าได้ทำคตามความฝันของตัวเอง ได้ช่วยเหลือเกษตรกร ทำประโยชน์ให้แก่คนอื่น

“การได้มาเป็นนักบินฝนหลวงหญิงคนแรกมันเป็นสิ่งที่ดี เพราะมันทำให้บุคคลภายนอกได้รู้ว่ากรมฝนหลวงฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาเป็นนักบิน และไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงจะทำอาชีwอะไร ทุกคนมีวิธีการแสดงออกการทำความดีในแบบตัวเอง”

ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1O กรกฎาคม 2513

“ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคน ทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง”

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 62 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปติดตามการปฏิบัติภารกิจการปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้ ของน้องเอิง หลังจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ชนิดคาราแวน จำนวน 3 ลำ

พร้อมนักบินและเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการทำฝนหลวง มาประจำยังพื้นที่สนามบินสุรินทร์ภักดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทำการบินทำฝนหลวงช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่หลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง

จากฝนทิ้งช่วงมายาวนานหลายเดือน จนต้นกล้าข้าวกำลังเหี่ยวแห้ง ต า ย ในหลายพื้นที่ รวมทั้งอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ.เมือง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาเลี้ยงคนเมืองและตำบลรอบนอก แห้งขอดวิกฤติหนัก น้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาอยู่ในขณะนี้

อาชีwนักบินเป็นอีกอาชีwหนึ่งที่มีความน่าสนใจมาก เพราะในปัจจุบันด้านการบินกำลังเคลื่อนตัวไปได้ดี และก็มีการแข่งขันกันสูงขึ้น เรื่องเงินเดือนจะค่อนข้างสูงเพราะต้องมีความเสี่ยงเรื่องของการ รั ก ษ า ชีวิตผู้โดยสาร การทำงานของนักบินหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมไปจนถึงผู้ที่ทำงานในวงการการบิน เช่น เจ้าหน้าที่ ควบคุมจราจรทางอากาศช่างซ่อมบำรุงวิศวกรต่างๆ นั้น

จริงๆ ที่พวกเขาได้ค่าตอบแทนที่สูงนั้นเพราะต้องทำงาน ที่เสี่ยงภัยตลอดเวลา ต้องทำงานให้มีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุดหรือจนแทบจะไม่ให้เกิดขึ้นได้เลย ดังนั้นก็ต้องเผชิญ กับความเครียดและความกดดันอยู่ตลอดเวลาและต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อพร้อมทำงานอยู่ตลอดเวลา

ถ้าใครอยากจะเป็นนักบินฝนหลวงจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรบ้าง ขั้นแรกต้องมีความรู้ความชำนาญพื้นฐานด้านการบิน โดยจบหลัก สู ต ร นักบินพาณิชย์ตรีจากโรงเรียนการบินเอกชนต่างๆที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(CAAT)รับรอง ปกติจะมีชั่วโมงบินประมาณ 2OO ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการเรียนประมาณ 2 ล้านบาทเศษ ใช้เวลาเรียนประมาณ 14 เดือน โดยต้องจบปริญญาตรีเป็นพื้นฐานจึงจะเข้าเรียนการบินได้

ฟังดูแล้วใครอยากเป็นนักบินฝนหลวง ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งความรู้ ความสามารถและเตรียมทั้งกายและใจด้วยที่จะต้องทำงานทนแดดทนความร้อนในต่างจังหวัดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องปชช. แต่จะได้ความสุขอิ่มเอมใจที่หาซื้อไม่ได้กลับมาจากการทำฝนตกให้พี่น้องปชช.นะ

ภาพจาก เพจ กองร้อยทหารพรานที่ ๔๕๐๙

อ้างอิง

www.youtu.be/9iw582cJTmg

www.tnews.co.th/social/518186/ยลโฉมหน้า-นักบินหญิงฝนหลวงคนแรกของไทย-อายุเพียงแค่-25-ปี

อ้างอิงเนื้อหาเพิ่มเติมเรื่อง นักบินฝนหลวง

ww.royalrain.go.th/web/Info/ShowDetail.aspx?DetailId=9885

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments