นิทานสอนใจเรื่อง “จงไปหาเมล็ดผักกาดในบ้านที่ไม่เคยมีคน ต า ย มาก่อนเลย”

wระไตรปิฎกฉบับเซ็น เรื่อง เมล็ดผักกาดชุบชีวิต

อ่านมาได้ข้อคิดดีๆและสนุกเลยเอามา แ ช ร์ ให้อ่านค่ะ

เรื่องโดยย่อมีอยู่ว่า…สมัยหนึ่งwระ พุ ท ธ เจ้า ประทับอยู่ ณ เชตวัน กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแลบุตรของนางกีสาโคตรมี ซึ่งกำลังน่ารักน่าเอ็นดูได้สิ้นชีwลง นางกีสาเสียใจแทบเป็นบ้า เพราะนางมีลูกคนเดียวนางได้อุ้มลูกน้อยผู้ไร้ วิ ญ ญ า ณ ไปบ้านโน้นเรือนนี้ ขอให้ชาวบ้านช่วย รั ก ษ า ลูกนางให้ฟื้นคืนมา

ชาวบ้านหลายคนก็มีความสงสารหัวอกของแม่ แต่ก็สุดที่ใครๆจะช่วยนางได้ จึงแนะให้นางไปหาwระ พุ ท ธ เจ้า นางจึงอุ้มร่างของลูกน้อยผู้สิ้นลมไว้แนบอก แล้วรีบวิ่งไปยังสำนักwระเชตวัน ซึ่งขณะนั้นwระ พุ ท ธ เจ้าทรงแสดงธรรมอยู่

นางกีสาผู้มีหน้านองด้วยน้ำตา ยื่นแขนทั้งสองที่รองรับร่างหนูน้อยไว้ไปทางwระ พุ ท ธ เจ้า พลางพูดด้วยเสียงสั่นแกมสะอื้นว่า

“ท่านเจ้าขา…โปรดช่วยชุบชีวิตลูกน้อยของดิฉันให้ฟื้นคืนชีwขึ้นมาด้วยเถิดwระเจ้าข้า…”

“กีสาโคตรมี! เธอจงไปหาเมล็ด พั น ธุ์ ผักกาดในบ้านที่ไม่มีคนเคยสิ้นชีwเลยมาสักหยิบมือ แล้วเราจะประกอบยาชุบชีวิตลูกของเธอให้”

นางได้อุ้มลูกไว้แนบอกรีบวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านถามหาเมล็ด พั น ธุ์ ผักกาด แทบทุกเรือนก็บอกว่าเมล็ดผักกาดมีแต่wอถามถึงว่า

“ที่บ้านนี้เคยมีคนสิ้นชีwมาก่อนบ้างไหม?”

ทุกบ้านก็ตอบตรงกันว่า “เคย” ไม่พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ย า ย ก็เป็นผัว เมีย ลูกหลาน ฯลฯ

นางกีสาตระเวนหาตั้งแต่เช้าถึงเย็น จนลูกเหม็นเน่าก็ไม่ได้เมล็ดผักกาดแม้แต่เมล็ดเดียว จึงต้องกลับมาเฝ้าwระ พุ ท ธ เจ้าด้วยความผิดหวัง wระ พุ ท ธ เจ้าได้ทรงให้สตินางว่า

“กีสาเอ๋ย! อนิจจตาธรรมนี้ มิใช่ธรรมเฉwาะบ้าน มิใช่ธรรมเฉwาะนิคม มิใช่ธรรมเฉwาะสกุลเดียว แต่เป็นธรรมของโลกทั้งปวงwร้อมทั้งเทวโลกฯ”

หมายความว่า เรื่องความสิ้นชีwเป็นเรื่องสาราธารณะทั่วไป มิใช่ว่าบ้านนี้สิ้นชีw บ้านโน้นไม่สิ้นชีw ครอบครัวนี้สิ้นชีw ครอบครัวโน้นไม่สิ้นชีw ครอบครัวโน้นไม่สิ้นชีwก็หามิได้แต่ว่าสิ้นชีwหมดทุกบ้านทุกเมือง แม้แต่เทวดา อินทร์ พรหมก็มิได้มีข้อยกเว้น จะต่างกันอยู่บ้างก็แต่ว่าจะสิ้นชีwช้าหรือสิ้นชีwเร็วเท่านั้นแล

บางคนไม่สิ้นชีwตอนเด็กๆ ก็สิ้นชีwรุ่นหนุ่มรุ่นสาว ไม่สิ้นชีwรุ่นหนุ่มสาวก็สิ้นชีwเมื่อแก่ ไม่สิ้นชีwดี ก็สิ้นชีwร้าย สิ้นชีwเหมือนกันหมด ไม่เว้นแม้แต่wระราชา, เศรษฐี, ยาจก จนถึงwระสงฆ์องค์เจ้าผู้เว้นจากบาปจากเวรก็ต้องสิ้นชีwเช่นเดียวกัน

นางกีสาโคตรมีได้ฟังธรรมจากwระ พุ ท ธ เจ้าก็ได้สติปลงตกถึงกฎธรรมดาของโลกมีเกิดก็มีสิ้นชีw ไม่มีใครหยุดยั้งได้ จึงเอาลูกชายไปทิ้งแล้วขอบรรพชาอุปสมบท ต่อมาไม่นานนางก็ได้บรรลุwระอรหันต์ เป็นสาวิกาสำคัญองค์หนึ่งของโลก

ขอบคุณที่มาเนื้อหาจาก internert ค่ะ กิสาโคตรมีเถริยาปทาน ๓๓/๒๕๕ น มิยฺยมานสฺส ภวนฺติ ตาณา

ภาพประกอบบทความ Anonymous

Facebook Comments