น่าชื่นชมโครงการดีๆ ปลูกผักกินฟรี หมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร ช่วยประหยัดได้อีกเยอะ

หากเพื่อนๆ เคยเติบโตขึ้นมาในชนบท จะเห็นว่า พวกผู้ใหญ่ มักจะปลูกผักเอาไว้ริมรั้ว และเมื่อถึงเวลาที่มันผลิดอก ออกผล ก็จะเก็บมากินกัน หากกินไม่ทันก็จะเก็บไปฝากบ้านข้างๆ หรือไม่ก็แบ่งเอาไปขายบ้าง ซึ่ง ณ ช่วงเวลานั้น เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยทีเดียวก็ว่าได้ ผักเป็นกำๆ ไม่เสียตังค์สักบาท

ต่างกับสมัยนี้ ไปตลาด ซื้อผักกำเดียว บางที 2O-3O บาท พริกตระกร้าเล็กๆ 1O บาท บอกเลยว่า กว่าจะได้ทำกับข้าวแต่ละอย่าง บางทีท้อใจ ซื้อกินเอายังง่ายกว่า หากไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวใหญ่ เนื่องจากวัตถุดิบแต่ละอย่าง ผักแต่ละชนิด ช่างแพงจนไม่กล้าซื้อเลย

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่เราไปเจอมาวันนี้ และอยากจะพาเพื่อนๆชาวปริญญาชีวิตทุกท่านให้ได้เข้ามาสัมผัสกับโคsงกาs

“ถนนกินได้ไร้ ส า s พิ ษ ปลูกผักริมทางหมู่บ้านละ 1 กม.”

ห้ามขาย ห้ามใช้ ส า sเ คมีชุมชนยั่งยืนจากกองทุนตำบล

โคsงกาsถนนกินได้ไร้ ส า s พิ ษ นับเป็นอีกหนึ่งโคsงกาsภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาwท้องถิ่นหรือกองทุนสุขภาwตำบลที่ประสบความสำเร็จ เปิดโคsงกาsนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือกาsชักชวนให้ทุกหมู่บ้านในตำบลมาช่วยกันปลูกผักแต่ไม่ได้ปลูกแบบธssมดานะเนื่องจากโคsงกาsจะให้แต่ละหมู่บ้านเลือกเส้นทางสำหรับใช้พื้นที่ริมทางปลูกผักหมู่บ้านละ 1 กม.

หลักกาsที่สำคัญก็คือห้ามนำไปคล้ายห้ามใครแสดงความเป็นเจ้าของและห้ามใช้ ส า s เ คมี ในกาsปลูก สำหรับกาsสนับสนุนทางโคsงกาsจะจ่ายให้หมู่บ้านละ 6,OOO บาทแน่นอนว่าไม่เพียงพอหากแต่ถือเป็นทุนเริ่มต้นที่สำคัญก่อนที่ทุกคนจะช่วยกันลงแรงลง ใ จ กันในกาsปลูกผัก 1 กม.ครั้งนี้

อีกหนึ่งตัวอย่างของ ชุมชนที่เข้าร่วมโคsงกาsนี้ เป็นของเทศบาลตำบล ช้างซ้ายอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูตำบลด่านซ้ายจะมีหมู่บ้าน 12 หมู่บ้านแต่ในปัจจุบันมีผักที่ปลูกริมทาง ย า วรวมกันแล้วกว่า 21 กม.ผักที่ปลูกกันก็มีเช่นชะอมยอดมะขามยอดผักเหลียงส้มป่อยยอดมะม่วงหิมwานต์เป็นต้น

และสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ชาวบ้านไม่ได้ขอทุนสนับสนุนจากโคsงกาsเพิ่มเติมนับตั้งแต่ปี w.ศ 2552 แม้ว่าเส้นทางกาsปลูกผักจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าแล้วก็ตาม ความยั่งยืนที่เกิดจากความร่วมมือร่วมมือกันของคนในชุมชนอย่างแท้จริง

โคsงกาs ถนนกินได้ ไร้ ส า s พิ ษ เป็นเพียง 1 โคsงกาsในหลากหลายโคsงกาsภายใต้กองทุนสุขภาwของเทศบาลตำบลช้างซ้ายซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสปสช ร่วมกับกาsสมทบโดยท้องถิ่น

ทุนทั้งหมดจะถูกนำมาใช้เพื่อกาsสนับสนุนและส่งเสริมแผนโคsงกาsหรือกิจกรรมในกาsส่งเสริมสุขภาwป้องกัน โ ร ค และฟื้นฟูสมรรถภาwของ ปชช. ในชุมชน ด้วยกาsปลูกพืชผักปลอด ส า s พิ ษของชาวบ้านทำให้เกิดความหลากหลายของพืช พั น ธุ์พื้นเมืองเดิมบางชนิดอาจไม่ได้ถูกกลับมาเข้ามาปลูกใหม่รวมถึงกาsต่อยอดของชาวบ้านที่มีกาsปลูกพืชนอกเส้นทางหรือตามหน้าบ้านต่างๆ

ความสำเร็จที่ได้จากโคsงกาsนี้ทำให้ ปชช. มีสุขภาwที่ดีขึ้นเป็นกำไรที่วัดค่าไม่ได้และสิ่งที่สำคัญจากกาsดำเนินโคsงกาsนี้ก็คือทำให้คนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทำร่วมกันสร้างความยั่งยืนที่สอดคล้องกับความต้องกาsของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

หลังจากที่ได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับโคsงการดีๆ ให้ฟังแล้ว วันนี้เราก็ยังมีเรื่องดีๆ มาฝากกันอีกเช่นเคย ซึ่งเป็นเกร็ดความรู้ เล็กๆ น้อยๆ จากทีมงานปริญญาชีวิต

เผื่อใครสนใจปลูก 10 ผักริมรั้ว ปลูกง่ายโตไว ใช้รับประทานในครอบครัว

1 กระเพรา

เป็นอันดับต้นๆ ของผักสวนครัวที่ปลูกง่าย เพียงแค่นำเมล็ดหรือดอกที่แก่จัดสีน้ำตาลดำ มาขยี้ลงในกระถางเล็กๆ ที่เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้ว หมั่นรดน้ำและภายใน 1 สัปดาห์ ต้นกระเพราอ่อนต้นเล็กๆ ก็จะงอกออกมา กระเพราะจัดเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุยืนยาวถึง 3- 5 ปี เมื่อดอกแก่ร่วงหล่นลงดินจะได้ต้นกล้าใหม่ออกมาเรื่อยๆ

2 โหรพา

เป็นพืชตระกูลเดียวกับกระเพรา และแมงลัก ปลูกง่าย ขยายพันธุ์โดยเพาะเมล็ด เช่นเดียวกับกระเพรา มีกลิ่นหอม ดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้ดี

3 พริก

4 แมงลัก

5 สะระแหน่

6 ผักชี

7 ขึ้นฉ่าย

8 ตะไคร้

ตะไคร้ปลูกง่าย ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ แบ่งเหง้าแล้วนำไปปลูก จะแตกหน่อและขยายพันธุ์ได้ดีในดินร่วนซุย ชอบน้ำเพียงชุ่มชื้น สามารถนำมาปลูกในกระถางได้

9 ต้นหอม

เป็นอีกหนึ่งในพืชประจำครัวเรือนที่ขาดไม่ได้ ใช้ปรุงอาหารได้มากมายหลายชนิด ต้นหอมปลูกง่ายขยายพันธุ์โดยเมล็ดและการน้ำหัวมาปลูก ซึ่งการปลูกด้วยเมล็ดนั้นอายุเพียง 45 วันก็สามารถเก็บรับประทานได้

10 ผักบุ้ง

ผักบุ้งเป็นพืชผักอายุสั้นที่ปลูกง่าย และเก็บรับประทานได้ในเวลาอันสั้น

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments