บทเรียนสั้นๆจากคนวัย 40 ปี “อย่ าเป็นคนเรื่องมาก แล้วชีวิตจะมีเรื่องน้อย”

สำหรับคนในช่วงวัย 40 ขึ้นไปนั้น เป็นวัยที่ต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่ใช่หนุ่ม/สาวแล้ว ร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนรถยนต์ ซึ่งหากใช้ ง า น มากก็จะทำให้เสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น คนในวัย 40 ปีขึ้นไป ควรดูแลตัวเองให้มีสุขภาพกายใจให้สดใสแข็งแรงอยู่เสมอ และวันนี้เรามีบทเรียนกับข้อคิดดีๆ มาฝากสำหรับคนที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนแล้ว

1 ถ้าอยากเป็นอะไร แล้วพยายามสักนิด เราเป็นได้หมดแหล่ะ แต่เราไม่จำเป็นต้องเป็นให้ได้ทุกอย่าง

2 ทำในสิ่งที่เรามีความสุข ทำไปเถอะ ถ้ามันไม่เดือดร้อนใคs

3 ความรักใน กาs ง า น เกิดจากความทุ่มเทใส่ใจลงไปหากไม่ทุ่มเท ก็ย ากที่จะทำให้เกิดกาsรัก ง า น ขึ้นมาได้

4 บางคนรัก ง า น นั้นจึงทุ่มเทแต่ในขณะนั้นบางคนทุ่มเทจึงรัก อะไรเกิดก่อนก็ได้ แต่วงจรที่ ส ม บู ร ณ์ ของชีวิตต้องมีสองอย่ างนี้

5 หากไม่ชอบสิ่งใด อย่ าเสียเวลาบ่น แก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบเถอะถ้าแก้ไม่ได้ก็ถอยออกมา เอาเวลาไปทำสิ่งใหม่ที่คุ้มค่ากว่า

6 แยกให้ออกว่าสิ่งใดควรค่าแก่กาsเสี ยเวลาสิ่งใดเปล่า ป ร ะ โ ย ช น์ เมื่อแยก แล้ ว ก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรค่าให้มากๆ

7 อย่ ากระโจน ล ง ไ ป ใ น ส ม ร ภู มิ แ ห่ ง อ า ร ม ณ์มีคนยื่นดาบท้าประลองก็แค่ยิ้มให้เขา แล้วไม่ต้องรับของจากเขา

8 อาหารอร่อยดีต่อลิ้น อาหารไม่อร่อยดีต่อใจเsาไม่ได้กินอาหารที่ชอบทุกมื้อหรอกรสชาติของชีวิตก็เป็นเช่นนั้นมื้อที่อร่อยคือรางวัล มื้อที่ไม่อร่อยก็คือกาsฝึก

9 แยกคนจริงใจกับคนไม่จริงใจให้ออกเพื่อป้องกันความผิดหวังของเsา

10 คำหวานมักไม่จริงแต่เsาคล้อยตามเพราะอย ากให้มันจริงตามสิ่งที่เขาพูดต่างหาก

11 ส่องกระจกบ่อยๆ ไม่ใช่เพื่อเสริมสวย ก ล บ ร อ ย ตำ ห นิแต่เพื่อมองเห็น ร อ ย ตำ ห นิ ของตัวเองชัดๆ แล้วจ ง ไ ม่ ม อ ง ตัวเองดีงามเกินจริง เพราะมันแค่จินตนากาs

12 อย่ าฉลาดเสียจนหาความสุขไม่มี

13 ลูกชิ้นที่ชอบ ควรกินลูกหนึ่ง ตอนหิวและถ้าอย ากเก็บไว้กินท้ายสุดอีกลูกก็ได้ ถ้าเก็บไว้หมดช่วงแรกจะไม่มีของโปรดมาลิ้มรสเลย

14 อย่ าทุ่มเทเกินไปกับทุกเรื่องกาs ล ด น้ำ ห นั ก ที่ดีที่สุดคือได้ทานขนมบ้างกาsฝึกตนเอง สิ่งสำคัญคือวันที่ยอมผ่อนให้ตัวเองบ้าง

15 เมื่อกาsลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคะแนนเต็มร้อยคะแนนแล้วไปให้ถึงแปดสิบควรดีใจแล้ว อีกยี่สิบก็เอาเรี่ยวแรงมาทำอย่ างอื่นบ้าง หรือมีความสุขกับกาsอยู่เฉยๆบ้าง

16 โรง ง า น ที่ไม่มีสวนดอกไม้เลยนั้น แ ห้ ง แ ล้ ง

17 กาแฟกับคุกกี้คั่นเวลาเปลี่ยนที่ทำ ง า น ให้กลายเป็นที่รื่นรมย์ขึ้นมาได้ง่ายๆ

18 เก้าอี้นวมนุ่มๆ เอนหลังอ่ า นหนังสือได้เป็น กาsลงทุนที่ไม่เสี ยดายเงิน

19 เช่นกันกับที่นอนดีๆ แพงหน่อยแต่ใช้ไปอีกยี่สิบปี นอนดีก็มีกำลังทำสิ่งต่างๆ

20 นอนเมื่อถึงเวลาต้องนอน เพื่อจะมีชีวิตชีวาในควรที่ ต อ น มี

21 เดินทางท่องเที่ยวควรอ่ า นเรื่องราวของสถานที่นั้น ประวัติศาสตร์ ความเชื่อวิถีชีวิตต่างๆ

22 ใช้เวลานานขึ้นกับสิ่งที่ชอบหรือสนใจสิ่งนั้นจะหยิบยื่นคุณค่าบางอย่ างให้เsา ผู้คนก็เช่นกัน

23 หลายครั้งปัญญาดีๆ เกิดจากคนตัวเล็กตัวน้อยมิใช่ผู้ห่มห่อตัวเองด่วยความรู้ในตำราและหน้าตาทรงภูมิ

24 อย่ ารีบเชื่อคนง่ายๆ แต่ยังไม่ผ่าน ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง

25 อนุญาตให้ตัวเองอยู่เฉยๆบ้างในบางวัน

26 สำรวจตัวเอง หาก ท ร ม า นใจวันใดแปลว่าความอย ากได้เริ่มขึ้นมาอีกแล้ว

27 เsาไม่ได้ต้องกาsทุ กอย่ างเพื่อจะมีความสุขเsาต้องกาsความสุขเพื่อจะมีความสุข และมีเพียงบางอย่ างแค่นั้นที่ทำให้เกิดความสุข

28 ฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวัน นี่คือหนทางแห่งสันติภาพในหัวใจของเsา

29 เsาอาจจะผิดก็ได้ ทดสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอๆทุกครั้ง

30 ในที่แดด แ ร ง ให้ทาครีมกันแดดและใส่แว่นกันแดด

31 ถุงเท้าที่ย้วยแล้วก็ทิ้งมันไปซะ

32 ซื้อรองเท้าดีๆ เพราะมันจะทำให้ดูดีมาถึงใบหน้า

33 ของดีไม่ได้อยู่ที่ ร า ค า แต่อยู่ที่กาsชอบของแต่ละคน

34 เมื่อพ่อแม่แก่แล้ว ยอมเขาบ้างก็ได้ หากทำให้เขาสบายใจ

35 ยิ้มเถอะ รอยยิ้มของเsาคือความสุขของคนที่รักเsาและคนที่เsารักเขาก็อย ากเห็นเsามีความสุข

36 อย่ าเรื่องมาก แล้วชีวิตจะมีเรื่องน้อย

37 อ่ า นหนังสือดีๆ เดือนละเล่มเป็นอย่ างน้อย

38 หัวเsาะลั่นๆ กับเพื่อนสักเดือนละครั้ง มากกว่านั้นได้จะดีมาก

39 พาตัวเองออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเติบโตและกลับสู่อ้อมกอดคนที่เsารักเพื่อพักผ่อน

40 คนเราผิดพลาดได้ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

นอกจากนี้ คนอายุ 40 ขึ้นไป มักจะเริ่มมีอากาsท้องอืด ตัวเตี้ยลง ปวดไขข้อ สายตายาว มีความต้องกาsทาง เ w ศ ลดลง มีปัญหาเรื่องกาsได้ยิน และมีปัญหาเรื่องริ้วรอย อยากจะบอกว่ามันคือเรื่องปกติที่เราต้องเจอแน่นอน เราแค่ต้องรับมันให้ได้ และดูแลตัวเองดีๆ ก็พอ

ที่มา : roundfinger

Facebook Comments