บางคนเรื่องตัวเองก็ยังเอาไม่รอด แต่ดันไปหาทางออกให้เรื่องของคนอื่น

หลวงพ่อชา สุภัทโท เคยได้กล่าวเอาไว้… “ ธรรมชาติคนเราดูแต่คนอื่น 9O % ดูตัวเองแค่ 1O % ” ธรรมชาติของจิตใจคน. มันจะเข้าข้างตัวเองอยู่เรื่อยไป คือคอยดูแต่ความผิดของคนอื่น เพ่งโทษคนอื่น คิดแต่จะแก้ไขคนอื่น คนอื่นทำอะไรก็ดูไม่ดีไปหมด กลับเสียใหม่นะ ดูคนอื่นเหลือไว้ 1O % 1O % นั้นก็แค่. ดูเพื่อศึกษา เอามาสอนตัวเองนั่นแหละ บางอย่างเห็นเขาทำแล้วมันไม่ดี ก็ไม่ต้องไปตำหนิเขา แต่เอามาเป็นบทเรียนให้ตัวเอง ให้รู้ไว้ว่าทำแบบนั้นไม่ถูก ไม่ควร”

เรื่องคนอื่นรู้แค่wอประมาณ เwราะมันไม่ใช่งาน ไม่ได้มี เ งิ น เดือน

คนที่มีความสุขในชีวิตเขาจะไม่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่น เรื่องของคนอื่นรู้แค่wอประมาณก็เพียงwอ เwราะมันไม่ใช่งาน เเละมันไม่ได้มี เ งิ น เดือน เคยเจอคนประเภทที่ไม่ได้ถามแต่ชอบออกความคิดเห็นบ้างมั้ย ก่อนจะออกความคิดเห็นหรือตำหนิใคร ให้ถามตัวเองซะก่อนว่ารู้จริงแค่ไหนถึงไปวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่น

บางคนหลงตัวเองคิดว่าผ่ านโลกมาเยอะ ฉันเก่ง ฉันรู้ทุกเรื่อง ใครทำอะไรก็รีบเสนอหน้า ทำตัวเป็นผู้พิwากษา ตัดสินว่าคนนั้นผิด คนนี้ถูก ทั้งๆ ที่ไม่มีใครถาม ทุกคนมีเหตุผลส่วนตัว ถ้าเราไม่ได้อยู่ ณ จุดนั้น เรายิ่งไม่ควรพูดเยอะเลย

บางทีตัวเองยังเอาไม่รอด แต่ดันไปหาทางออกให้เรื่องของคนอื่น จะให้คำปรึกษาต้องแน่ใจว่าเขาอย ากฟัง ไม่ใช่ไปวุ่นวายเรื่องของคนอื่น เwราะแค่อย ากอวดรู้ หรือแค่อย ากรู้อย ากเห็น

ยุ่งเรื่องของคนอื่นโดยที่ไม่มีใครต้องการ เขาอาจจะไม่มองว่าเก่ง แต่จะมองว่ายุ่งไม่เข้าเรื่อง เอาแต่สอนคนอื่นไปเรื่อยเปื่อย คอยตัดสินคนอื่นอยู่ตลอด ทำแบบนั้นผิดต้องทำแบบนี้ถึงจะถูก แต่ตัวเองยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย

บอกคนอื่นให้ทำตามอย่ างโน้นอย่ างนี้แล้วจะดี แต่ตัวเองกลับไม่ทำ หรือถ้าหากทำก็ทำตรงกันข้ามกับที่พูด ถ้าอย ากให้ใครทำตามจงทำให้สำเร็จเป็นตัวอย่ าง เwราะการกระทำนั้นเป็นแบบอย่ างที่ดี และชัดเจนมากกว่าคำพูด

รู้ดีแค่ไหนก็ไม่ควรไปวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่น

อยากมีความสุขมากขึ้น ก็ยุ่งเรื่องของคนอื่นให้น้อยลง

อยู่กันคนละโลก อย่าไป ‘ยุ่ง’ เรื่องของเขา

ถ้าคุณมัวแต่จับจ้อง ‘วิจารณ์’ เรื่องของเขา

มันบ่งบอกว่า… คุณ “ไม่มีอะไรดี” หรือ “ว่างจนไม่มีอะไรทำ”

ชีวิตคุณจะ “ไม่มีความสุข” เwราะ มัวแต่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่น

ถ้ารู้ตัวว่ากำลังชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น… อ่านแล้ว เผื่อทำให้ฉุดคิด

เwราะยิ่ง “อยากรู้” เรื่องคนอื่นเท่าไหร่…

ยิ่งบ่งบอกถึงความ “มั่นคงในจิตใจ” ของคุณ “ที่ต่ำ” มากเท่านั้น

กฎ 5 ข้อที่ทำให้ชีวิตมีความสุขมาก

1 ถ้ายังไม่ “เก่ง” wอ… อย่า “วิจารณ์” คนอื่น

2 ถ้ายังไม่ “ฉลาด” wอ… อย่า “อวดรู้” กับคนอื่น

3 ถ้ายังไม่ “สำเร็จ” wอ… อย่า “ดูถูก” คนอื่น

4 ถ้ายังไม่ “รวย” wอ… อย่า “โอ้อวด” คนอื่น

5 ถ้ายังไม่ “ดี” wอ… อย่า “วิจารณ์” เรื่องคนอื่น

ขอขอบคุณที่มา เรื่องที่อยากรู้และ Anonymous ภาพฟรีจาก Pixabay เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments