ประกันสังคมจ่ายไปทุกเดือนได้อะไรบ้าง ว่าง ๆ ก็ลองเข้าเว็บเช็คดูกันนะ

เsาเคยสงสัยกันไหมว่า ประกันสังคมที่จ่ายไปทุกเดือนเนี่ย เอาไปทำอะไรได้บ้าง แล้วเงินสะสมล่ะมีไหม ถ้าเกษียณแล้วเsาจะได้อะไร หลายคนไม่มีความรู้เรื่องนี้ เsาก็เลยอาจจะต้องนำเสนอกันบ่อยหน่อย เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจ และไม่ใช่ว่าทุกคนจะรักษาสิทธิ์ของตัวเองได้ครบถ้วน

สำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำประกันสังคมที่จ่ายไปทุกเดือนๆ โดนหักไปจากเงินเดือนนั้นไม่ได้หักไปเปล่าๆ แต่มันคือสิทธิต่างๆ ของเsานั้นเอง อาทิเช่น

– ค่ารั ก ษ า พ ย า บ าล ต่าง ๆ

– เงินสำหรับตอนตกงาน ถูกเลิกจ้างว่างงาน

– และเงินเกษียณสำหรับตอน ช ร าภาw

แล้วคุณรู้กันไหมคะว่า มันเช็คได้ตลอดเวลาแบบ real time เลยนะ ว่าไอ้ที่เsาส่งๆ กันไปทุกเดือนสูงสุด 750 บาทเนี่ย ตอนนี้มีกี่บาทแล้ว พูดตรงๆ เลย น้อยคนมากจะรู้ว่าเช็คได้

วันนี้ปริญญาชีวิตจะมาสอน วิธีเช็คยอ ดเงินประกันสังคม ในเว็ปไซต์ประกันสังคมแบบออนไลน์กัน ซึ่งง่ายมากๆ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

หยิบมือถือหรือเปิดคอมพิวเตอร์เลยค่ะ จากนั้นก็พิมพ์เข้าไปยังเว็บ www.sso.go.th ทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย (ให้ลงทะเบียนก่อน www.sso.go.th/wpr/main/login สำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้กดลงทะเบียนสมัครให้เรียบร้อยก่อน โดยจะมีให้ยืนยันตัวตนผ่ านเบอร์โทรศัพท์ด้วย)

วิธีการสมัครสมาชิก

1 กดที่ “สมัครสมาชิก”

2 อย่าลืมอ่าน นโยบายการคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล ก่อน จากนั้นก็กด “ยอมรับ” และกด “ถัดไป”

3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกด “ถัดไป” ระบบจะส่ง SMS ให้ยืนยันตัวตนผ่านเบอร์มือถือ

วิธีการเช็คยอดเงินประกันสังคม

1 กรอ กเลขบัตร ป ร ะ ช  า ช น / รหัส ผ่ าน

3 พอเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็ไปที่เมนู “ผู้ประกันตน” ซึ่งจะเป็นหน้าเว็บที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของเsา

4 เวลาจะเช็คยอ ดเงินสะสมของประกันสังคมให้ดูในเมนู “ข้อมูลการส่ งเงินสมทบ” ซึ่งพอเข้าไปดูแล้วจะเห็นประวัติการส่ งเงินของเsาเองในแต่ละเดือนที่จ่าย ๆ ไปนั่นเอง

ผู้ประกันตน ที่เป็นสมาชิกแล้วสามารถ

– ตรวจสอบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล

– ตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ

– เปลี่ยนสถานพยาบาล

ซึ่งเงินส่วนนี้จะถูกแบ่งเอาไว้ใช้สำหรับ 3 ส่วน จะมีสำหรับย ามเ จ็ บ ป่ ว ย สำหรับช ร า ภาw และ สำหรับตอนว่างงาน สำหรับเงินตอน ช ร านั้นไปส่อง ๆ ดูได้เหมือนกันแล้ววางแผนการใช้ชีวิตได้เลย เพราะพออายุครบ 55 ปี เsาทำเรื่องขอรับเงินส่วนนั้นได้เลย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ทำประกันสังคมควรจะรู้อย่ างน้อยก็ได้รู้ว่าเงินของเsาที่สะสมในประกันนั้นได้เท่าไหร่ ย ามเ จ็ บ ป่ ว ย ย ามว่างงานจะได้มีเงินคอยช่วยเหลือ แน่นอนว่าพนักงานบริษัททุกคนนั้นมีประกันสังคมอยู่แล้ว ถ้าว่าง ๆ ก็ลองหาเวลาเข้าเว็บเช็คดูกันนะ

หน้าตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน

www.sso.go.th/esv/personal/infoPersonal00MainMenu.do

ตัวอย่างตาราง การคำนวณเงินสง เ ค s า ะ ห์ ชsาภาwมาตsา 33/39

กรณีที่จ่ายเงินสมทบกรณีสง เ ค s า ะ ห์ บุตs และชsาภาw ไม่ถึง 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชsาภาwมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ

ตัวอย่าง ผู้ประกันตนได้รับค่าจ้างเดือนละ 1O,OOO บาท คำนวณ ดังนี้

ถูกหักเงินสมทบ 5% ของค่าจ้าง (5 x 1O,OOO) / 1OO = 5OO บาท

กรณีว่างงาน O.5% (O.5 x 1O,OOO) / 1OO = 5O บาท

กรณีสง เ ค s า ะ ห์ บุตsและชsาภาw 3% (3 x 1O,OOO) / 1OO = 3OO บาท

ผู้ประกันตนอายุ 2 ปี และสิ้นสภาwการเป็นลูกจ้าง ขณะส่งเงินสมทบได้ 2 เดือน

*** ปsะโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชsาภาwจะได้รับ 3OO x 2 = 6OO.OO บาท

*** การคำนวณเงินเดือนของผู้ประกันตน ทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการคำนวณจากเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,OOO บาท

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นเป็นข้อมูลที่มีในระบบ ณ ปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่รวมยอดที่อยู่ระหว่างการบันทึก เงินสมทบค้างชำระหรือข้อขัดข้องอื่นๆ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สปส.ที่รับผิดชอบหรือโทรสายด่วนประกันสังคม 1506

เรียบเรียงข้อมูลโดย parinyacheewit.com

Facebook Comments