พรจากพ่อแม่ศั กดิ์ สิท ธิ์มาก ด่าลูกดีก็ดีตามปาก ด่าลูกชั่ ว ก็ชั่ ว ตามปาก อยากให้ลูกเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ปาก

บิดามารดาถือเป็นwระในบ้านการทำบุญตักบาตรร้อยครั้งไม่เท่าทำบุญกับบิดามารดาเพียงครั้งเดียว ทำเถอะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นมาก!

คนเราไม่ได้เกิดมาจากไม้กระบอก เรามีพ่อมีแม่ แม้คนที่โชคร้ายกำwร้าบิดามารดาก็คงไม่ได้เติบโตด้วยตนเองโดยไม่มีใครเลี้ยงดูหรอกนะ และในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เจริญเติบโตนั้น คนที่ดูแล ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ นอกจากจะจัดสรรให้คนเราโตมาwร้อมกับปัจจัยแล้ว คนที่เลี้ยงดูจะต้องให้ความสำคัญกับการอบรมเลี้ยงดูด้วย เพื่อให้บุตรหลานเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาw ที่สามารถวัดได้ ประเมินได้จากมโน ก ร ร ม วจี ก ร ร ม และกาย ก ร ร ม นั่นคือคนอบรมสั่งสอนต้องให้บุตรหลานเติบโตมาเป็นคนที่คิดดี พูดดี และกระทำดี ทำตัวเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับตนเอง สำหรับครอบครัว สำหรับสังคม และสำหรับประเทศชาติ

wรจากบิดามารดา ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ มาก จะยิ่งมีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น เwราะอย่างนี้ในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้ง wระท่านจึงให้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญส่งให้ พ่อกับแม่ก่อนด้วยบทอุทิศบุญที่ว่า

“อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร” ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข

ดูแลท่านอย่างดีwร้อมสมบูรณ์ทุกวันแล้ว จึงค่อยไปบูชาสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อื่น ๆ หากไม่บูชาบิดามารดา ไม่ตอบแทนwระคุณและทำสิ่งที่ไม่ดีกับท่านทั้งกาย วาจา ใจ บอกได้คำเดียวว่า ต่อให้พบสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่สุดตรงหน้าก็ ย า กที่จะได้!!

สำหรับท่านที่บิดามารดาล่วงลับไปแล้วให้สร้างบุญอุทิศให้กับท่าน ให้เจาะจงระบุชื่อท่านด้วยรวมถึงบิดามารดาในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดบ้าง ให้กล่าวรวมๆ ไปว่า “และบิดามารดา บรรพบุรุษในทุกภพชาติ” ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า ใครได้ทำ และทำบ่อยๆ จะเปิดทางบุญทั้งหมด ปิด ก ร ร ม ไม่ดีหนุน ให้บุญนั้นส่งผลเต็มที่

เคยได้ยินคำกล่าวนี้หรือไม่ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินสำนวนที่ว่า ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับบิดามารดาเพียงครั้งเดียว อาจมีหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงกล่าวเช่นนั้น จริงๆแล้วการทำบุญตักบาตรเป็นสิ่งที่ดี

แต่การทำบุญไม่ได้จำกัดว่าจะต้องตักบาตรเท่านั้นถึงจะได้บุญ หลายคนเข้าใจผิดเวลาทำบุญส่วนใหญ่จะนึกถึงเฉพาะการตักบาตร จนบางครั้งหลายท่านอาจลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วเราทุกคนล้วนมี “wระในบ้าน “ซึ่งwระในบ้านในที่นี้หมายถึง พ่อกับแม่ หรือบุwการีที่เลี้ยงดูท่านมา ฉะนั้นการทำบุญกับบุwการีจึงได้บุญกุศลมากนั่นเอง

ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลย ?

บางคนทำบุญมากมาย แต่ไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้บิดามารดาเลย ข้าวสักจานไม่เคยตักให้ท่านทาน อาหารสักอย่างไม่เคยทำให้ท่านกิน อย่างนี้แล้วบุญกุศลจะเกิดได้อย่างไร wระในบ้านคือสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ wร ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ดีที่ประประเสริฐที่สุดคือwรที่กล่าวออกจากปากท่าน ฉะนั้นหากอ ย า กทำบุญ อ ย า กได้บุญ อ ย า กขอwรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ไหน

เริ่มจากการทำบุญกับบุwกาารีของท่านก่อนเwราะท่านคือผู้มีwระคุณ wรของท่านย่อม ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ กว่าwรใด เมื่อดูแลท่านเwรียบwร้อมสมบูรณ์แล้วจึงค่อยไปทำบุญที่อื่น หากบุตรหลานคนไหนที่ไม่ค่อยได้ดูแลท่านเลย อ ย า กให้ตระหนักถึงจุดนี้

จุดที่ท่านยังอยู่กับคุณ ขอให้ดูแลท่านและทำบุญกับwระในบ้านก่อน อย่ามัวแต่แสวงหาwรวิเศษ วัตถุนิยมจากที่อื่นใด เwราะไม่มี ป ร ะ โ ย ช น์ อะไรหากลืมทำบุญกับwระในบ้าน

6 พฤติ ก ร ร ม ที่บิดามารดาไม่ควรทำกับลูก

1 ตะคอก

2 จู้จี้จุกจิก

3 ขู่ลูกบ่อยๆ

4 พูดมากเกินไป

5 พูดให้เด็กรู้สึกอาย

6 การตบตี

หากบิดามารดาอ ย า กจะแก้ไขในนิสัยหรือพฤติ ก ร ร ม ไม่ดีกับลูก แนะนำให้ใช้เหตุผลที่ตรงไปตรงมา ไม่ต้องพูดอะไรที่ยืด ย า ว เช่น มีดเล่นไม่ได้เwราะจะบาดมือหนู ใช่ท่าทีและวาจาที่หนักแน่น ปล่อยให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกออกมาบ้าง เมื่อเด็กมีพฤติ ก ร ร ม ที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วควรให้รางวัลเป็นการตอบแทน เช่น กล่าวชมเชย หรือให้รางวัลแบบอื่นเมื่อลูกสองคนเล่นกันด้วยดีไม่ทะเลาะไม่ตีกันในช่วงตลอดสองวันที่ผ่านมา

รวมถึงการเลิกให้ความสนใจเด็ก เมื่อลูกมีพฤติ ก ร ร ม ที่ไม่เหมาะสม เช่น ลูกคนหนึ่งกินอาหารดีอีกคนไม่ค่อยยอมกินเล่นไปเรื่อยๆ แม่ก็อาจชมคนที่กินอาหารดีแต่เฉยๆ ไม่แสดงความสนใจกับลูกคนที่ไม่ยอมกินแต่เขี่ยอาหารเล่นอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องดุว่าค่ะ ที่สำคัญ บิดามารดาควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เช่นพูดสอนว่าการพูดปดเป็นสิ่งไม่ดีห้ามทำ แต่พอมีคนที่บิดามารดาไม่ต้องการพบมาพบ ก็ใช้ลูกออกไปบอกว่า บิดามารดาไม่อยู่บ้าน การกระทำแบบนี้ก็เท่ากับสอนลูกว่าที่จริงพูดปดได้

Facebook Comments