พรจากพ่อแม่ ประเสริฐยิ่งนัก ผู้ที่บูชาพ่อแม่จะเกิด โ ช ค ลาภปาฏิหาริย์อยู่เสมอ

พ่อแม่คือพระที่ลูกควรเคารพและบูชามากที่สุด เราจะตักบาตรไปทำไม หากเราไม่เคยหาข้าวให้พ่อแม่ที่บ้านกิน มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งได้เมตตาสอนไว้ว่า การที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เงินทองล้นเหลือ ครอบครัวมีความสุข ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดี ถือเป็นเคล็ดวิชาที่ทำให้ตนเองดวงดีและเกิดปาฏิหาริย์ด้วยตนเองแบบง่ายๆ

สิ่งแรกที่จะต้องทำ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนที่จะไปสร้างบุญที่ไหนก็ตาม ให้สร้างบุญกับพระอรหันต์ในบ้านเสียก่อน ก็คือ พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรามา คนที่จะเจริญได้นั้นต้องเป็นผู้มีความกตัญญู นอกจากกตัญญูแล้วต้องมีกตเวที คือตอบแทนท่านด้วยเท่าที่เรามีกำลัง สำหรับคนที่ชีวิตมีปัญหามากๆ คนเหล่านั้นมักเป็นผู้ละเลยไม่ดูแลพ่อแม่เท่าที่ควร เป็นคนที่ดีกับคนอื่น ให้กับคนอื่นได้หมดแต่กับพ่อแม่กลับทำดีด้วยไม่ได้ ให้ท่านไม่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าท่าน

พรใดไหนเล่าจะ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เท่า “พรจากปากพ่อแม่” ประเสริฐยิ่งนัก พ่อแม่คือพระในบ้านของลูกหลายครั้งต่อหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินคำบอกเล่าจากพ่อแก่แม่เฒ่าว่าไม่มีพรใดหรอกที่จะดีไปกว่าการได้รับพรจากพ่อแม่พร ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ประประเสริฐคือพรที่กล่าวออกจากปากบิดามารดา ฉะนั้นหากอ ย า กทำบุญอ ย า กได้บุญอ ย า กขอพรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวังไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ไหนเริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อนเพราะท่านคือผู้มีพระคุณพรของท่านย่อม ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ กว่าพรใด

หากคุณกำลังมองหาเครื่องรางของขลังเพื่อช่วยป้องกันสิ่งร้ายอันตรายอุปสรรคต่างๆเชื่อหรือไม่เพียงพรจากพ่อแม่ก็สามารถช่วยคุณให้รอดพ้นจากภยันอันตรายทั้งปวงได้ พรจากพ่อแม่ประเสริฐยิ่งนักผู้ที่บูชาพ่อแม่จะเกิดโชคลาภปาฏิหาริย์อยู่เสมอมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งได้เมตตาสอนไว้ว่าการที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุข

ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานเงินทองล้นเหลือครอบครัวมีความสุขความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีถือเป็นเคล็ดวิชาที่ทำให้ตนเองดวงดีและเกิดปาฏิหาริย์ด้วยตนเองแบบง่ายๆ สิ่งแรกที่จะต้องทำถือเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนที่จะไปสร้างบุญที่ไหนก็ตามให้สร้างบุญกับพระในบ้านเสียก่อนก็คือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรามาเพราะคนที่จะเจริญได้นั้นต้องเป็นผู้มีความกตัญญูนอกจากกตัญญูแล้วต้องมีกตเวทีคือตอบแทนท่านด้วยเท่าที่เรามีกำลัง

สำหรับคนที่ชีวิตมีปัญหามากๆคนเหล่านั้นมักเป็นผู้ละเลยไม่ดูแลพ่อแม่เท่าที่ควรเป็นคนที่ดีกับคนอื่นให้กับคนอื่นได้หมดแต่กับพ่อแม่กลับทำดีด้วยไม่ได้ให้ท่านไม่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าท่าน ถึงแม้ท่านอาจจะเป็นคนที่มีกรรมเลี้ยงดูเรามาอย่างไม่ดีเพียงใดสิ่งที่คนเป็นลูกต้องทำคือให้อโหสิกรรมกับพ่อแม่ได้ทุกเรื่องที่เป็นเช่นนั้น

เพราะเวรกรรมที่ผูกพันกันมาเมื่อมาชาตินี้ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเราให้ชีวิตกับเราท่านจึงมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่หาสิ่งใดมาเปรียบปานผลบุญทีเราดูแลตอบแทนพนะคุณท่านจะส่งผลกับชีวิตและถ้าอ ย า กดวงดีให้ตอบแทนผู้มีพระคุณ2ท่านนี้อย่างเต็มกำลังอย่างเต็มใจ พรใดก็ตามในโลกนี้ไม่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และให้ผลเร็วเท่ากับพรที่มาจากปากและหัวใจของพ่อแม่สำหรับคนที่ติดขัดอะไรมากๆให้ล้างเท้าพ่อแม่ และขออโหสิกรรมท่านเสียก่อนชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปสำหรับผู้ที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วให้หมั่นทำบุญอุทิศบุญไปให้ท่านอย่าได้ขาดขอให้เชื่อว่าท่านดูแลเราอยู่ตลอดด้วยความห่วงใย

พอดีมีเพื่อนใน FB ลงรูปหลวงพ่อท่านสอนว่า “พ่อแม่ห้ามด่าลูก” อ่านดูหะแรกก็ดูดี แต่คิดไปคิดมาไม่แน่ใจ เลยขออนุญาตมาวิสัชนากันสักหน่อย เพื่อทำนุบำรุงอย่างจริงต่อศาสนาพุทธ

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี พระนักเผยแผ่ด้านวิปัสสนากรรมฐานชื่อดัง ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุ “สังฆทานธรรม” ซึ่งละสังขารด้วยโรคไต เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ท่านเคยสอนไว้ว่า “ปากพ่อแม่เนี่ย ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ชมลูกให้ดี ก็ดีตามปาก ด่าลูกให้ไม่ดี ก็ไม่ดีตามปาก ฉะนั้นเป็นพ่อแม่คน “ห้ามแช่งลูก” ห้ามด่าลูกห ย า บๆ คายๆ ต้องด่าลูกให้เจริญ ต้องชมลูกให้เจริญ” ชาวพุทธพึงศึกษาคำสอนของพระศาสดาซึ่งมีลักษณะเป็นวิท ย า ศาสตร์ มีเหตุผลเชื่อถือได้ ไม่ใช่ฟังแต่คำสอนของพระสงฆ์รูปใด อย่าให้พระสงฆ์บังพระธรรม ซึ่งพระศาสดาให้ถือพระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์หลังปรินิพพาน

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments