พลิกชีวิตจากขี้เมา ติดหนี้ท่วมหัว ปลดหนี้ด้วยศาสตร์พระราชา

พ่อเลี่ยม บุตรจันทา หรือคุณเลี่ยมถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลทั้งด้านการเกษตรที่คนทั่วไปต่างรู้จักกันดีอีกคนหนึ่งคุณเลี่ยมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ มีอาชีพปลูกอ้อย มันสัมปะหลัง ทำมานานตั้งแต่เด็กจนหนี้สินพอกพูนเนื่องจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียงปีละ 1 ครั้ง

แต่ว่าค่าใช้จ่ายนั้นมีอยู่แทบทุกวันจนบางวันถึงจะต้องทะเลาะกับสมาชิกในครอบครัวเนื่องจากปัญหาหนี้สินสุดท้ายหาทางออกไม่ได้ก็ต้องพึ่งสุร า

จากนั้นจึงได้ตัดสินใจ ข า ย ที่ดินเพื่อนำ เ งิ น ไปใช้หนี้เหลือ เ งิ น จากการใช้หนี้มาจำนวน 1 แสนบาทจึงอพยพถิ่นฐานภรร ย า และลูกมาอยู่ที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและซื้อที่ดินจำนวน 1 แปลง 5O ไร่ หลังจากนั้นจึงได้ตัดถางป่าเป็นพื้นที่โล่งโดยประกาศจะไม่ปลูกมันและสร้อยสุดท้ายคู่ชีวิตก็ชักชวนให้ปลูกข้าวโพดจึงนำ เ งิ น ที่เหลือมาลงทุนแต่ก็ ข า ย ได้ปีละครั้งเหมือนเดิม

จากนั้นก็ได้นำ เ งิ น ไปใช้จ่ายจนสุดท้ายแล้วก็เป็นเหมือนทุกปีคือ มีหนี้สินเหมือนเดิม ยอดหนี้สินก็เพิ่มมหาศาลสุดท้ายก็ต้องหันมาพึ่งสุร าและกลับมาเหมือนเดิม

ในปี 2539 คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ถึงได้เรียนรู้และศึกษาจาก วิท ย า กรมีการพูดถึงชาวนาชาวไร่ว่าโง่และอธิบายว่าโง่อย่างไรจึงได้เข้าใจว่าที่ว่าโง่นั้นคือตัวเรา นอกจากนี้ยังได้พูดถึงศาสตร์พระราชาและปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวร.9 ด้วยการพึ่งพาตนเองวิท ย า กรเหล่านั้นจึงได้เริ่มทำบัญชีครัวเรือนและเมื่อสิ้นปีมาดูจึงรู้ว่า รายจ่ายที่จ่ายไปสามารถทำเองได้ สำคัญกว่านั้นเสีย เ งิ น ไปกับการซื้อสุร าและการพนั นอย่างเป็นจำนวนมาก

คุณเลี่ยมจึงได้ประกาศวาระครอบครัวว่าต่อไปนี้จะไม่ปลูกอะไรเพื่อนำไป ข า ย อีกแล้วแต่เราจะปลูกสิ่งที่เรากินทั้งข้าวพืชผักและผลไม้ต่างๆ โดยใช้หลักป่า 3 อย่างประ โ ย ช น์ 4 อย่างที่สร้างประ โ ย ช น์ และคุณค่าได้อย่างมหาศาล

จากนั้นจึงได้เริ่มปลูกป่าตั้งแต่ปี 2542 ทั้งไม้ยืนต้นไม้กินผลและไม้ใช้สอยต่างๆผสมกับปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิดปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่มีทุกอย่างที่เราอ ย า กกินไม่ต้องซื้ออะไรเพราะของกินมีทุกชนิดส่วนของใช้เช่นสบู่แชมพูน้ำ ย า ล้างจานหรือน้ำ ย า ซักผ้าก็ทำใช้เอง

จากนั้นจึงทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9 เรื่องการพึ่งพาตนเองเป็นหลักเหลือกินก็แบ่งปันเหลือจากแบ่งปันก็ ข า ย จนมีชาวบ้านมาขอซื้อผลผลิตและพืชผักจำนวนมากต่อจากนั้นอีก 6 ปีก็สามารถใช้หนี้ก้อนสุดท้ายได้หมด

ปัจจุบันบ้านของคุณเลี่ยมกลายเป็นสวนป่าใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับครอบครัวและมีประชาชนจำนวนมากที่เป็นผู้สนใจด้านการเกษตรที่ประเทศมาศึกษาเรียนรู้และพร้อมถ่ายทอดวิชาต่างๆให้บุคคลทั่วไปเพื่อสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา เพื่อให้อยู่กับลูกหลานไปนานเท่านาน

สำหรับผู้ที่สนใจดูงานหรืออ ย า กเรียนรู้เกษตรผสมผสานและลงมือปฏิบัติจริงสามารถสอบถามได้ที่เข้าร่วมเบอร์มือถือ O84-711-6O99

เรียนรู้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือหากจะช่วยค่าน้ำค่าไฟก็จะดีไม่น้อยหรือไม่ให้เลยก็สามารถไปเรียนรู้ได้ที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

Facebook Comments