ยามมีให้รู้จักเก็บไว้บ้าง จำเอาไว้ เดือดร้อนมาอย่าได้หวังพึ่งใคร

หากยามมีเงิ นต้องรู้จักเก็บออม ถึงคราวตนเดือดร้อนมา อย่ าไปหวังจะพึ่งใครได้

เนื่องจากใจคนเรา สามารถเปลี่ยนไป อย่ างเอาแน่เอานอนไม่ได้ และเราไม่มีทางจะรับรู้ได้เลยว่าเมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งของชีวิตใครบ้างที่จะยังคงอยู่เคียงข้างกันไปตลอด การเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่ าง จึงอาจมีส่วนช่วยให้สิ่งที่ต้องเผชิญหน้านั้น ไม่ใช่เรื่องยากเกินรับมือไหว

ในแง่ของความเป็นจริงคือคนเรา ควรหัดใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองหรือช่วยเหลือตนเอง ให้ได้อย่างเต็มที่เ สี ยก่อน และเมื่อไม่ไหว หรือคิดว่าทำไม่ได้แล้ว ค่อยหันหน้าไปพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่นซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตนเองมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นตัวภาระหรือสร้าง ปั ญ ห า ให้กับคนรอบข้าง

การได้ทำอะไรด้วยตนเอง แค่เพียงคนเดียว มักจะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระ และสามารถใช้ชีวิตในแบบ ที่ต้องการได้อย่างเต็มที่ และไม่ต้องเป็นห่วงหรือเป็นกังวลว่าใครจะรู้สึกอย่างไร ถือเป็นการสร้างความสุขง่าย ๆ ให้กับตนเองได้อีกในอีกหนทางหนึ่ง โดยที่ไม่ต้องเ ดื อ ดร้อนใครอีกด้วย

ปฏิเสธไม่ได้ว่า เวลามักพรากใครหลาย ๆ คนให้เดินออกไปจากชีวิตเรา ในแบบที่เราเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวกันอยู่เสมอจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในบางที ความรู้สึกเคว้งคว้างทั้งหลายจะก่อตัวขึ้นภายในจิตใจ จนทำให้รับรู้ได้ถึงความอ่อนแอที่มี ดังนั้น การใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็น คือเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่คนเราจะต้องหัดเรียนรู้เอาไว้ เนื่องจากทุกสิ่งบนโลกใบนี้ ไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไป ไม่เว้นแม้แต่ตัวของเราเองก็ตาม

มีลูกสอนลูก อ ย่ าได้พูด 5 คำนี้ ถ้าอย ากเจริญก้าวหน้าในชีวิต

1 ย าก

สมองจะสั่งการให้จำกัดความสามารถของร่างกายทันที

2 ทำไม่ได้

สมองจะสั่งการให้ร่างกายออ กจากสิ่งที่ทำทันที

3 เบื่อ

สมองจะสั่งการไม่ให้เรียนรู้สิ่งที่ทำต่อไป

4 เหนื่อย

สมองจะสั่งการให้ร่างกายอ่อนแอลงทันที

5 ขี้เกียจ

สมองจะสั่งการให้เลิกทำไม่รับผิ ดชอบนี่เป็นหลักจิตวิทย า Psychology ที่ถูกต้องมากที่สุด สำหรับคนเรา ทุกคนและตรงกับหลักพุทธศาสนาที่กล่าวไว้ว่า จิต ใจ เป็นนายกายเป็นบ่าวดังนั้นชีวิตของเรา พย าย ามหลีกเลี่ยงคำพูด 5คำ นี้นะ

อยากรวยให้ทำตามนี้

1 อ่านหนังสือดีๆ สักเล่มและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

2 มีวินัยต่อทุกสิ่งที่ตั้งใจทำ

3 ควาทอดทนต้องมาก่อน ไม่ย่อท้อต่อการทำตามเป้าหมาย

4 มองที่เป้าหมายอย่างเดียว

5 ฝึกทักษะทางด้านการพูดและการสื่อสาร

6 ใช้เงินกับของที่จำเป็นเท่านั้น

7 เก็บออมก่อนค่อยใช้

8 ลองมองหาการลงทุนเพิ่มเติม

เรียบเรียงโดย parinyacheewit.com

Facebook Comments