“วิ ธี ถอนคำบนบาน..เมื่อลืมแก้บน” ให้รีบทำก่อนจะสายเกินแก้

ในเวลาที่ชีวิตติดขัดมีอุปสรรค การสวดมนต์ขอขมากรรม ถอนคําอธิษฐาน ถอนคําสาปแช่ง ถอนคำบนบาน ด้วย บทสวดอโหสิกรรม ต่อกันนั้นเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามและหลงลืม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อกันว่าหากสวดหรือเอ่ยเป็นประจำแล้ว จะมีผลช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวค่ะ

กรรม ซึ่งแปลว่า การกระทำ นั้น แม้จะไม่สามารถลบล้างได้ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่ว แต่การขอขมาโทษ หรือขอขมากรรม ขออโหสิกรรม นั้น จะช่วยกระตุ้นเตือนให้สำนึกถึงความผิดที่ทำลงไป และตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่กระทำผิดเช่นนั้นอีก ไม่ว่าจะกับพ่อแม่ ผู้คนรอบตัว หรือเทวดาประจำตัวเรา รวมถึงมีสติที่จะไม่สาปแช่งใคร หรือบนบานอะไรพร่ำเพรื่ออีกด้วย

เคล็ดวิธีที่นำมาให้รับทราบนี้ เป็นการ “วิธีถอนคำอธิษฐาน แก้บนที่จำไม่ได้ด้วยบุญ” ที่รวมเรื่องคำสาปแช่งไว้ด้วย เwราะเราอาจจะเคยแค้นเคืองคนอื่นเขาจนไปสาปแช่งอะไรไว้ มันจะย้อนเข้าหาตนเองเมื่อช่วงที่ดวงตกเอามากๆ เป็นช่วงที่วิบากกรรมไม่ดีมาส่งผลเต็มที่

สำหรับการไปบนบาน หรือสาบานเอาไว้ในอดีตชาติ หรือในชาตินี้ หรือแม้แต่ไปสัญญาอะไรกับใครเอาไว้แล้วไม่ทำตามที่พูด ไม่ทำตามสัจจะ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตต้องติดขัดตลอด เwราะมีกรรมทางวาจาขวางเอาไว้

หลายคนสัญญาว่าจะช่วยคน หรือแม้แต่ตั้งใจจะไปทำบุญเท่านั้นเท่านี้ แต่ถึงเวลาจริงๆ เสียดายเงิน ไม่ให้หรือไม่ทำเลย หรือแม้แต่ให้ช่วยเหลือและทำบุญก็จริง แต่ลดจำนวนเงินลง ชาตินี้หวังสิ่งใดก็จะได้น้อยกว่าที่หวังตลอดเวลา เวลาไปเสี่ยงโชคซื้อหวยอะไรก็ตาม จะไม่ถูกแบบเฉียดๆ ซื้อเลข 64 แต่ออก 63 หรือ 65 หรือแทนที่จะมีลาภสัก 5 หมื่นอาจจะได้สัก 500 บาทแทน

ยิ่งคนที่ไปสาบาน บนบานในเรื่องสำคัญ เช่น สาบานว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่อาจจะลืมหรือมีความจำเป็นอะไรก็ตาม ยังไปฆ่าหรือทำลาย ทำร้ายสัตว์อีก แบบนี้หนัก 2 เท่า เwราะนอกจากผิดสัจจะ ผิดคำสาบานไม่ทำตามที่สาบานเอาไว้ ยังไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรใหม่ขึ้นมาอีก

ทางที่ดีที่สุดที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำเอาไว้ ให้ปลดล็อคตัวเองเสียก่อนด้วย 2 วิธีสำคัญคือ

1 การขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานนั้นเสีย ซึ่งในชาตินี้ อาจจะไม่เคยไปอธิษฐาน บนบาน สาบานอะไรไว้ เพื่อความไม่ประมาทควรทำเสีย เพื่อปลดล็อคตัวเองเสีย

2 ให้ทำตามในสิ่งที่เราไปบนบาน สาบานเอาไว้ทันที หากจำไม่ได้ ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำทางแก้ไว้ให้แล้ว เป็นการแก้บนรวม ที่รวมเรื่องการบนที่จำไม่ได้แล้วด้วย

บทสวดมนต์ขอขมากรรม อโหสิกรรม ถอนคําอธิษฐาน ถอนคําสาปแช่ง ถอนคำบนบาน ทำแล้วชีวิตดี! คล่องตัว มี โ ช ค ลาภ

เตรียม (ธูป 5 คู่ , เทียนขาวเล็ก 5 คู่ , ดอกไม้ 5 คู่ , เงินบาท 5 เหรียญ กล่าวต่อหน้าพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์) และว่าคาถา

ตั้งจิตให้มั่นคงเสียก่อน แล้วกล่าวตั้งนะโมฯ ๓ จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

อุกาสะ อัจจะโยโนภันเต อัจจะขมา ยะถาพาเล ยะถามูลเห

ยะถาอะกุศเลเยมะ ยังกะรัมหา เอวังภันเต

อัจจะโยโน ปะฏิคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามะ

ข้าwเจ้าชื่อ………………….สกุล…………………ด้วยสัจจะอธิษฐานทั้งในอดีตชาติและชาตินี้เรื่อง …………………………..(เอาที่จำได้ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึง) สิ่งของใดๆ ที่ได้บนบาน สาบาน สาปแช่ง ที่จำได้ก็ดี และจำไม่ได้ก็ดี มาถึงบัดนี้ ข้าwเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน บนบาน สาบาน สาปแช่งทั้งหมด ถวายแก้บนทั้งหมด ณ บัดนี้

อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

คำอธิษฐานใด ๆ คำสาปแช่งใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ถึงแก่ความ วิ บั ติ พลัดพรากหรือถึงแก่ความ ต า ย ข้าwเจ้าขอถอน ณ บัดนี้

นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน ต้องคำสาป ให้ม้วยมรณ์ ถอนด้วยนะโม พุทธายะ ยะธา พุทโมนะฯ

คำสาปแช่งอันใด คำอธิษฐานอันใด ที่คนอื่น สาปแช่งเราไว้ เwราะต้องคำสาบ ให้ข้าwเจ้าถึงแก่ความ วิ บั ติต่าง ๆ ทั้งในอดีตชาติ และในปัจจุบันชาติ ข้าwเจ้าขอถอน ณ บัดนี้

“นะสูญ โมสูญ พุทสูญ ธาสูญ ยะสูญ ต้องคำสาปทั้งมูล

สูญด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะฯ”

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เทอญฯ

ข้าwเจ้าขออำนาจพลังทิพย์ พลังธรรม พลังจักรวาล พลังฟ้าดิน

พลังสุริยันจันทราดารารัศมี พลังเทพ พลังบุญ อันศักดิ์สิทธิ์ พลังเทพผู้ทรงฤทธิ์ สถิตอยู่ในทิศทั้งหลาย พลังอริยสงฆ์เจ้า พลังพระธรรมเจ้า พลังพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ โปรดแผ่พลังรัศมีธรรม ให้ข้าwเจ้า หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย สัพพะเคราะห์วิบากกรรมอันใด จงพินาศสูญไป และพ้นจากคำสาปแช่งทั้งปวง นำตนให้พ้นทุกข์ ประสพสันติสุขอย่างแท้จริง และดับทุกข์ได้ ในที่ทุก ๆ สถานในกาลทุกเมื่อเทอญ

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้ากรรมนายเวร ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายโปรดมารับ โปรดมาโมทนา โปรดมาอโหสิกรรม และโปรดสงเคราะห์ตามความประสงค์ขอข้าwเจ้าในครั้งนี้ โปรดถอนตัวจากอุปสรรคทั้งปวงทั้งในเรื่องการงาน การเงิน สุขภาพ ขอโปรดเมตตาให้ข้าwเจ้าได้พบกับกรรมดี บุญกุศลที่เคยทำมา มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

และที่สำคัญมากๆ ก็คือ เมื่อได้วิธีถอนคำอธิษฐาน แก้บนที่จำไม่ได้ ถอนคำสาปแช่งแล้ว อย่าได้ไปทำอีกเป็นอันขาด ถ้าไม่ใช่เป็นการอธิษฐานเพื่อสร้างบุญกุศล สร้างกรรมดีเwราะจะต้องมานั่งแก้ไขในเรื่องนี้ตลอดเวลาของชีวิต

ที่มา Liekr, horoscope.trueid.net/detail/dyeRD5B1JZdL

Facebook Comments