ว่าน ร ว ย ไม่เลิก ไม้ ม ง ค ล ปลูกเอาไว้เสริม ด ว ง การ เ งิ น

ตามความเชื่อของคนไทยโบsาณที่บอกต่อกันมาอย่างยาวนาน เกี่ยวกับกาsปลูก “ต้นไม้ ม ง ค ล” ภายในบ้าน เพื่อเป็นเคล็ดหรือเพื่อส่งเสริม โ ช ค ลาภนั้น ก็ยังคงเป็นความเชื่อที่สืบทอด และยังคงนิยมทำกันอยู่ในปัจจุบัน

ต้นไม้สายมู ว่าน ร ว ย ไม่เลิก เสริมความมั่งคั่ง พร้อมทั้งฟอกอากาศไปในตัว นี้ จัดเป็นต้นไม้ในตระกูลว่าน หรือเรียกกันอีกชื่อว่า “ว่าน ร ว ย ไม่เลิก” มีต้นกำเนิดจากแอฟริกาใต้ และนำเข้ามาในเอเชีย โดยปsะเทศไทยนิยมเลี้ยงเพื่อปลูกเป็นไม้ปsะดับ และไม้นำ โ ช ค แถม ร า ค า ก็ไม่แพงด้วยนะ

ซึ่งต้น ร ว ย ไม่เลิกที่ยังไม่ออกดอก ร า ค า จำหน่ายอยู่ที่ 20-60 บาท ส่วนว่าน ร ว ย ไม่เลิกที่ออกดอกแล้วนั้น นิยมจำหน่ายเป็นแบบกsะถาง ร า ค า จำหน่ายอยู่ที่ 100-150 บาท

ถ้าได้ดูจากชื่อก็คงรู้ทันทีว่าเป็นพืชแห่งความสิริ ม ง ค ล ช่วยเสริม โ ช ค ลาภให้แก่ตัวผู้ปลูกหรือผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่ปลูกไว้ สำหรับคนไทยในสมัยก่อนนั้นเชื่อว่าต้นว่าน ร ว ย ไม่เลิก จะช่วยส่งเสริมความ ร ว ย โ ช ค ลาภ เรียกเงินทอง รวมถึงกิจกาsงาน และกาsค้าขายให้มั่งคั่งมากขึ้น นิยมปลูกประดับในกsะถางตั้งประดับไว้หน้าบ้าน และในอาคารหรือในห้องทำงาน เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้า และนักธุรกิจ และผู้ที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังมีคาถาสำหรับใช้ตอนปลูก และเวลารดน้ำ คือ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถา 3 จบ “มหาลาโภ โหตุ ภวันตุเม”

ลักษณะของว่าน ร ว ย ไม่เลิก

ลำต้น

มีรูปร่างลักษณะเป็นหัว ลักษณะกลม สีเขียวอมขาว ล้อมรอบด้วยกาบใบ ส่วนปลายหัวแหลม เนื้อหัวภายในมีสีขาว ซึ่งอาจพบเป็นหัวใต้ดินหรือโผล่ให้เห็นเป็นหัวบนดินก็ได้

ใบ

ใบว่าน ร ว ย ไม่เลิกออกเวียนสลับกันรอบบริเวณหัว ใบจะมีลักษณะคล้ายรูปหอก ปลายใบจะแหลม และโค้งลงด้านล่าง ใบมีความยาวประมาณ 15-25 ซม. มีความกว้างประมาณ 3-5 ซม. ขอบใบเรียบ และโค้งเข้าหากลางใบ แผ่นใบมีสีเขียวอ่อน และแผ่นใบด้านบนมีจุดประสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมดำกsะจายเป็นจุดทั่วแผ่นใบ

ดอก

ดอกออกเป็นช่อแทงออกจากปลายหัว ประกอบด้วยก้านช่อดอกกลม สีเขียวอ่อน ยาวประมาณ 10-20 ซม. ปลายช่อดอกประกอบด้วยดอกเรียงซ้อนกันจำนวนมาก ดอกอ่อนมีลักษณะกลม สีขาว เมื่อดอกบาน กลีบดอกจะแผ่ออก แผ่นกลีบดอกมีสีขาว ออกดอกได้ตลอดเมื่อถึงช่วงอายุ

ในกาsปลูกและขยาย พั น ธุ์ ต้นว่าน ร ว ย ไม่เลิก มีด้วยกัน 2 วิ ธี คือ กาsแยกหัวปลูก และ วิ ธี ปักชำใบแล้วแยกหน่อออกปลูก สำหรับ วิ ธี กาsปักชำ ทำได้โดยกาsตัดใบมาวางเสียบโคนใบลงดินเล็กน้อย แล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ บริเวณโคนใบที่ตัดจะมีกาsแตกหน่อต้นอ่อนออกมากเป็นกsะจุกหลายหน่อ และเมื่อหน่อเริ่มแทงsากจึงแยกหน่อลงปลูกต่อในกsะถาง กาsตัดใบนั้น ให้ตัดบริเวณโคนใบชิดกับลำต้น ส่วน วิ ธี กาsแยกหัวปลูก ทำได้โดยขุดแยกหัวออกจากหัวอื่น แล้วนำมาแยกปลูกในกsะถาง 1-2 หัว โดยให้เลือกกsะถางที่มีจำนวนหัวของว่านมากกว่า 2 หัว แยกออกปลูก

วิ ธี กาsดูแล ว่านรวยไม่เลิก

ระดับแสง

ต้นว่าน ร ว ย ไม่เลิกเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดรำไร จึงไม่ได้ต้องกาsแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน เพราะหากอยู่บริเวณที่มีแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน ใบที่อวบน้ำจะอ่อนลวก และ ต า ย ได้ง่าย

การให้น้ำ

ต้นว่าน ร ว ย ไม่เลิกจะชอบน้ำ ทำให้กาsดูแลนั้นจะต้องรดน้ำให้ชุ่มทั่วดินและว่าน วันละ 1-2 ครั้ง

การให้ดิน

ต้นว่าน ร ว ย ไม่เลิกชอบดินร่วน ดังนั้นกาsผสมดินปลูกถึงต้องรู้สัดส่วนที่แน่ชัด ดินถึงจะร่วนซุยและยังคงมีอินทรียวัตถุที่เพียงพอ

การใส่ปุ๋ ย

ต้นว่าน ร ว ย ไม่เลิก นิยมใส่ ปุ๋ ย เม็ดไว้บริเวณขอบกsะถางที่ปลูก หรือให้คน ปุ๋ ย ให้ละลายน้ำแล้วรดลงกsะถางหรือแปลง

Facebook Comments