“ศั ต รู” ที่… “ร้ า ย ก า จ ที่ สุ ด” ไม่ใช่คนอื่น แต่เป็นสุข ภ า พ ของเรานี่แหละ

ในเรื่องสามก๊ก หากพูดถึงความ “ร้ า ย ก า จ” หลายๆคนคงนึกถึง โจโฉ หากพูดถึงความฉลาดหลักแหลม เป็นนักวางแผน และ หยั่งรู้ฟ้าดิน คงเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก ขงเบ้ง ผู้ที่มีสมองอันปราดเปรื่อง แต่… ผู้ที่ชนะทุกก๊ก และ รวมสามก๊กเป็นหนึ่ง ผู้ชนะที่แท้จริง ไม่ใช่ผู้ที่เก่งที่สุด ฉลาดที่สุด หรือ เป็นคนที่มีบริวารแวดล้อมอะไรมากมาย

เขาผู้นั้น คือ สุมาอี้… เขาไม่ได้ฉลาดแบบ ข้งเบ้ง ไม่มีบริวารเก่งๆมากมายมาแวดล้อมแบบ เล่าปี่ ไม่ได้มีพรรคพวกเยอะ หรือ มีกำลังสนับสนุนมากมายแบบ โจโฉ ความ “ร้ า ย ก า จ” เพียงอย่างเดียวของเขา คือ… เขามีสุข ภ า พ ที่ดี

โจโฉสิ้น ลูกของโจโฉสิ้น จนสืบทอดบัลลังก์มาถึงรุ่นหลาน… แต่สุมาอี้ยังคงอยู่ต่อไป ค่อยๆสั่งสมบารมีทีละเล็กละน้อย แม้ไม่ฉลาดพอที่จะเอาชนะขงเบ้งได้ แต่ก็ทำให้ขงเบ้งตรากตรำได้ สุดท้ายทั้งสามก๊ก ก็ถูกรวบรวมเป็นหนึ่งได้โดยสุมาอี้

เพราะฉะนั้นคนเราถ้าคิดจะทำการให้สำเร็จ สุข ภ า พ เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง อย่าให้จุดหมายทำลายสุข ภ า พ มีอุดมการณ์ มีความสามารถ มีชีวิต มีเงินทอง หากไม่มีสุข ภ า พ ที่ดี ทุกอย่างก็ไม่มีความหมาย

บางครั้งการไม่มีอะไร แต่มีสุข ภ า พ ที่สมบูรณ์ก็เหมือนมีทุกอย่างแล้ว หาเงินได้ แค่เป็นเรื่องสนุก ชีวิตยังอยู่ได้ใช้เงินคือชัยชนะ … ยศศักดิ์​ตำแหน่ง​แค่ชั่วครู่​ชั่วคราว

สุข ภ า พ ดีนั่นแหละคือจุดหมาย … “ศั ต รู” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเราคือ “โ ร ค ภั ย” คนเราส่วนใหญ่มักนึกว่าคนที่ไม่ดีกับเรา คือ “ศั ต รู” ของเรา แต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้ว “ศั ต รู” ที่… “ร้ า ย ก า จ ที่ สุ ด” ไม่ใช่คนอื่น แต่เป็นสุข ภ า พ ของเรานี่แหละ “ศั ต รู” นอกกายเรายังมองเห็นได้ ง่ายที่จะรับมือ แต่สำหรับ “ค ว า ม เ จ็ บ ป่ ว ย” แล้ว…ยากที่จะรับมือ

เห็นบางคน กำลังมีชีวิตที่รุ่งโรจน์ กำลังเจริญก้าวหน้า แต่แล้วอยู่ๆมาก็ต้องล้มป่วยอย่างฉับพลัน และจากไป กับบางคนชีวิตราบรื่น มีล้มบ้าง สดุดบ้าง แต่ก็เดินหน้าไปเรื่อยๆ กลับกลายเป็นว่า เขาสามารถอยู่ชมเชยความสำเร็จ ของตัวเองได้นานกว่า

Cr. ต้นฉบับจาก : ครูชัย , หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ

Facebook Comments