“สวดมนต์” อย่างไร… ให้เกิดปาฏิ ห า ริ ย์ ต้องรู้และเข้าใจเคล็ดศักดิ์ สิ ท ธิ์ นี้

“สวดมนต์” อย่างไร…ให้เกิดปาฏิหาริย์

สวดมนต์ ไม่ว่าบทไหน

จะให้เกิดผลดี มีพลังพุทธคุณสูง

ต้องรู้และเข้าใจเคล็ดศักดิ์สิทธิ์นี้

ปกติในการสวดมนต์แต่ละบทนั้น

จะมีคุณในด้านใดด้านหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษ

เช่น เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ป ล อ ด ภั ย

ค้าขายร่ำ ร ว ย คงกะพันชาตรี เป็นต้น

การจะทำให้ได้ผลตามที่ปรารถนานั้น

จำต้องมี “เคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์” ดังนี้

ข้อ 1 หมั่นทำทาน ทั้งวัตถุทาน ข้าวปลาอาหาร ตามกำลัง

ให้ธรรมทานแก่ผู้อื่น สอนงานให้ความรู้

โดยไม่หวังผลตอบแทน ให้อภัยคนอื่นได้ทุกๆ วัน

ข้อ 2 ต้องตั้งจิตรักษาศีลเต็มกำลัง สมาทานทุกวัน

ข้อ 3 เวลาสวดมนต์ด้วยบทต่างๆ

อย่างน้อยต้องสวดมนต์ที่เราจำได้ขึ้นใจให้ได้วันละ 3 จบ

ข้อ 4 ฝึกสงบจิตนั่งสมาธิวันละ 15 นาที

หรือในอิริยาบถอื่นก็ได้ ให้จิตได้พักผ่อนนิ่งๆ

ข้อ 5 ออกจากสมาธิให้แผ่เมตตา อุทิศบุญให้ตัวเองก่อน

แล้วอุทิศให้พ่อแม่ ครูบาอาจารย์

เจ้ากรรมนายเวรและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรา

ข้อ 6 ทำการอธิษฐานจิตขอให้บุญนี้เป็นกำลัง

ปัจจัยสำคัญให้สนับสนุนเรา ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ดังที่ปรารถนา

ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกและทางธรรม

เคล็ดนี้จะเกิดผลดีจริง

เมื่อได้นำไปปฏิบัติสม่ำเสมอทุกวัน

โมทนาสาธุกับผลบุญ​ที่ทุกๆท่าน

สาธุ สาธุ สาธุ

cr: Anonymous

Facebook Comments