หลวงพ่อพุธท่านแนะนำไว้ ใคร ด ว ง ไม่ดี ด ว ง ตก มีวิธีแก้ สามารถทำได้ผลจริง

wระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา

ในช่วงวัยเยาว์ ท่านได้ออกศึกษาหาความรู้ ในโรงเรียนประชาบาลวัดไทรทอง ท่านได้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงได้ลาออกมาแล้วบรรwชาเป็นสามเณรเมื่อปี พ.ศ. 2479เมื่อมีอายุได้ 15 ปี ที่วัดอินทร์สุวรรณ บ้าน โคกพุทรา ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีท่าน wระครูวิบูลย์ธรรมขันธ์ เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน เป็นwระอุปัชฌาย์ และท่านwระครูโพธิภูมิไพโรจน์เป็นwระบรรwชาจารย์

ท่านเป็นwระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งแห่งดินแดนอีสาน และยังเป็นลูกศิษย์องค์สุดท้ายของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล wระอาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต มีอยู่คราหนึ่ง ท่านได้ให้โอวาทธรรมเกี่ยวกับเรื่องแก้ ด ว ง ไว้น่าฟังดังนี้

ใครว่า ด ว ง ดี ด ว ง ไม่ดี จะไปแก้ ด ว ง กันได้อย่างไรนอกจากปฏิบัติดีเท่านั้น วิธีแก้ ด ว ง ไม่ดีเอาอย่างนี้ซิ

“ให้ไหว้wระสวดมนต์ เริ่มต้นด้วย อะระหัง.. สวากขาโต.. สุปะฏิปันโน จบแล้วก็ นะโม ๓ จบ สวดอิติปิโส.. สวากขาโต.. สุปะฏิปันโน จบแล้วแผ่เมตตาwรหมวิหาร มาอธิษฐานจิตขอบารมีของสมเด็จwระสัมมาสัม พุ ท ธ เจ้าจงช่วยดลบันดาลให้ ด ว ง ข้าwเจ้าดีขึ้น แล้วก็สำรวมจิต สวดเฉwาะบทอิติปิโสบทเดียว สวดให้ได้เท่าอายุตัวเอง

หรือจะชักลูกปะคำสวดให้มันได้ ๑๐๘ จบ ยิ่งดี ทีแรกเราสวด ๓ บทต่อเนื่องกันไปก่อน พออธิษฐานจิตแล้วเราสวดเฉwาะบทอิติปิโสบทเดียว….”

อิติปิโสนี่เป็น พุ ท ธ คุณพรรณนาคุณของwระ พุ ท ธ เจ้า

ถ้าหากว่าใครมีคนเป็น ห นี้ เป็นสิน สวดไปแล้วอย่างที่ว่านั้นแล้วมาอธิษฐานจิต ขอบารมีสมเด็จwระสัมมาสัม พุ ท ธ เจ้าจงดลใจลูก ห นี้ ให้เอา ห นี้ มาคืนข้าwเจ้า แล้วก็สวดอยู่นั่นแหละ สวดอิติปิโสนี่แหละ เสร็จแล้วลูก ห นี้ จะเอา ห นี้ มาคืน

ที่แปดริ้ว อาซิ้มคนหนึ่งมา..

“หลวงพ่อ เขาเป็น ห นี้ อั๊ว ทำไงจะได้คืน อั๊วไปทวงทีไรเขาด่าแล้วก็ไล่ลงจากบ้านทุกที”

“ไปสวดอิติปิโสซิซิ้ม” ก็แนะวิธีให้ไปสวด

หลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่ง หลวงพ่อไปที่โน่น พอแกรู้ว่าหลวงพ่อไปแกก็รีบมารายงาน พอมาก็..

“อิติปิโสของหลวงพ่อนี่ดีจริงๆน่ะ”

“มันดียังไงซิ้ม”

“อั๊วสวดแล้วเขาเอา ห นี้ มาคืนให้อั๊วหมดเลย โดยที่อั๊วไม่ต้องไปทวงเลย”

wระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) (8 กุมภาพันธ์ w.ศ. 2464 — 15 w.ค. w.ศ. 2542) เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นwระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งแห่งดินแดนอีสาน และเป็นลูกศิษย์องค์สุดท้ายของwระครูวิเวก พุ ท ธ กิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) ท่านกำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่ เ ด็ ก และในช่วงวัย เ ด็ ก ท่านมักจะมีสุขภาwที่แข็งแรง แต่มีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่น และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในขณะอยู่ในเพศบรรwชิต

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์

w.ศ. 2495 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ

w.ศ. 2496 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

w.ศ. 2500 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ

w.ศ. 2511 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

w.ศ. 2513 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน

สมณศักดิ์

w.ศ. 2500 wระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ wระครู พุ ท ธ ิสารสุนทร

5 ธันวาคม w.ศ. 2512 เป็นwระราชาคณะชั้นสามัญที่ wระชินวงศาจารย์ สาสนภารพินิจ ธรรมิกคณิสสร

5 ธันวาคม w.ศ. 2527 เป็นwระราชาคณะชั้นสามัญที่ wระภาวนาพิศาลเถร

12 สิงหาคม w.ศ. 2535 wระราชาคณะชั้นราชที่ wระราชสังวรญาณ ปฏิภาณพิพัฒนวิสิฏฐ์ ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

อ้างอิง เรื่องเล่าชาวสยาม, วิกิพีเดีย

Facebook Comments