หลอกเป็ดดูแลข้าว กุศโลบายทำนายุคใหม่ ต้นทุนต่ำ ให้เป็ดทำงานแทนเรา

” หลักการทำไร่ทำนาให้ได้กำไรสูง…ต้องลดต้นทุนให้ต่ำ เพิ่มผลผลิตข้าวให้มากขึ้น “

การทำนา หมายถึง การปลูกข้าวและการดูแล รั ก ษ า ต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว การปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไปตามสภาwของดินฟ้าอากาศ และสังคมของพื้นที่นั้นๆ ในแหล่งที่ต้องอาศัยน้ำจากฝนเพียงอย่างเดียว ก็ต้องกะระยะเวลาการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับช่วงที่มีฝนตกสม่ำเสมอ และเก็บเกี่ยวในช่วงที่หน้าฝนหมดพอดี เนื่องจากแต่ละพื้นที่

หน้าทำนาปีในบ้านเราปกติจะเริ่มราวเดือนพฤษภาคมถืงกรกฎาคมของทุกปี ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน เมื่อ 3 เดือนนี้ผ่านไป ข้าวที่ปักดำหรือหว่านเอาไว้จะสุกงอมเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยว ส่วนนาปรังสามารถทำได้ตลอดปี เนื่องจาก พั น ธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกเป็น พั น ธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง เมื่อข้าวเจริญเติบโตครบกำหนดอายุก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้

หลายคนรู้แต่ไม่ค่อยทำกัน เนื่องจากไม่เห็นตัวอย่าง เลยคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไร

เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน ด้วยการปลูกปอเทือง นอกจากจะเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ยังเป็นการตัดวงจรข้าวเรื้อ ข้าวดีด ข้างเด้ง ที่จะงอกขึ้นมาพร้อมปอเทือง แต่ถูกกำจัดออกไปพร้อมๆกับการไถกลบปอเทือง

จากนั้นใช้เครื่องจักรจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยในการปักดำ ช่วยประหยัดต้นทุนเมล็ด พั น ธุ์ เนื่องจากใช้เพียง 8 กิโลกรัมต่อไร่

ที่สำคัญ การปักดำด้วยเครื่องจักร จะเป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนว มีช่องแสง อากาศถ่ายเท ต้นข้าวมีสุขภาwดี ไม่ต้องเบียดแย่งแสงกันจนลำต้นอ่อนแอ

“จากนั้นเราจะนำกากชามาหว่านให้ทั่วแปลง ไม่ต้องหนามาก เพื่อป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่ที่จะมารบกวนต้นกล้าในช่วงเพิ่งปักดำ พร้อมกันนี้หว่าน เเหนเเดง อัตรา 2O กิโลกรัมต่อไร่ เป็นกุศโลบายหลอกล่อให้เป็ดมาช่วยทำหน้าที่กำจัด ศั ต รู พืชและบำรุงต้นข้าว”

เมื่อแหนแดงขยาย พั น ธุ์ไปทั่วแปลงนา จึงนำเป็ดมาลงเลี้ยงในร่องต้นข้าว ระยะแตกกอ เพื่อให้เป็ดกินเเหนเเดง หอยเชอรี่และ ศั ต รู พืชอื่นๆ เมื่อเป็ดย่ำลงนาจะเดินไปตามร่องที่ปักดำ ส่งผลให้หญ้าวัชพืชถูกเหยียบย่ำตายลงไปด้วย และเป็ดยังถ่ายมูลเป็นปุ๋ยในนาข้าวได้อีกด้วย

แต่เทคนิคที่จะให้เป็ดทำ ง า น อย่างเต็มหน้าที่จะต้อง…แกล้งเป็ด

โดยช่วงเช้าให้เลี้ยงเป็ดด้วยข้าวเปลือกแค่พอรองท้อง ไม่ให้เป็ดอิ่มมาก เมื่อเป็ดหิวนำไปปล่อยในช่วงกลางวัน เนื่องจากเป็ดจะชอบแดดประมาณ 8O% มันจะลงไปทำ ง า น อย่างขะมักเขม้น… เพียงเท่านี้แปลงนาก็จะสะอาด

แต่ข้อควรระวังในช่วงที่เป็ดมีขนาดเล็ก อาจจะต้องเอาตาข่ายมาล้อมไว้ก่อน ป้องกันเป็ดเดินเที่ยวไม่กลับคอก และในช่วงเย็นต้องเตรียม อ า ห า ร เสริมไว้ที่คอกด้วย เป็ดจะกลับเข้าคอกแบบอัตโนมัติ…แต่ให้ระวังหมา มักจะชอบมางับเป็ดเล่น.

เกร็ดความรู้เรืองการทำนา

ในบ้านเราพื้นฐานของการทำนาและตัวกำหนดวิธีการปลูกข้่าว และ พั น ธุ์ข้าวที่จะใช้ในการทำนามีปัจจัยหลัก 2 ประการคือ

สภาwพื้นที่ (ลักษณะเป็นพื้นที่สูงหรือต่ำ) และภูมิอากาศ

สภาwน้ำสำหรับการทำนา

การปลูกข้าวสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง ได้แก่ การทำนาหยอดและนาหว่าน และ การเพาะเมล็ดในที่หนึ่งก่อน แล้วนำต้นอ่อนไปปลูกในที่อื่นได้แก่ การทำนาดำ

การทำนาหยอด ใช้กับการปลูกข้าวไร่ตามเชิงเขาหรือในที่สูง วิธีการปลูก หลังการเตรียมดินให้ขุดหลุมหรือทำร่อง แล้วจึงหยอดเมล็ดลงในหลุมหรือร่อง จากนั้นกลบหลุมหรือร่อง เมื่อต้นข้าวงอกแล้วต้องดูแลกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช

การทำนาหว่าน ทำในพื้นที่ควบคุมน้ำได้ลำบาก วิธีหว่าน ทำได้ 2 วิธี คือ หว่านข้าวแห้ง และหว่านข้าวงอก

อ้างอิงแหล่งข้อมูล

www.thairath.co.th/content/396638

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments