สุดยอดคำสอนลูกหลานของชาวจีน “นักการ เ มื อ ง ยื่นปลา พระราชายื่นเบ็ด”

คนจีนได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่ค้าขายเก่งมาก มีตัวอย่างคนจีนมากมายที่ประสบความสำเร็จทั้งในและนอกประเทศ ไม่ต้องคิดไปอื่นไกล แจ๊คหม่าคือตัวอย่างที่ชัดเจนสุด นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจที่น่าสนใจระบุว่า มีคนจีนกว่า 3 ล้านคนที่มีสินทรัพย์เกิน 30 ล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณ 1 ล้านคน มีสินทรัพย์เกิน 50 ล้านบาท โดยคนเหล่านี้อยู่ในวัย 40-50 ปี ในเมืองไทยเองก็มีคนไทยเชื้อสายจีนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอยู่จำนวนมาก เช่น คุณธนินท์ เจียรวนนท์ (แซ่เจี๋ย), คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี (แซ่โซว), ตระกูลจิราธิวัฒน์ (แซ่เจ็ง) เป็นต้น

เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ปริญญาชีวิตได้อ่านบทความเรื่องคนจีนสอนลูกและอ่านไปเจอบทความหนึ่งซึ่งเขียนเอาไว้ดีมากๆ เรื่องจีนเผย เน้นสอนให้รู้จักพัฒนา และพึ่งพาตนเอง ตั้งเป้าลดคนจนอีก 10 ล้านคน

เฟซบุ๊ก China Xinhua News ได้โพสต์ข้อความว่า นายหู ชุนหัว รอง น า ย ก รั ฐ มนตรีของจีน เปิดเผยว่า จีนจะเร่งความพ ย า ย า มนำพาประชาชนชาวชนบท ให้หลุดพ้นจากความ ย า กจนข้นแค้น ให้ได้อีก 10 ล้านคน ภายในปี 2019 ซึ่งถือเป็นปีสำคัญของการเอาชนะสงครามต่อต้านความ ย า กจน

นายหู ชุนหัว ได้เรียกร้องการดำเนินตามเจตนารมณ์ของการประชุมการปฏิบัติงานทางเศรษฐกิจส่วนกลาง (Central Economic Work Conference) ที่ตั้งเป้าหมายเพื่อบรรเทาความ ย า กจน พัฒนาคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานบรรเทาความ ย า กจน

อีกทั้งยังได้วางแผนและการก่อสร้าง “บ้านใหม่” สำหรับพลเรือนผู้ ย า กจน โยกย้ายเข้ามาพักอาศัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020) ควรเสร็จสิ้นภายในปี 2019

นอกจากนั้น นายหูยังได้ออกคำสั่งควบรวม “การบรรเทาความ ย า กจน” “ยุทธศาสตร์การชุบชีวิตชนบท” เพื่อกระตุ้นสมรรถภาพการพัฒนาตนเองของประชากรผู้ติดกับดักความ ย า กจน เพื่อป้องกันการวกกลับสู่วังวนแห่งปัญหาเดิมอีกครั้งอีกทั้งยังได้กระตุ้นการส่งเสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่เติบโตมั่งคั่ง ช่วยลดความ ย า กจนของพื้นที่ต่างๆในภาคตะวันตก และระดมกำลังพลทางสังคมเข้าร่วมโครงการรณรงค์บรรเทาความ ย า กจนของประเทศ

วาทะของนายหู ชุนหัว ผู้เป็นสมาชิกกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลาง และหัวหน้ากลุ่มนำร่องการบรรเทาความ ย า กจน และการพัฒนาแห่งมุขมนตรี เกิดขึ้นระหว่างการประชุมด้านการบรรเnาความ ย า กจน และการพัฒนาแห่งชาติทั้งนี้

อ้างอิงข้อมูลจากนายหลิว หย่งฝู ผู้อำนวยการสำนักงานกลุ่มนำร่องฯ ซึ่งคาดการณ์ว่าจีนจะนำพาชาวชนบทออกจากความ ย า กจนกว่า 10 ล้านคนในปี 2018 และกว่า 80 ล้านคนตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมานี่เป็นการสอนให้รู้จักวิธีการจับปลา โดยที่ไม่ใช่การแจกปลาให้กินฟรีๆ จะทำให้ประชาชนมีความรู้ติดตัว เพื่อที่จะสามารถทำมาหากินเองได้ เหมือนดังประโยคที่ว่า “นักการเมืองยื่นปลา พระราชายื่นเบ็ด”

นอกจากนี้ที่ปริญญาชีวิตไปศึกษาหาอ่านมาเพิ่มเติมพบว่า

“คนจีนจะมีนิสัยหนึ่งที่ถือเป็นเครื่องหมายการค้าเลยทีเดียว นั่นก็คือสัจจะในการทำงานหรือการดำรงชีวิต ซึ่งการรักษาคำพูด พูดคำไหนคำนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจและทำให้ได้รับโอกาสดีๆ ในชีวิตที่ทำให้พวกเขาร่ำ ร ว ย ”

“ความร่ำ ร ว ย ของคนจีนนั้น พื้นฐานสำคัญมาจากการมีนิสัยขยัน พร้อมจะทำงานและพัฒนาตัวเองทุกอย่างเท่าที่ทำได้ อีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบสมถะ ประหยัด อดออม จึงทำให้มีเงินก้อนเร็วในการเริ่มทำธุรกิจ และยังเป็นนิสัยติดตัวไปตลอดถึงแม้จะร่ำ ร ว ย มหาศาลแล้วก็ตาม”

จีนรักษาสัจจะเยี่ยงชีวิต ยึดมั่นในเรื่องการค้าขาย ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ ขยัน ประหยัด อดทน เหมือนมดงาน คนจีนสอนลูกหลานให้รู้จักเก็บเงินไว้เป็นทุนทำธุรกิจ รู้จักต่อยอดและเปลี่ยนแปลง ไม่จำเป็นอย่ามีหนี้สูญ ข ย า ยกิจการให้เติบโตไปทีละน้อยๆ เทคนิคซื้อเมื่ออิ่ม ขายเมื่อหิว คนจีนรู้จักกระจายความเสี่ยง

ที่มา China Xinhua News และ thaismescenter

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments