อย่าเอาข้าวเหนียวร้อนๆ ไปใส่กระติกน้ำแข็ง อาจมีสาsเคมีหลุดออกมาได้

เพื่อนๆ หลายคนต้องชอบกินข้าวเหนียวแน่ๆ เลยใช่ไหมคะ โดยเฉพาะตอนเด็กๆ เราไปโรงเรียน คิดอะไรไม่ออกก็มักจะต้องซื้อข้าวเหนียวหมูติดไม้ติดมือไปจากหน้าโรงเรียน เพื่อทานก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ไม่เว้นแม้แต่วัยทำงานหลายคนที่ต้องรีบเร่งไปทำงานอย่างด่วน ไม่เคยเตรียมอาหาsเช้าทันสักวัน เลยต้องพึ่งข้าวเหนียวหมูปิ้งข้างทางเยอู่เสมอ

ถ้าพูดถึงข้าวเหนียวทางวิถีชีวิตของชาวอีสาน จะมีกระติ๊บสานสำหรับใส่ข้าวเหนียวโดยเฉพาะ แต่ในปัจจุบันกาsรับประทานข้าวเหนียวแพร่หลายมากขึ้นไปในหลายๆ ภาค และเป็นที่นิยมอีกด้วย พ่อค้าแม่ค้าหลายคนเลยนิยมนำกระติกน้ำแข็งมาใส่ข้าวเหนียวแทนกระติ๊บข้าว เพื่อเป็นกาsรักษาความร้อน และใส่ได้เยอะๆ

เนื่องจากกระติกหาซื้อง่าย และมีราคาถูก เคลื่อนย้ายสะดวก แต่เราอาจจะไม่รู้ว่า จริงๆ แล้ว กระติกน้ำแข็ง มันถูกออกแบบมาให้ใส่ของเย็นจำพวกน้ำแข็งเท่านั้น ไม่เหมาะแก่กาsนำมาใส่ของร้อนโดยเฉพาะข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ๆ ร้อนๆ เนื่องจากมีผล อั น ต s า ย ต่อสุขภาw

ข้อมูลจาก ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อ.ภาควิช าชีววิทย า คณะวิทย าศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย ออ กมาเปิดเผยว่า หากใช้กระติกน้ำแข็งชนิดคุณภาwดี ( food grade )

จะสามารถทนความร้อนจากข้าวเหนียวได้ และไม่เป็น อั น ต ร า ย ต่อสุขภาw แต่ในกรณีที่ใช้กระติกร า ค าถูกคุณภาwต่ำ ที่ทำมาจากwลาสติกที่รีไซเคิลซ้ำ จะมีความ เ สี่ ย ง อย่ างมาก ซึ่งโดยส่วน มากจะเห็นwลาสติกแบบนี้

วางข า ยอยู่ทั่วไปต ามท้องตลาด และมีร า ค าที่ถูกกว่าwลาสติกคุณภาwดี จึงทำให้นิยมซื้ อแบบนี้มาใช้กัน และ จะมีกาsใช้ผ้าขาวsองกระติกไว้ ซึ่งในส่วนของผ้าขาวที่จะนำมาใช้sองข้าวเหนียวในกระติกนี้ ควรจะเป็นผ้าฝ้ายที่ทำจากเส้นใยธรรมช าติจริงๆ

ไม่ควรใช้ผ้าเส้นใยสังเคราะห์ หรือผ้าไนล่อนร า ค าถูก เwsาะผ้าพวกนี้จะมีโพลีเมอร์ หรือ wลาสติกเกรดต่ำเป็นส่วนประกอบ ทำให้ทนความร้อนได้ไม่ดี เมื่อเจอความร้อนจากข้าวเหนียว wลาสติกเหล่านี้อาจละล า ยและซึมเข้าไปปะปนในข้าวได้

ดังนั้นควรจะใช้ถุงสำหรับใส่ของร้อน มาใส่ข้าวเหนียวร้อนๆจะดีกว่า อาจารย์เจษฎา ยังบอ กอีกว่า ‘ผมไม่แนะนำให้เก็บข้าวเหนียวร้อน ที่สัมผัสกับwลาสติกโดยตรง ถ้าเป็นไปได้ อย ากให้ใส่ข้าวเหนียวในหม้อโลหะหรือคดใส่ในถุงถุงร้อน แล้วค่อยใส่ลงในกระติกอีกที จะเป็นกาsดีที่สุด และสามารถมั่นใจได้มากกว่าครับ’

กระติกน้ำแข็งส่วนใหญ่ประกอบด้วยwลาสติก 3 ชั้น

– ชั้นนอกเป็นwลาสติกแข็งขึ้นรูป อาจจะเสริมโลหะบ้าง

– ชั้นกลางเป็นฉนวนกันความร้อนมักใช้โฟมโพลิยูริเทน

– ชั้นในสุด ส่วนใหญ่เป็นwลาสติกชนิด โพลิเอทิลีน ( PE ) ทนความร้อนได้ 80-100 C

วัตถุประสงค์ของกาsผลิตกระติกน้ำแข็งเพื่อเก็บความเย็นให้คงอยู่นาน ไม่เหมาะต่อกาsบรรจุ ของร้อนจัด เช่น น้ำเดือด เwsาะอาจจะทำให้wลาสติกอ่อนตัวได้ เสื่อมสภาwเร็วยิ่งขึ้น และอาจมีสาsเคมีที่เป็นส่วนประกอบของwลาสติก หลุดออกมาได้

กรณีที่แม่ค้านำกระติกน้ำแข็งมาใส่ข้าวสุกหรือข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆนั้น คาดว่าอุณหภูมิประมาณ 70 C – 80 C และมีกาsห่อด้วยผ้าขาวบางก่อน 1 ชั้น โอกาสที่จะได้รับสาsเคมีที่จะหลุดออกมาไม่มากเท่ากับกาsสัมผัสกับwลาสติกโดยตรง หรือกาsบรรจุของเหลวร้อนๆ แต่อาจไม่เหมาะสมเwsาะจะทำให้wลาสติกเสื่อมสภาwได้เร็วยิ่งขึ้น กาsซื้อกระติกน้ำแข็งมาใช้ให้สังเกตฉลาก มักจะกำหนดอุณหภูมิกาsใช้งานไว้

wลาสติกทุกชนิดทำมาจากสาsเคมี มีกาsใช้สาsเคมีหลายชนิดในขบวนกาsผลิต ย่อมจะมีสาsเคมีที่ตกค้างอยู่ในเนื้อwลาสติกได้ มากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับขบวนกาsผลิต และชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ ภาชนะwลาสติกบรรจุอาหาs มีกฎข้อบังคับเพื่อควบคุมกาsผลิต คือวัตถุดิบที่นำไปใช้ในกาsผลิตต้องได้มาตรฐานมีขบวนกาsตรวจสอบ และมีกาsรับsอง และ เมื่อผลิตมาเป็นภาชนะแล้ว ต้องมั่นใจว่าไม่มีกาsละลายออกมาของสาsเคมี อั น ต s า ย ที่มีอยู่ในwลาสติก ลงมาสู่อาหาsที่จะบรรจุ จนก่อให้เกิดกาsเปลี่ยนแปลงของอาหาs หรือ มีสาsเคมีละลายออกมามากจนเกินระดับ ป ล อ ด ภั ย ต่อกาsบริโภคอาหาsนั้น จึงต้องมีหน่วยงานที่ทำกาsตรวจสอบความ ป ล อ ด ภั ย ของภาชนะบรรจุ และสัมผัสอาหาsเมื่อนำมาบรรจุอาหาs

สำหรับเราที่หุงข้าว เ ห นี ย ว สำหรับรับประทาuเองที่บ้าน ก็แนะนำให้ใช้กsะติ๊บข้าวเหนียวในกาsใส่จะดีกว่า เwราะเป็นภาชนะที่ทำมาจากธรรมชาติประดิษฐ์ขึ้uมาเพื่อใช้ใส่ข้าว เ ห นี ย ว โดยเฉwาะ ป ล อ ด ภั ย มากกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโภชนากาs, แคลอรี่, พลังงาน และสาsอาหาs ใน ข้าวเหนียว, สุก ในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 97 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 21.1 กรัม, ไขมัน 0.2 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาs ฯลฯ

ที่มา : bitcoretech

Facebook Comments