อาจารย์ขยำ ธนบัตร ‘จนยับยู่ยี่ แล้วถามว่า “มีใครอยากได้ไหม”

อำนาจซื้อสินค้าหรือบริการของเงินแต่ละหน่วย ซึ่งพิจารณาได้จากดัชนี ร า ค า สินค้า กล่าวคือ ถ้า ร า ค า สินค้าสูงขึ้นแสดงว่า ค่าของเงินลดลง ถ้า ร า ค า สินค้าลดลง แสดงว่า ค่าของเงินเพิ่มขึ้น ค่าของเงินจึงเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม (ผกผัน) กับ ร า ค า สินค้าเสมอ

ธนบัตรใบละ 1,OOO อาจารย์เอาออกมาให้นักศึกษาดู แล้วถามว่า มีใครอ ย า กได้บ้างไหม นักศึกษาทุกคนยกมือขึ้น

อาจารย์จึงขยำ ธนบัตรใบนั้น’จนยับยู่ยี่ แล้วถามอีกครั้งว่า”มีใครยังอ ย า กได้ ธนบัตรใบนี้อยู่หรือไม่ ทุกคนยังยกมือขึ้นเหมือนเดิม

อาจารย์เลยถามต่อว่า ถ้าสมมุติว่าธนบัตรใบนี้ถูกทิ้งอยู่บนพื้นแล้วมีคนเยียบย่ำจนสกปรกยังจะมีใครอ ย า กได้อีกหรือป่าว

นั้นคือสิ่งมีค่า ที่พวกเธอได้เรียนรู้ ไม่ว่าเธอจะทำอะไรกับธนบัตรใบนี้ มันก็ยังคงมี ร า ค า 1,OOO บาท เสมอ

ชีวิตคนเราก็เช่นกัน บางครั้ง เราอาจจะถูกทอดทิ้ง ถูกใครต่อใครซ้ำเติม เหยียบย่ำ ถูกขยี่ ยับเยิน เพราะผิดพลาดในการเดินของชีวิตจนทำให้เธอเกิดความรู้สึกว่าตัวเอง ไร้ค่า

แต่รู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้น “เธอก็ยังมีคุณค่าของความเป็นคน ไม่ว่าเธอจะสะอาดเอี่ยมหรือยับยู่ยี่” ตัวเรามีค่าที่สุดเสมอ

วันนี้อาจจะเหมือนหมาจนตรอกแต่ใช่ว่าจะไม่มีพรุ่งนี้จงจำไว้อย่าดูถูกตัวเอง

1 ค่าของคนอยู่่ที่ผลของงาน​

2 ค่าของสันดานอยู่ที่การกระทำ​

3 ค่าของเงินต่ำอยู่ที่ผลของเศรษฐกิจ​

4 ค่าของชีวิตอยู่ที่การดำเนิน

ครูสอนให้เด็กได้เข้าใจคุณค่าของความเป็นคนดี.มันก็ถุกแล้ว.เปรียบเทียบให้เห็นว่าแบงค์พันถึงเราจะขยำทิ้งมันก็ยังมี ร า ค า อยู่หนึ่งพันเหมือนเดิม.สอนให้เห็นค่าของความที่เป็นคนดีค่ะ

ค่าของเงิน หรือ มูลค่าของเงิน หมายถึง อำนาจในการซื้อสินค้าและบริการ หรืออำนาจในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ค่าของเงินจึงแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ

1 ค่าของเงินภายใน หมายถึง อำนาจซื้อสินค้าหรือบริการของเงินแต่ละหน่วย ซึ่งพิจารณาได้จากดัชนี ร า ค า สินค้า กล่าวคือ ถ้า ร า ค า สินค้าสูงขึ้นแสดงว่า ค่าของเงินลดลง ถ้า ร า ค า สินค้าลดลง แสดงว่า ค่าของเงินเพิ่มขึ้น ค่าของเงินจึงเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม (ผกผัน) กับ ร า ค า สินค้าเสมอ

2 ค่าของเงินภายนอก หมายถึง อำนาจในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ หรือ ร า ค า ของเงินตราสกุลหนึ่ง เมื่อคิดเป็น ร า ค า ของเงินตราสกุลอื่น ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น เดิมเงิน 1 ดอลลาร์เท่ากับ 25 บาท ต่อมา เงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 39 บาท แสดงว่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น แต่ค่าเงินบาทลดลง เป็นต้น กล่าวโดยสรุป การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ถ้าต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น แสดงว่า ค่าเงินลดลงหรือเงินอ่อนตัว แต่ถ้าจ่ายเงินน้อยลงจากเดิม แสดงว่าค่าเงินเพิ่มขึ้น หรือค่าเงินแข็งตัว

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments