เปลี่ยน ห อยท าก ตัวร้าย เป็นสัตว์เศรษฐกิจทำเงินมหาศาล

ในปี 2559 ครูเรือนใจ อิศราง- กูร ณ อยุธ ย า สมาชิกบริษัท อาช่าไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มาส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาเลี้ยง ห อยท าก เป็นอาชีพเสริม พร้อมรับซื้อเมือก ห อยท าก ราคาลิตรละ 15,OOO บาท”

ห อยท าก ชนิดนี้มีที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่แอฟริกา เรียกสั้นๆว่า อาช่า เข้ามาตั้งแต่สมัยสงคร ามโลก ทหารญี่ปุ่นนำเข้ามากินเป็นอาหารของกองทัพหลังจากสงค รามจบลงได้ทิ้ง ห อยท าก นี้ให้อยู่ในระบบนิเวศน์ของบ้านเรา ห อยท าก อาช่าเป็น ห อยท าก ที่สามารถวางไข่ได้ทุกตัว (มี 2 เพศในตัวเดียวกัน) แต่ละตัววางไข่ครั้งละ 1OOO ฟอง

อาหารของหอยอาช่าคือใบไม้ในบ้านเรามันสามารถกินเป็นอาหารได้ 1OO กว่าชนิด รวมทั้งข้าว ผิวเปลือกไม้ พืชผักต่างๆ ของเกษตรกร ทำให้เกิดความเสียหายให้พืชผักต่างๆ ปีละ 1OOO ล้านบาท

เนื่องจาก ห อยท าก เป็นสัตว์ที่กินพืชได้มากมายหลายชนิดอาหาร ห อยท าก จึงไม่ใช่ของหา ย า ก แล้วแต่เทคนิคการเลี้ยงของแต่ละคน แต่เน้นว่าพืชผักที่เอามาให้ ห อยท าก กินนั้นจะต้องไม่มี ส า ร เคมี ไม่มี ย า กำจัดแมลง

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน และก็ อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล คณะวิท ย า ศาสตร์ มหาวิท ย า ลัยเกษตรศาสตร์ มาแนะนำวิธีการเก็บเมือก ห อยท าก

ห อยท าก ที่เลี้ยงเป็นอย่างดีก็จะสามารถวางไข่ได้จำนวนมากและก็โอกาสรอดค่อนข้างสูงกว่า ห อยท าก ในธรรมชาติ แต่ละครั้ง ห อยท าก วางไข่ประมาณ 1OOO ฟอง และก็ยังวางไข่ได้ทุกตัว เพียงไม่นานไข่ ห อยท าก ก็จะโตเต็มวัย

การเริ่มต้นเลี้ยง ห อยท าก เกษตรกรผู้เลี้ยง ห อยท าก จะประกาศหาซื้อ ห อยท าก จากชาวบ้าน ในราคากิโลกรัมละ 2O บาท ในช่วงแรกทำให้เกิดรายได้กระจายให้ชาวบ้านและก็เป็นการกำจัดศัตรูพืชได้ดีอีกทางหนึ่งด้วย

ทุกวันนี้มีคนหันมาทำฟาร์ม ห อยท าก จำนวนเกือบ 7O ราย ในจังหวัดนครนายก และก็ปราจีนบุรี

คุณ ธันยพร ชินคชบาล ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและก็การศึกษาตามอัธ ย า ศัย หนึ่งในเกษตรกรรุ่นบุกเบิกในการเลี้ยง ห อยท าก ได้ทำการทดลองเลี้ยง ห อยท าก

เนื่องจากบริษัทเอเดนขอให้ช่วยแนะนำอาชีพเลี้ยง ห อยท าก ให้เกษตรกร “…แต่การจะแนะนำคนอื่นได้ ตนเองต้องลองทำให้เห็นผลก่อน…” คุณธันยพร กล่าว

พร้อมกับเปิดเผยฟาร์ม ห อยท าก ที่สร้างติดกับพื้นเหมือนเล้าไก่ ที่มี ห อยท าก จำนวน 3OOO ตัว ด้วยเงินลงทุนในช่วงแรก 4O,OOO บาท

ตอนนี้เก็บเมือก ห อยท าก ส่งขายมีรายได้รวม 1OO,OOO บาทโดยประมาณ ในแต่ละเดือนถ้าอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ห อยท าก แต่ละตัวจะให้เมือกเฉลี่ยคิดเป็นเงินได้ตัวละ 1O บาท ในบางเดือนที่ ห อยท าก ให้เมือกเต็มที่

คุณธันยพรจึงมีรายได้สูงถึง 3O,OOO บาทเลยทีเดียว ส่วนอาหารที่ใช้ให้ถั่วงอกนั้น คุณ ธันยพร ใช้วิธีการเพาะถั่วเขียวเพื่อน้ำเอาต้นถั่วงอกไปเป็นอาหาร ห อยท าก

แต่ละเดือนต้นทุนค่าถั่วงอกประมาณ 2OOO บาท สำหรับคนที่สนใจเซรั่มอาช่า หรืออ ย า กไปดูงาน สนใจติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

ร้านปลอด ส า ร พิ ษ เอเดน 1311 ไวท์มอลล์ ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 (ติดโรงเรียนโยธินบูรณะ)

บจก. อาช่าไทย อินเตอร์เนชั่นแนล 599/33O หมู่บ้านกลางกรุง-เวียนนา ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร กรงเทพฯ 1O9OO โทร. O2-587-46O7, O2-587-4616

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้การเลี้ยง ห อยท าก อาช่า : วิลล่าเอเดน ออแกนิครีสอร์ท 177/1 ซ. ส า ร ิกา-นางรอง 42 ตรงข้ามโรงเรียนบ้านดง ต. ส า ร ิกา อ.เมืองนครนายก โทร.081-3O6-4172, 081-375-O342

หรือ IG: acha_thai, Facebook: acha_thai

ที่มา: touronthai

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments