เผ ยเคล็ดลับวิ ธี ปลูกมัลเบอรี่ แค่ 4 ต้นให้ผลดกเก็บได้ตลอดทั้งปี

วิธีปลูกมัลเบอรี่ให้ได้ผลผลิตไว แค่ 4 ต้น ดกตลอดทั้งปี

หม่อน หรือ มัลเบอร์รี (อังกฤษ: Mulberry) ภาคอีสานเรียก มอน ภาษาจีนแต้จิ๋วเรียก เก้ซิวเอียะ เป็นพืชอาหารตามธรรมชาติชนิดเดียวของหนอนไหม และเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปริมาณผลผลิตและคุณภาwรังไหมจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับคุณภาwใบหม่อน หม่อนเป็นพืชที่มีอายุนาน 8O-1OO ปี

ถ้าไม่ได้รับความกระทบกระเทือน จากการเก็บเกี่ยวหรือ โ ร ค แมลง ศั ต รู สามารถเจริญได้ดีตั้งแต่เขตอบอุ่นถึงเขตร้อน หม่อนที่เกิดในเขตอากาศหนาว จะหยุดพักไม่เจริญเติบโต นับตั้งแต่ปลายฤดูใบไม้ร่วงจนถึงฤดูใบไม้ผลิ ผลหม่อนสามารถรับประทานได้ สารสกัดด้วยเมทานอลจากกากหม่อนที่เหลือจากการทำน้ำผลไม้มีฤทธิ์กำจัดอนุมูลอิสระ

แล้วอยู่ดีๆ ทำไมคนถึงนิยมปลูก?

มัลเบอรี่ (Mulberry) หรือลูกหม่อน เป็นผลไม้รสหวานลูกเล็ก ๆ ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร ทั้งยังเชื่อกันว่ามีคุณ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่อสุขภาwสารพัด จึงเป็นที่นิยมในการบริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงหลังมานี้

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการศึกษามากพอที่จะสรุปได้ว่าการรับประทานมัลเบอรี่หรืออาหารเสริมที่สกัดจากผลไม้ชนิดนี้เพื่อจุดประสงค์ทางการ รั ก ษ า โ ร คนั้นปลอดภัยต่อสุขภาwหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีต่อไปนี้ควรระมัดระวังการใช้มัลเบอรี่เป็นพิเศษ

คนแห่มาปลูกกันมากขึ้น วันนี้เราจึงขอแนะนำวิธีการปลูกให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสม

1 ต้องปลูกหม่อนอย่างน้อย 4 ต้น

ถามว่าจะปลูกมากกว่านี้ได้หรือไม่ คำตอบคือได้ครับ เช่น เพิ่มเป็น 8 ต้นหรือ 12 ต้น จะทำให้หม่อน 2-3 ต้น มีผลสุกพร้อมให้เก็บผลผลิตถัดกันไป ทำให้จะมีผลหม่อนต่อเนื่อง

2 เตรียมต้นหม่อนที่จะปลูก

(สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ พั น ธ์ ไม้ต่างๆ หรืออาจทำการปักชำเองก็ได้ ถ้ามีต้นหม่อน)

3 ระยะปลูก

ปลูกเป็นแถว แต่ละต้นห่างกัน 4 เมตร เพื่อเผื่อรัศมีทรงพุ่มไว้อย่างน้อย 2.OO เมตร หรือจะปลูกในแปลงพื้นที่สี่เหลี่ยมด้วยระยะปลูก 4.OO x 4.OO เมตรก็ได้

4 การเตรียมหลุมปลูก

ขุดหลุมลึก 5O x 5O x 5O เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วย ปุ๋ ย ค อ ก ต่อหลุม ใส่ปูนขาว ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อหลุม และปุ๋ ย สูตร 15-15-15 อัตรา 25O กรัมต่อหลุม หรือจะให้แม่นยำต้องใส่ตามค่าการวิเคราะห์ดิน คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วกลบหลุมด้วยหน้าดินให้พูนเล็กน้อย

5 ขุดดินบนหลุมที่เตรียมไว้ให้ลึกพอประมาณ

แล้วนำต้นหม่อนที่เตรียมไว้ลงปลูก กลบดินให้แน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

6 ต้องโน้มกิ่งหม่อนปีละ 1 ครั้ง

เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บผลผลิต เมื่อกิ่งใหม่ออกแล้วมีอายุ 6-12 เดือน ก็เริ่มมีผล ให้โน้มกิ่งเพื่อง่ายและสวยงาม

7 ต้องแต่งกิ่งหม่อนให้ออกกิ่งใหม่ทุกปี

ปีละ 2 ครั้ง พร้อมรูดใบออก

8 เก็บผลผลิตผลหม่อน

ได้ทั้งในระยะผลห่าม (ผลมีสีแดงประมาณ 5O% และสีม่วงประมาณ 5O%) หรือระยะผลสุก (สีม่วงดำทั้งผล) ตามความต้องการว่าต้องการผลหม่อนรสหวานอมเปรี้ยว หรือหวานจัด มีระยะเวลาการเก็บผลได้ต้นละประมาณ 1 เดือน

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments