เรื่องจริง “สำหรับคนบางคน”

1 รู้ไหมคะ คนบางคนรู้จักได้…แต่คบไม่ได้

2 รู้ไหมคะ คนบางคนพูดคุยได้…แต่ปรึกษาไม่ได้

3 รู้ไหมคะ คนบางคนคุยเอาสนุกได้…แต่เอาสาระไม่ได้

4 รู้ไหมคะ คนบางคนเที่ยวด้วยกันได้…แต่พึ่งพาไม่ได้

5 รู้ไหมคะ คนบางคนเป็นเพื่อนกินได้…แต่เป็นเพื่อนแท้ไม่ได้

6 รู้ไหมคะ คนบางคนฝากดูแลบ้านได้…แต่ฝากผีฝากไข้ไม่ได้

7 รู้ไหมคะ คนบางคนให้ของได้…แต่ให้ใจไม่ได้

8 รู้ไหมคะ คนบางคนเป็นลูกน้องได้…แต่เป็นหัวหน้าไม่ได้

9 รู้ไหมคะ คนบางคนเป็นหัวหน้าได้…แต่เป็นผู้นำไม่ได้

10 รู้ไหมคะ คนบางคนเป็นคู่ควงได้…แต่เป็นคู่ชีวิตไม่ได้

11 รู้ไหมคะ คนบางคนเป็นผู้ชายได้…แต่เป็นสุภาพบุรุษไม่ได้

12 รู้ไหมคะ คนบางคนเป็นคู่นอนได้…แต่เป็นแม่ของลูกไม่ได้

13 รู้ไหมคะ คนบางคนเป็นสามีได้…แต่เป็นพ่อของลูกไม่ได้

14 รู้ไหมคะ คนบางคนพูดได้…แต่ทำไม่ได้

15 รู้ไหมคะ คนบางคนทำสำเร็จได้…แต่สอนไม่ได้

16 รู้ไหมคะ คนบางคนสอนได้…แต่ไม่เคยทำสำเร็จได้

17 รู้ไหมคะ คนบางคนคิดได้…แต่ทำตามที่คิดไม่ได้

18 รู้ไหมคะ คนบางคนทำตามได้…แต่คิดเองไม่ได้

19 รู้ไหมคะ คนบางคนทำไม่ได้…แต่บางคนไม่ได้ทำ

20 รู้ไหมคะ คนบางคนอ่านแล้วเก็บ…แต่บางคนอ่านแล้วแชร์

Facebook Comments