เรื่องราวน่ายกย่อง สาวใจบุญ บ ริ จ า ค ที่ดินมูลค่ากว่า 13ล. สร้าง รพ.ให้ชาวบ้าน

สาวใหญ่น้ำใจงาม บ ริ จ า ค ที่ดิน 13 ล. สร้าง รพ.ให้ชาวบ้าน จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลไปหาหมอ

ก า ร ถวายที่ดินนั้นนับว่าเป็น ก า ร ทำบุญใน ฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า เป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเwราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้

เรื่องราวที่เรานำมาฝากเพื่อน ๆ วันนี้ บับเป็นเรื่องราวที่น่ายกย่องมาก หญิงรายหนึ่งตั้งใจ บ ริ จ า ค ที่ดินมูลค่า 13 ล.บาท

เพื่อให้ใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ สร้างเป็น รพ. โดยเรื่องราวดี ๆ นี้ถูกโพสต์โดยเพจเฟซบุ๊ก เสียง ปชช. ชาวภูเก็ต Phuket People’s Voice โดยทางเพจกล่าวว่า…

ผู้ใจบุญ บ ริ จ า ค ที่ดิน เทศบาล ต.ราไวย์ และพี่น้องชาว ต.ราไวย์

ขอขอบคุณ “คุณสุภาภรณ์ สาลี” บ ริ จ า ค ที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2 งาน มูลค่ากว่า 13,OOO,OOO บาท

เพื่อสร้าง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ราไวย์ทดแทนสถานที่เดิม

และเพิ่มพื้นที่ใน ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล ให้กับ ปชช.ในพื้นที่ ต.ราไวย์

ทั้งนี้หลังเรื่องราวถูก เ ผ ย แ พ ร่ ออกไปได้มีชาวเน็ตต่างเข้ามาอนุโมทนาบุญกับ ก า ร สร้างกุศลครั้งใหญ่ของคุณสุภาภรณ์ ในครั้งนี้ด้วย

ที่เห็นถึง ป ร ะ โ ย ช น์ ส่วนรวมกับ ก า ร สร้าง รพ.ในครั้งนี้ว่าสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เยอะ

บอกเลยว่าในบางครั้ง ก า ร ทำบุญทำทานใช่ว่าจะต้องเป็น ก า ร ทำเข้าร่วมกิจกรรมกุศลแต่อย่างใดในบางครั้ง ก า ร ทำบุญแม้จะทำ ก า ร กุศลไม่ได้หลายๆ อย่างแต่ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน

“ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ถึง ต า ย แม้กระทั่งรอด ต า ย ก็วนเวียนอยู่ในรพ. แต่แปลกที่คนไทยไม่ค่อยได้นึกถึงแพทย์ พ ย า บ า ล เท่าไหร่นัก”

“ ก า ร บ ริ จ า ค ให้รพ.เป็น ก า ร สร้าง ป ร ะ โ ย ช น์ มหาศาลต่อมนุษยชาติโดยไม่เลือกหน้า ไม่เลือกเชื้อชาติ ศ า ส น า นับเป็นทาน เป็นอานิสงส์ของพระโพธิสัตว์เจ้า ดังเช่นเจ้าแม่กวนอิมที่ทรงช่วยเหลือผู้คน”

แหล่งที่มา bigberm

เรียบเรียงโดย parinyacheewit.com

Facebook Comments