เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อปูน สร้างรายได้ถึงกก.ละ 800 – 1,000 บาท

หากพูดถึงกุ้งแล้ว นอกจากจะต้องเป็นกุ้งแม่น้ำ หรือกุ้งทะเล กุ้งนั้น ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็เป็นสัตว์น้ำที่ราคาไม่ค่อยจะตกมาก บางท่านมีพื้นที่เพียง 2 งานก็สามารถเลี้ยงได้แล้ว กุ้งก้ามกราม มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางพบทั้งบริเวณแหล่งน้ำกร่อยและแหล่งน้ำจืด กุ้งก้ามกรามวัยรุ่นจะเดินทางไปหากินในแหล่งน้ำ จืดตามแม่น้ำ ลำคลองทั่วๆไป เมื่อถึงฤดูผสม พั น ธุ์ พ่อแม่ พั น ธุ์ กุ้งจะเดินทางมายังแหล่งน้ำกร่อย ซึ่งเป็นบริเวณปากแม่น้ำหรือทะเลสาบเพื่อผสม พั น ธุ์ วางไข่ และ เลี้ยงตัวอ่อนจนเป็นกุ้งวัยรุ่นแล้วเดินทางเข้าไปในบริเวณน้ำจืดเพื่อเลี้ยงตัวจนเป็นกุ้งใหญ่ต่อไป

การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสามารถทำได้ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม หากใครต้องการทำเป็นอาชีพ แต่ไม่เคยทำมาก่อนเลย แนะนำให้ทดลองเลี้ยงในปริมาณน้อยๆไปก่อน สำหรับใครที่ยังไม่รู้จะทำอาชีพอะไร ใครที่กำลังว่างงาน คนที่สนใจเรื่องการทำเกษตรกร หรือใครที่กำลังมองหาลู่ทางรวยที่ทำได้ง่ายๆ ในพื้นที่จำกัด ขอแนะนำอีกหนึ่งอาชีพสร้างเงินเป็นกอบเป็นกำ กับเทคนิคการเลี้ยงกุ้ง แม่น้ำตัวยักษ์ บนท่อซีเมนต์ ที่ทำยอດขายได้กิโลกรัมละ 80O – 1OOO โดยในที่นี้จะใช้ลูกกุ้งขนาด 5 – 7 ซม จำนวน 2OO ตัว

ขั้นตอนอุปกรณ์ มีดังนี้

1 บ่อปูนขนาด 3 x 3 เมตร ลึก 6O เซนติเมตร

2 เครื่องทำอ๊อกซิเจนแบบ 2 รู (ราคาประมาณ 380-4OO บาທ)

3 สายย ๅ งอากาศ

ย ๅ ว 6 เมตร (แบ่งเป็นเส้นละ 5O เมตร 4 เส้น)

ย ๅ ว 2 เมตร (แบ่งเป็นเส้นละ 1 เมตร 2 เส้น)

4 ตัวแยก 3 ทาง 2 อัน

5 หัวทราย 4 หัว จากนั้นนำสายย ๅ งอากาศเส้นละ 1 เมตร ต่อเข้าเครื่องทำอ็อกซิเจนรูละเส้น แล้วใส่ตัวแยก 3 ทางข้างละเส้น หลังจากนั้นใส่สายย ๅ งอากาศเส้นละ 1 5O เมตร ที่บริเวณปลาตัวแยกแต่ละปลาย สุดท้ายปลายสายย ๅ งก็ใส่หัวทรายปลายละหัว ก็จะได้ชุดจ่ายอ๊อกซิเจนเรียบร้อย

6 อาหารอนุบาลกุ้ง อาหารเม็ด หาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไป บอกคนขายว่าอาหารสำหรับกุ้งลงเดิน อาหารสด ไรแดง (จะไม่ใช้ก็ได้)

7 ผงแร่ธาตุ สำหรับช่วยให้กุ้งลอกคราบได้เร็ว มีขายตามร้านขายอาหารสัตว์

8 ท่อพีวีซี สำหรับให้กุ้งหลบซ่อนหรืออาศัย

9 แผ่นกระเบื้องหลังคา สำหรับให้กุ้งหลบอาศัย

1O ลูกกุ้งขนาด 5-7 ซม ที่ต้องเลือกไซส์นี้ เพราะเป็นขนาดที่มีอัตราการรอดที่สูงกว่า

ขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม มีดังนี้

1 เติมน้ำลงบ่อปูนให้ได้ขนาดความลึก 5O ซม (ใช้น้ำประปาก็ได้)

2 หว่านเกลือให้ทั่วบ่อจนหมด 2 ถุง จากนั้นเปิดเครื่องอ๊อกซิเจนเพื่อเพิ่มอากาศในน้ำ ให้หัวทรายอยู่ตามมุมบ่อทั้งสี่มุม ทิ้งน้ำไว้ 36-48 ชม

3 ปล่อยกุ้ง ให้เรียงท่อ พีวีซี หรือกระเบื้องหลังคา ลงบ่อไว้

4 หลังจากเตรียมน้ำทิ้งไว้ครบ 48 ชม ก็ค่อยๆ ปล่อยลูกกุ้งลงบ่อ และอย่าพึ่งให้อาหารกุ้ง ควรให้กุ้งอดอาหาร 1 วัน พอถึงวันถัดมาก็เริ่มให้อาหารกุ้งวันละ 4 ช้อน ในช่วงเย็นหรือใกล้มืด และควรหว่านรอบบ่อ

5 เมื่อปล่อยกุ้งลงน้ำครบ 7 วัน ให้หว่านแร่ธาตุสำหรับกุ้งลงบ่อ จำนวน 4 ช้อนโต๊ะ ทำแบบนี้ทุก 15 วันจะสังเกตเห็นว่าหลังจากให้แร่ธาตุไป กุ้งจะขึ้uมาบอกคราบไว้บนแผ่นกระเบื้องหลังคา ซึ่งถือเป็นสัญญาณว่ากุ้งกำลังโต เมื่อให้อาหารกุ้งครบ 45 วัน ให้เปลี่ยนขนาดอาหารสำหรับกุ้งขนาดกลาง และหลังจากนั้นไปอีก 45 วัน ก็ให้เปลี่ยนขนาดเป็นอาหารสำหรับกุ้งขนาดใหญ่ แล้วให้อาหารต่อไปอีก 6O วัน หรือเลี้ยงไปจนครบ 6-7 เดือu

ข้อแนะนำ

ช่วงที่ให้อาหารกุ้งถ้ามีวิตามินหรืออาหารเสริม ก็ใส่คลุกไปกับอาหารกุ้งได้ เพราะจะช่วยให้กุ้งแข็งแรงโตเร็วขึ้น

วิธีการเปลี่ยนน้ำ สำหรับใครที่ไม่เข้าใจในระบบน้ำวน ก็ต้องเปลี่ยนน้ำเองอาทิตย์ละครั้งหรือเมื่อเห็นว่าน้ำเริ่มขุ่น ควรหว่านแร่ธาตุสำหรับกุ้งทุก 7 วันหรือทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำในบ่อ น้ำต้องสะอาด อากาศดี อาหารอิ่ม จะช่วยให้กุ้งรอดและโตแน่นอน อย่าพย ๅ ย ๅ มไปกวนไปส่องดูผลงานบ่อย เพราะกุ้งชอบความเป็นส่วนตัวมาก เดี๋ยวจะไม่กินอาหารทำให้โตช้า

เกร็ดความรู้จากปริญญาชีวิต

สถานที่ที่จะใช้ขุดบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ควรเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนจะทำให้เก็บน้ำได้ดีและคันดินไม่พังทลายง่าย และไม่ควรเป็นดิน เปรี้ยว เพราะจะทำให้น้ำเป็นกรด ไม่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของกุ้ง บ่อเลี้ยงกุ้งควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี สะอาด ไม่มีมลภาวะจากโรงงานอุตสาห กรรม แหล่งชุมชนและแหล่งเกษตรกรรมน้ำควรมีปริมาณมากพอที่จะใช้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะถ้าเป็นพื้นที่ที่มีน้ำส่งเข้าบ่อโดยไม่ต้องสูบน้ำ เช่นจาก แม่น้ำ ลำคลอง คลองชลประทาน

ก็จะยิ่งดีเพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายพื้นที่เลี้ยงควรอยู่ใกล้แหล่ง พั น ธุ์ กุ้งก้ามกราม เพื่อสะดวกในการลำเลียงขนส่งลูกกุ้งมิให้ บอบช้ำ นอกจากนี้ควรอยู่ใกล้ถนน ไฟฟ้าเพื่อสะดวกในการขนส่งอาหาร ผลผลิต ตลอดจนใกล้ตลาด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งปัจจัยการผลิตต่างๆ

ปริญญาชีวิตไม่ได้ขาย พั น ธุ์ กุ้งนะจ๊ะ หากเพื่อนๆ สนใจก็ลองหาพื้นที่ใกล้บ้านได้เลยค่ะ แค่มาแนะนำอาชีพน่าทำเฉยๆ หากใครมีคำแนะนำก็บอกกันมาได้เลยจ้า

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
error: Content is protected !!