เส้นทางสู่ดวงดาว จากพลทหาร มทบ.24 เป็นนายร้อย จปร.

เป็นอีกความฝันหนึ่งของเด็กผู้ชายหลายๆ คน เมื่อครั้งผู้ใหญ่ถามว่า “โตขึ้นหนูอ ย า กเป็นอะไร” เด็กหลายคนมักจะตอบเป็นส่วนใหญ่ว่า “หนูอ ย า กเป็นตำรวจ/ ผมอ ย า กเป็นตำรวจ”

“หนูอ ย า กเป็น ท ห า ร / ผมอ ย า กเป็น ท ห า ร ”

แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไป ความฝันเหล่านั้นเริ่มจางลง ด้วยสภาพแวดล้อม หรือการลืมเลือนสิ่งที่เคยฝันเอาไว้ในวัยเด็ก

แต่ก็มีหลายคน ที่ไม่เคยลืมความใฝ่ฝันของตนเอง มุ่งหน้าสู่เป้าหมายและทำมันให้ได้

เรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 133O ณ พุทธสถานค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑล ท ห า ร บกที่ 24 หากใครเคยทราบหรือเคยอ่านผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วก็ต้องขออภัยด้วย

พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.๒๔ ได้มอบให้ นตท.ฤทธิกาย เวียงวงษ์ นักเรียนเตรียม ท ห า ร ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 6O โรงเรียนเตรียม ท ห า ร ฯ เข้ามาบรร ย า ยพิเศษ แนะแนวทาง เล่าประสบการณ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้น้องพล ท ห า ร ใหม่ ผลัด 2/61 มทบ.๒๔ จำนวน 165 นาย

เพื่อเป็นแนวทางสร้างแรงจูงใจให้ ท ห า ร ใหม่มีความฝัน มีเป้าหมาย เพื่อจะได้ตั้งใจฝึกและรับการศึกษาเป็นโอกาสดีจากทางกองทัพมีให้ ระหว่างการเป็นพล ท ห า ร จุดประกายความฝัน มีความก้าวหน้า มุ่งสู่เป็นนักเรียนนายสิบ และนายร้อย สร้างความฝัน สู่ดวงดาว

โดยมี พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย เสธ.มทบ.24 เป็นประธานฯ

นตท.ฤทธิกาย เวียงวงษ์ เล่าว่า…เส้นทางชีวิต ท ห า ร เริ่มต้นจากการร้องขอเป็น ท ห า ร กองประจำการผลัดที่ 2/56 (2 ปี) ที่ มณฑล ท ห า ร บกที่ 24 จ.อุดรธานี จบ. ม.3 จากโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ในระหว่างที่รับ ร า ช ก า ร เป็น ท ห า ร กองประจำการได้สมัครเรียน กศน. อำเภอเมืองอุดรธานี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 และขออยู่ต่อเป็น ท ห า ร กองประจำการอีก 1 ปี

รวมเป็น 3 ปี เพื่อตั้งใจจะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ ท ห า ร บก และสามารถสอบเข้าได้เป็นนักเรียนนายสิบ ท ห า ร บก รุ่น 2O (1/59) สอบได้ลำดับที่ 51 ระหว่างศึกษาที่ โรงเรียนนายสิบ ท ห า ร บก

ทางโรงเรียนได้มี โควต้าสอบเข้าศึกษา โรงเรียนเตรียม ท ห า ร รุ่นที่ 6O โดยคัดเลือกจากผลการเรียน จากนักนายสิบ 1O69 นาย คัดเลือกเอา 11 นาย

และสามารถได้โควตาศึกษาต่อที่ โรงเรียนเตรียม ท ห า ร สถาบันวิชาการ ป้ อ ง กั น ประเทศ ซึ่งปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 และปีหน้า จะก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถาบันแห่งการเป็นผู้นำทาง ท ห า ร อย่างภาคภูมิใจต่อไป

ยินดีกับน้องด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็นปีแล้ว แต่เรื่องดีๆ แบบนี้ สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังอีกหลายต่อหลายรุ่นได้ ปริญญาชีวิตจึงได้นำมาเขียนและเรียบเรียงใหม่ ณ ที่นี้

ขอบคุณที่มา

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีิวต

Facebook Comments
error: Content is protected !!