เ ปิ ด 10 อาชีwดาวรุ่ง ที่ตอนนี้ตลาด แ ร ง ง า น ต้องการสูงมาก

10 อาชีw ที่ตลาดแรง ง า น ต้องการสูง

อันดับที่ 10 ง า น โลจิสติกส์ & ขนส่ง

การขนส่งโลจิสติกส์(Logistic) เป็นการจัดการระบบขนส่งสินค้าต่างๆ ที่เกิดจากความต้องการของลูกค้า โดยการขนส่งเคลื่อนย้ายจากต้นทางไปสู่ปลายทางที่ตั้งไว้เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค

ความต้องการของตลาดแรง ง า น อยู่ที่ 3.04 เปอร์เซ็น เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้าข้อมูล

และทรัwยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า

อันดับที่ 9 ง า น บริหารทรัwยากรบุคคล

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีไม่ใช่การให้ความสำคัญที่เรื่องอัตราจ้างเพียงอย่างเดียว แต่ควรหันมาใส่ใจการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรด้วย เพราะทุกคนต้องการความก้าวหน้าและพัฒนาศักยภาพในชีวิต

ความต้องการของตลาดแรง ง า น อยู่ที่ 5.02 เปอร์เซ็น

ในปัจจุบันการบริหารทรัwยากรบุคคลมีความจำเป็นและสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อองค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน

อันดับที่ 8 ง า น ระดับผู้บริหาร

ผู้บริหาร คือ ผู้นำที่มีความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้าน และสามารถแบ่งงานให้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลและให้คำแนะนำการทำงานได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ความต้องการของตลาดแรง ง า น อยู่ที่ 5.63 เปอร์เซ็น ง า น ระดับผู้บริหารคือ ผู้ที่มีหน้าที่กระจาย ง า น ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ล่ะบุคคล

พร้อมทั้งคอยให้คำแนะนำการทำ ง า น นั้นอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผล ง า น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อันดับที่ 7 ง า น ช่วงระยะสั้นต่างๆ

ความต้องการของตลาดแรง ง า น อยู่ที่ 6.28 เปอร์เซ็น เวลานี้คงต้องยอมรับว่า ง า น ระยะสั้นนั้นมีค่าตอบแทนสูง เช่น ตำแหน่งอีเว้นท์ มาร์เก็ตติ้ง ,มาร์เก็ตติ้ง

และหลายองค์กรเล็งเห็นแล้วว่า ง า น บางตำแหน่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างพนัก ง า น ประจำเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรลง

อันดับที่ 6 ง า น บริการลูกค้า

ความต้องการอของตลาดแรง ง า น ยู่ที่ 6.39 เปอร์เซ็น เรียกอีกอย่างว่า ง า น บริการลูกค้า เป็น ง า น ที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนาน ๆ และภักดีแบรนด์ตลอดไป

อันดับที่ 5 ง า น ด้านธุรการ

ความต้องการของตลาดแรง ง า น อยู่ที่ 7.15 เปอร์เซ็น เรียกกันติดปากว่า ง า น แอดมิน เป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุน

อันดับที่ 4 ง า น IT&Programmer

ความต้องการของตลาดแรง ง า น อยู่ที่ 8.11 เปอร์เซ็น ถือเป็นหนึ่งในเบื้องหลังคนสำคัญที่เป็นคนที่คอยพัฒนาและซัพพอร์ตให้หน่วย ง า น หรือองค์กร สามารถดำเนินกิจการในยุคปัจจุบันที่มีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการทำธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน

อันดับที่ 3 ง า น วิศวกรและการผลิต

ความต้องการของตลาดแรง ง า น อยู่ที่ 8.62 เปอร์เซ็น เมื่อยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไปโรง ง า น และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ นั้นเริ่มหันมาใช้เครื่องจักรในการผลิตกันมากขึ้น ความต้องการบุคลากรวิศวกรและการผลิตนั้นย่อมมีมากตามไปด้วย

อันดับที่ 2 ง า น การ เ งิ น และบัญชี

ความต้องการของตลาดแรง ง า น อยู่ที่ 12.16 เปอร์เซ็น เมื่อขึ้นชื่อว่าทำธรุกิจแล้ว สิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงนั่นก็คือเรื่อง เ งิ น ทอง

อันดับที่ 1 ง า น ขายและการตลาด

ความต้องการของตลาดแรง ง า น อยู่ที่ 22.65 เปอร์เซ็น ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรต่างงัดกลเม็ดหมัดเด็ดออกมาสู้กันอย่างเต็มที่ ดังนั้นหน้าที่ ง า น ขายและการตลาดจึงมีความสำคัญมาก

ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีส่วนของกลุ่มสาย ง า น อิสระ ที่กำลังได้รับความนิยมและรายได้ดีไม่แพ้ ง า น ประจำ อันได้แก่ เกมเมอร์ ยูทูปเบอร์ คนขับแก๊ปไบร์ค/แก๊ปฟู้ด อูเบอร์ ขายของออนไลน์ และกลุ่มคนที่หารายได้เสริมจากแพลตฟอร์มต่างๆ

ที่มา: www.goodjobbkk.com/321/

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments