แนวทางสร้างเงิน เลี้ยง สั ต ว์ น้ำ 3 ชนิด เป็นอาชีwเสริม สร้างรายได้หมุนเวียน

เลี้ยง สั ต ว์ น้ำ 3 ชนิด เป็นอาชีwเสริม สร้างรายได้หมุนเวียน

สำหรับใครที่ทำการเกษตsอยู่แล้ว และมีพื้นที่บริเวณบ้านหรือสวนพอสมควร ก็อยากจะให้ลองเลี้ยง สั ต ว์ น้ำ 3 ชนิดนี้ควบคู่กันไป เผื่อว่าจะสามารถทำให้เกิดรายได้อีกช่องทางหนึ่งได้ ซึ่งเราเพียงแต่นำเสนอคร่าวๆ เท่านั้น ไม่ได้ ข า ย พ่อ พั น ธุ์ แม่ พั น ธุ์ แต่อย่างใด เนื้อหาเรียบเรียงจากเทคโนโลยีชาวบ้าน ซึ่งเกษตsกรท่านหนึ่งได้ให้ความรู้คร่าวๆ เกี่ยวกับการเลี้ยง และการเตรียมพื้นที่ การลงทุนคร่าวๆ รวมถึงช่องทางในการจำหน่ายเอาไว้ หากใครสนใจก็ลองติดต่อหา พั น ธุ์ ด้วยตนเองได้ที่ตลาดประมงหรือกรมประมงใกล้บ้าน

สั ต ว์ น้ำทำ เ งิ น ที่นิยมนำมาเลี้ยงด้วยกัน 3 ชนิดคือ

ปลาสลิด

หอยขม

กุ้งฝอย

ขั้นตอนก่อนที่จะนำ สั ต ว์ น้ำทั้ง 3 ชนิด มาเลี้ยง

ขุดบ่อสำหรับเลี้ยงให้มีขนาด 40×40 เมตs ความลึก 1 เมตs จำนวน 4 บ่อ โดยคำนึงถึงขนาดพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่

ในขั้นตอนแรกเมื่อเตรียมบ่อเสร็จแล้ว เตรียมบ่อให้มีแพลงตอนด้วยการนำเศษหญ้าเนเปียร์ที่เหลือจาก ข า ย มาผสมกับปุ๋ยคอกนำมาใส่ลงไปในบ่อ จากนั้นน้ำภายในบ่อก็จะค่อยๆ ปรับสภาพเป็นสีเขียว เมื่อบ่อพร้อมสำหรับเลี้ยงปลาแล้ว จะนำกุ้งฝอย หอยขม และปลาสลิดลงมาเลี้ยงภายในบ่อเดียวกัน ทำให้ภายในบ่อมี สั ต ว์ น้ำที่สามารถทำ เ งิ น ให้ได้ทั้ง 3 ชนิด

ไม่ต้องดูแลอะไรมาก ปล่อยให้อยู่แบบตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ต้องกลัวว่าปลาสลิดจะกินกุ้ง เพราะปลาสลิดเป็นปลาที่กินพืช จึงไม่ค่อยกินกุ้งฝอยที่นำมาใส่เลี้ยงไว้ ส่วนหอยขมมีลักษณะที่อยู่ก้นบ่อ ก็จะกินเศษ อ า ห า ร ที่อยู่ก้นบ่อ ก็จะเป็นการเลี้ยงแบบที่ สั ต ว์ แต่ละชนิดที่เอื้ออำนวยซึ่งกันและกัน โดยปลาสลิดที่นำมาเลี้ยงในบ่อเป็นปลาที่อนุบาลไว้ภายในบ่อพลาสติกให้มีอายุประมาณ 3 เดือน

ช่วงแรกควรให้กิน อ า ห า ร เม็ดเพื่อสร้างความ แ ข็ ง แ ร ง ต่อมาจะลดการให้อาหารเม็ดลง จะเน้นให้อาหารที่เป็นรำละเอียดและใช้ปุ๋ยคอกผสมกับหญ้าเนเปียร์ผสมกันสร้างแพลงตอนเพื่อเป็นอาหารให้กับปลาแทน

เมื่อปลาสลิดมีอายุได้ประมาณ 6-7 เดือน ก็จะพร้อมเป็นแม่ พั น ธุ์ ที่จะผลิตลูกให้สามารถ ข า ย ได้ เมื่อเห็นว่าลูกปลาสลิดเริ่มมีจำนวนที่มากขึ้นภายในบ่อ ก็จะเตรียมลากอวนจับลูกปลาสลิดมาใส่ในกระชังที่เตรียมไว้ภายในบ่อ จากนั้นคัดไซซ์ที่ ข า ย ให้กับลูกค้าที่สนใจจะซื้อไปเลี้ยงต่อ โดยขนาดลูกปลาสลิด 3 นิ้วครึ่ง ข า ย อยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท และถ้าเป็นลูกปลาสลิดไซซ์ 1 นิ้ว ข า ย อยู่ที่ ตัวละ 2 บาท

ส่วนกุ้งฝอยที่เลี้ยงภายในบ่อจะลากอวน ข า ย อยู่ที่กิโลกรัมละ 100-120 บาท โดยราคาสามารถขึ้นลงได้ตามกลไกตลาด ส่วนหอยขม ข า ย อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท

ทั้งกุ้งฝอยและหอยขมสามารถ ข า ย ให้กับลูกค้าได้เรื่อยๆ

ถึงแม้จะเป็นอาชีwเสริม โดยรายได้ต่อเดือนก็ตกอยู่ที่หลักหมื่นบาทกันเลยทีเดียว

ในเรื่องของการ ข า ย ก็จะเป็นปากต่อปากบอกกันไปเขาก็จะเข้ามาติดต่อขอซื้อกันเอง

สำหรับผู้ที่สนใจอยากทำเป็นอาชีwเสริม

สามารถทำได้เพราะเป็นงานที่เพลิดเพลิน หรือถ้าอนาคตมีการต่อยอดก็สามารถพัฒนาเลี้ยง สั ต ว์ น้ำชนิดอื่นให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยทำเป็นอาชีwหลัก มองถึงความพร้อมของพื้นที่ก่อนว่าเหมาะสมกับการเลี้ยง สั ต ว์ น้ำชนิดไหน และที่สำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณจึงเป็นงานที่เหมาะสม เพราะไม่ได้ใช้แรงงานมากเกินไป แต่กลับทำให้มีงานยามว่างทำเมื่ออยู่ในวัยเกษียณอย่างไม่เหงาอีกด้วย

ที่มา: เทคโนโลยีชาวบ้าน

เรียบเรียงใหม่โดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments