15 สาเหตุหลัก ที่คนแห่ยื่นใบลาออกจาก ง า น ทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่า ง า น ใหม่มันหายาก

15 สาเหตุหลัก ที่คนแห่ยื่นใบลาออกจาก ง า น ทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่า ง า น ใหม่มันหายาก

จากผลสำรวจจาก พนักงานที่มีส่วนร่วมกับบริษัทน้อย

มักมีโอกาสสูงที่จะลาออก ซึ่งมันคือเรื่องจริง

สิ่งที่ชวนตกใจคือ พนักงานที่มีความสามารถสูงมากๆ แต่มีส่วนร่วมกับองค์กรน้อยนั้นจะอยู่ในกลุ่มคนที่ลาออกบ่อยสุดและมีอัตราสูงเท่าๆ กับพนักงานระดับทั่วไป หรือให้พูดง่ายๆ ก็คือ แม้ว่าพนักงานของคุณจะเก่งมากแค่ไหน ถ้าคุณไม่ให้เขาได้มีส่วนร่วมอะไรเลย สุดท้ายเขาก็จะเลือกที่จะลาออกไปอยู่ดี

1 มีปัญหาเรื่องคน

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างเพื่อนร่วม ง า น , ความขัดแย้งกับเจ้านาย, การมีปากเสียงกับลูกน้อง, หรือแม้กระทั่งทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องตลอดจนเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ ง า น เลยแม้แต่น้อย

2 มีปัญหาสุขภาw

ปัญหาสุขภาwบางเรื่องก็เป็นเรื่องของโ ร คภัยไข้เจ็บ โ ร คประจำตัว หรือแม้แต่อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน

3 ง า น เยอะจนเกินพอดี

ยุคนี้หลายบริษัทมักจะมีนโยบายการการให้ทำ ง า น มากมายหลายอย่ างพร้อมกัน หรือรวม ง า น จากหลายๆ ตำแหน่งมาไว้ในตำแหน่งเดียว

4 ทำ ง า น ที่ไม่ชอบ ได้รับมอบหมาย ง า น ที่ไม่ถนัด

การได้ทำ ง า น ที่ชอบและถนัดจะทำให้ พนง. มีความสุขกับการทำ ง า น และอยู่กับองค์กรได้นาน แต่การทนทำ ง า น ที่ไม่ชอบ หรือได้รับมอบหมาย ง า น ที่ไม่ถนัด ก็อาจทำให้เกิดความอึดอัด

5 อัตราจ้างต่ำเกินไป และต้องการปรับเงินเดือนขึ้น

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเงินเดือนมีผลต่อการทำ ง า น ของมนุษย์ออฟฟิศแทบทุกคน และเงินเดือนก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทใช้จูงใจให้ พนง. ร่วม ง า น อยู่ได้

6 สวัสดิการไม่ดีพอ

องค์กรที่ดีมักจะดูแลใส่ใจเรื่องสวัสดิการของ พนง. ได้ดีตามไปด้วย ซึ่งนี่ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ พนง. อยู่ในองค์กรได้ยืนย าว โดยเฉพาะสวัสดิการเรื่องสุขภาwและการรักษาพย าบาล

7 ปัญหาโครงสร้างบริษัท

มองไม่เห็นความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

8 เจ้านายบริหาร ง า น ไม่เก่ง

ถึงแม้ว่า พนง. คนนั้นจะได้ทำ ง า น ที่ชอบ ตำแหน่งที่ใช่ ตัว ง า น ท้าทาย แต่ฝันร้ายที่สุดคือการได้เจ้านายที่ไม่เอาไหน

9 องค์กรไม่ได้ใช้ความสามารถของ พนง. อย่ างมีประสิทธิภาw

คนที่ชอบทำ ง า น ทำ ง า น ดี ทำ ง า น ก่ง และทุ่มเทในการทำ ง า น ไม่ว่าจะอยู่องค์กรใดก็ตามพวกเขาย่อมคาดหวังว่าจะได้ทำ ง า น ที่ตนเองเลือกอย่ างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเอง

10 องค์กรไม่เห็นศักยภาwและไม่ส่งเสริม พนง. ให้ก้าวหน้า

บ่อยครั้งที่องค์กรได้ พนง. เก่งๆ มาอยู่ในมือ หรือ พนง. พัฒนาตัวเองจนมีศักยภาwขึ้นมา แต่บริษัทไม่เห็นตรงส่วนนี้ หรือเห็นแล้วเพิกเฉย ละเลย ไม่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า

11 ชีวิตเสียสมดุล

บางคนให้ความสำคัญกับเรื่อง Work-Life Balance มากๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่รักในการสร้างสมดุลชีวิตให้พอดี ไม่ทำ ง า น หนักจนทำให้สุขภาwแย่

อย่ างเช่น ง า น ที่ต้องเดินทางตลอดเวลาทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว, ง า น ที่ต้องทำในเวลากลางคืนขัดกับวิถีชีวิตปกติทั่วไป, ง า น ที่ทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนหรือออกกำลังกาย

12 ย้ายถิ่นฐาน

อีกเหตุผลสำคัญหนึ่งของการยื่นใบลาออกก็คือการย้ายถิ่นฐานของ พนง. ตั้งแต่ย้ายบ้านไปอยู่อีกเขตที่ทำให้เดินทางลำบากขึ้น ครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด หรือแม้แต่ต้องย้ายไปทำ ง า น ต่างประเทศ

13 กลับไปช่วยธุรกิจของครอบครัว เปิดกิจการเป็นของตัวเอง

อีกเหตุผลคลาสสิกทุกยุคทุกสมัยก็คือการถูกเรียกให้กลับไปช่วยบริหาร ง า น ธุรกิจของครอบครัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักเป็นเหตุผลส่วนตัวและอาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับใครบางคน

14 เบื่อหน่าย อิ่มตัว ง า น ไม่ท้าทายอีกต่อไป

หาก พนง. รู้สึกเบื่อหน่าย สิ้นหวัง ในการทำ ง า น ประเภทที่ว่าตื่นลืมตามาทุกเช้าแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าสนใจ ไม่อย ากไปทำ ง า น เบื่อออฟฟิศ เบื่อความจำเจ เบื่อพฤติก ร ร มซ้ำเดิมเช่นกัน

15 เหตุผลที่ไร้เหตุผล

สุดท้ายแล้วบางเหตุผลของการยื่นใบลาออกก็เป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลสิ้นดี อย่ างเช่น อกหักกับคนในออฟฟิศ, ย้ายตามคนรักไปอีกบริษัท, หนีหนี้, หรือแม้แต่อย ากออกเดินทางท่องโลกเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ

ที่มา : hrnote asia

Facebook Comments