1O สิ่งที่คนร ว ย มักจะทำเป็นประจำทุกวัน ลองนำไปใช้ดูนะ

รวม 1O สิ่งที่คน ร ว ย มักทำกันมาให้คุณรู้ เพื่อให้คุณเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนพร้อมจะ ร ว ย สักที อย่ารอให้ ร ว ย แล้วค่อยทำ เwราะวันนั้นจะไม่มี แต่ถ้าอยากมีวันที่ ร ว ย วันนี้คุณต้องเริ่มทำตัวเช่นคน ร ว ย ให้ได้ซะก่อน ถ้าคุณทำแบบที่คน ร ว ย เขาทำได้ คุณก็กลายเป็นคน ร ว ย ได้เช่นกัน 1O สิ่งที่ว่านั้นมีอะไรไปดูกันเลย

1 รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุด ตอนไหนควรทำให้สุด

คน ร ว ย จะไม่ล้มลงร้องไห้กับคนที่ไม่สนใจสินค้า ถ้าโดนปฏิเสธ เขาก็แค่กล่าวคำว่า ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ แล้วเอาเวลาไปเสนอขายกับคนอื่นๆต่อไปที่อาจจะซื้อก็ได้ ข้อนี้บางคนก็หมายถึงการมองโลกในแง่ดี มองมุมบวก เอาตัวเองไปอยู่กับด้านที่มีพลังส่งเสริม คน ร ว ย รู้ว่าอะไรควบคุมได้ควบคุมไม่ได้ ใส่ใจถูกจุด ก็ฉุดให้ ร ว ย ได้อีกเยอะ

2 อยู่นอ กออฟฟิศบ้าง หาที่ทำงานใหม่ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง มองโลกให้กว้างขึ้น

ลองนำงานประจำไปทำนอ กออฟฟิศดูบ้าง เช่น การพูดคุยกับลูกค้าหรือพบปะกับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ วิ ธีเหล่านี้จะช่วยเปลี่ยน มุมมองและเพิ่มพูนความรู้กับขย ายเครือข่ายของคุณ คุณไม่สามารถเรียนรู้ทุกอ ย่ างได้จากการนั่งที่โต๊ะทำงาน ดังนั้นจงออ กไปหาประสบการณ์จากโลกภายนอ กบ้าง

3 มีอิสรภาwทางการ เ งิ น รู้จักการลงทุน การใช้เงินทำงานแทน

คนร ว ยจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับเสื้อผ้าแบรนด์เนม สินค้าร า ค าแพง เครื่องประดับหรือรถยนต์อ ย่ างที่ใครหล า ยๆคนคิด wวกเขาจะไม่ล้างผลาญ เ งิ น แต่จะให้ เ งิ น ทำงานแทนwวกเขา รายได้ที่มาจากธุรกิจเสริม การลงทุน เ งิ น ปันผล หรืออสังหาริมท รั พ ย์คือแหล่งรายได้เสริมของคนร ว ย แม้แต่การมีบัญชี เ งิ น ฝากผลตอบแทนสูงก็สามารถทำให้คุณร ว ยขึ้นได้ด้วย

4 พูดให้น้อยลง ฟังให้มากขึ้น ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์

กฎข้ อนี้สำคัญมากแม้ว่าคุณจะไม่สนทนากับเพื่อนก็ต าม การรับฟังความต้องการของผู้อื่นก็เป็นปัจจัยสำคัญในธุรกิจเช่นกัน คนส่วนใหญ่จะพูดในสิ่งที่wวกเขาไม่ชอบและต้องการเปลี่ยนเราทุกคนรู้ดีว่าการสื่อสารคือองค์ประกอบสำคัญขณะที่การฟังก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น

5 อ่ า นหนังสือทุกวัน เพราะหนังสือคือขุมความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

คนร ว ยส่วนใหญ่จะเลือ กการอ่ า นหนังสือมากกว่าการดูโทรทัศน์ อันที่จริงคนร ว ยร้อยละ 88 จะอ่ า นหนังสืออ ย่ างน้อยวันละ 3O นาที การอ่ า นวรรณก ร ร มพัฒนาตนเองไปจนถึงข่าวสารบ้านเมืองจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ของคุณซึ่งจะทำให้คุณรู้จักเปิดใจกว้างมากขึ้นแถมยังมี ป ร ะ โ ย ช น์ ในที่ทำงานอีกด้วย

6 จงฉลาดเลือ กคบเพื่อน คบคนที่ไม่ทำให้ตัวเองตกต่ำทั้งทางด้านความคิดและการใช้ชีวิต

แม้ว่าจะย ากแต่ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จก็ต้องประเมิน มิตรภาwในปัจจุบันอีกครั้ง ลองถามตัวเองว่าwวกเขาทำให้คุณเป็นคนดีหรือ กำลังฉุดรั้งคุณอยู่ หากเป้าหมายของคุณคือ การสร้างฐานะก็จงผูกมิตรกับคนที่สามารถช่วยเหลือคุณได้

7 จดบันทึกสิ่งที่ทำเป็นประจำเสมอ เขียนไดอารี่ทุกวันหรือบัญทึกสิ่งที่สำคัญเอาไว้ทุกวัน

ไม่สำคัญว่าจะเป็นสมุดบันทึกหรือแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์ คุณควรจดบันทึกรายการสิ่งที่ต้องทำ เป้าหมายระยะย าวและระยะสั้น หรือแม้แต่ความฝันทุกวัน พย าย ามกระตุ้นสมองให้ปลอ ดโปร่ง เพื่อให้คุณมีพื้นที่เพิ่มในการจัดเก็บความคิดต่างๆและคุณจะได้ไม่ลืมสิ่งที่สำคัญอื่นๆด้วย

8 อ ย่ าหยุดที่จะเรียนรู้

โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอ ดเวลาขณะที่ผลิตภัณฑ์ นวัตก ร ร ม และเทคโนโลยีใหม่ๆก็เกิดขึ้นเกือบทุกวัน และถ้าคุณต้องการเป็นที่หนึ่งและประสบความสำเร็จก็ต้องใฝ่เรียนรู้เหตุการณ์ทุกอ ย่ างที่กำลังเกิดขึ้น

หรือบางสำนักบอกว่า ทำเป้าหมายให้กลายเป็น “ภาw” ขึ้นมาให้ได้ เราต้องมองเห็นชัดเจนทุกอย่าง บอกเล่าได้ทุกรายละเอียด เช่น ตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลขชัดๆ พร้อมระบุขอบเขตไปเลย กล้าคิดใหญ่ มองไกลๆ

9 ให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรก

คุณต้องหมั่นดูแล สุ ข ภ า w กายใจของตัวเองทุกวัน คุณควรทำกิจก ร ร มที่ทำให้คุณรู้สึกดีมีพลังและผ่อนคล า ยไม่ว่าจะเป็นการยกน้ำหนักหรือเล่นเทนนิส การใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรักหรืออยู่ต ามลำพัง การอาบน้ำหรือฝึกสมาธิ เป็นต้น
1O ให้ความสำคัญกับเวลา

คน ร ว ย รู้ว่าไม่มีใคร ร ว ย มากพอจะซื้อเวลาคืนกลับมาได้ เขาจึงพร้อมทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปอย่างไร้ค่า คน ร ว ย จึงหาทางนำ เ งิ น ที่มีมากไปแลกเวลามาให้ตัวเองมากๆ และวิธีที่เขาใช้คือ จ้างคนอื่นมาทำงานแทนตัวเอง ซึ่งก็เปรียบเหมือนใช้ เ งิ น ซื้อเวลานั่นแหล่ะ

ที่มา forlifeth

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments