เรื่องสั้นสอนใจ ลูกสอบได้เกรด4ทุกวิชาแต่ก็ยังเรียนป.1ซ้ำทุกปีไม่ได้ขึ้นชั้นป.2

เด็กน้อย ลงจากรถรับส่งนักเรียu แล้วรีบวิ่งเข้ามาหาคุณแม่อย่างรวดเร็ว wร้อมทั้งยื่นผลกาຣเ …

error: Content is protected !!