6 สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิดภาวะ “ส ม อ ง ไ ห ล” พนักงานเก่งๆ ส่วนใหญ่ พากันลาออกหมด

6 สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิดภาวะ “ส ม อ ง ไ ห ล” พนักงานเก่งๆ ส่วนใหญ่ พากันลาออกหมด

ปัญหาที่ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องสะดุด เwราะมันเป็นอุปสรรคในการทำ ง า น อย่างมาก นั่นคือปัญหาเรื่องบุคลากร การลาออกของพนัก ง า น แต่ละคนนั้นมีต้นทุนที่ธุรกิจคุณจะต้องจ่ายสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาพนัก ง า น คนใหม่เข้ามาทำ ง า น แทน หรือแม้กระทั่งการสอน ง า น ซึ่งระหว่างนั้นยังมีขั้นตอนอีกมากมายที่จะทำให้เสียเวลา และไม่ได้ ง า น ที่มีประสิทธิภาwดังเดิม

ในโลกของธุรกิจไม่ว่าในยุคสมัยใดบุคลากรที่มีศักยภาwถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญรุดหน้าขึ้นสู่ทำเนียบขององค์กรระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หากองค์กรไม่สามารถตอบสนองได้ เช่น ไม่ขึ้น เ งิ น เดือน ไม่เลื่อนตำแหน่งให้ พวกหัวกะทิเหล่านี้ก็จะเริ่มขยับขยาย ย้ายออกไปเติบโตที่อื่น หรือที่เรียกว่า “สมองไหล”ได้ง่าย

นอกเหนือจากเรื่องค่าตอบแทนแล้ว สิ่งแวดล้อมในการทำ ง า น และ โอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้ร่วม ง า น ก็สำคัญไม่แพ้กัน

มาดูสาเหตุกันดีกว่าค่ะว่าทำไม “คนเก่งๆ” เขาถึงต้องพากันลาออกจากที่ทำ ง า น เก่า

1 หัวหน้าบริหาร ง า น ไม่เป็น

บางองค์กรให้คนที่อยู่นานหรือคนที่มีอายุมากกว่าเป็นหัวหน้า แต่ไร้ซึ่งประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่พัฒนาตนเอง ไม่รู้จักวางแผน ก็เลยทำให้ลูกน้องเก่งๆ ลาออกกันหมด

2 ให้คนๆเดียวดูและ ง า น มากเกินไป

จริงอยู่ที่ว่า ยิ่งจ้างคนน้อย ก็ยิ่งลดต้นทุนในองค์กรได้ แต่คน 1 คนไม่สารถทำ ง า น ทุกอย่างได้ หรือหากทำได้ก็คงไม่เต็มที่ 100% ในที่สุดความอดทนนั้นย่อมมีขีดจำกัด หากเขามีทางเลือกที่ดีกว่า ง า น น้อยกว่า แถม เ งิ น ได้เท่าเดิมหรือได้มากกว่า ด้วยอายุ ง า น เขาก็ไปค่ะ

3 เ งิ น เดือนต่ำเกินไปรู้สึกไม่คุ้มค่า

เ งิ น เดือนมีผลต่ อ การทำ ง า น ของพนัก ง า น คนนึงมากที่สุดแล้ว เมื่อไหร่ก็ต ามที่เขารู้สึกว่า เ งิ น เดือนน้อยเกินไป การจะมองหาที่ใหม่ก็เป็นทางออ กที่เหมาะสม

4 สวัสดิการไม่ตอบโจทย์

นอ กจาก เ งิ น เดือนแล้ว ตัวพนัก ง า น เองก็อย ากจะได้สวัสดิการที่ตอบโจทย์อ ย่ า งเหมาะสม เwราะนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะ ทำให้องค์กรนั้นน่าสนใจและควรคู่แก่การร่วม ง า น

5 ไม่มีโอ กาสเติบโตเลย

ถ้าเขามองไม่เห็นโอ กาสเติบโตที่ชัดเจน ก็พร้อมที่จะไปทันที

6 การทำ ง า น ไม่ตอบโจทย์ซึ่งกันและกัน

เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่ แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น มาตลอ ด และยิ่งส่ งผลกระทบหนักในทุกวันนี้ เwราะการทำ ง า น ระหว่างคนต่างเจนเนอเรชั่นกัน จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนแตกต่างกันอย่ างเห็นได้ชัด ทั้งไลฟ์สไตล์

ทั้งรูปแบบการทำ ง า น ทั้งหน้าที่ ความรับผิ ดชอบ และการดำเนิน ง า น ต่างๆ ยก ตั วอย่ างเช่น คนรุ่นเก่าจะทำ ง า น กันแบบอนาล็อ ก เน้นการนัดประชุมเป็นสำคัญเพื่อแลกข้ อมูลข่าวส า ร

และต้องมาทำ ง า น อย่ างตรงเวลา ห้ า ม ข า ด ลา มาสาย แต่สำหรับเด็กรุ่นใหม่จะมองว่านั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลย เขาสามารถทำ ง า น อยู่ที่บ้านได้โดยทำให้ ง า น เสร็จลุล่วงด้วยดี เขาอาจจะมาช้าสักหน่อย แต่ก็ทำ ง า น ได้อย่ างมีประสิทธิภาw

“ปัจจัยทั้งหลายดังกล่าวข้างต้น หากมีการจัดการและบริหารอย่างสมดุล เพื่อการเจริญเติบโตในการทำ ง า น ในองค์กร รวมถึงการมีการตั้งเป้าหมาย หรือ มาตรฐานในการทำ ง า น ที่สูง และการประเมินผล ง า น อย่างเป็นธรรม สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน

เwราะ เ งิ น อาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญตัวเดียวที่เป็นแรงดึงดูดคนให้อยู่กับองค์กร คนที่มีความสามารถต้องการมากกว่านั้น และแน่นอนองค์กรต้องเข้าใจถึงปัจจัยเหล่านี้”

ด้วยเหตุนี้เองการรักษาพนัก ง า น ในองค์กรเอาไว้จึงเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจควรทำ เพื่อไม่ให้ปัญหายิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ซึ่งถ้าคุณสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าพนัก ง า น คนไหนกำลังมีท่าทีจะลาออก ก็สามารถเข้าไปพูดคุยเกลี้ยกล่อมพวกเขาได้เช่นกัน

ที่มา krustory, th.jobsdb.com เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments