คนเรา ทำบุญมาไม่เท่ากัน จงพอใจใน “วาสนา” ของตัวเอง

คนมีวาสนาดี คือเป็นคนที่สบายตั้งแต่เด็กๆ ไม่ค่อยต้องทำอะไรมาก มีเงินให้ใช้พอมีพอกิน ไม่ได้รวยมากแต่ไม่ลำบาก ชีวิตราบเรียบ ไม่ค่อยมีปัญหาหรืออุปสรรค ผล ก ร ร ม ในอดีตชาติก่อนที่ได้กระทำคุณงามความดีอะไร …

Read More