ฝากไว้อ่านเตือนสติ ความจนทำให้คนเป็นหมา เงินตราทำให้หมาเป็นคน

มีคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ปริญญาชีวิตนับถือท่านหนึ่งเขาบอกว่า ว่า โตขึ้นต้องรีบเก็บเงิน สร้างเนื้อสร้างตัว และสอนว่า ถ้าไม่มีเงินเก็บ จะเหมือนหมาตัวหนึ่ง จริงหรือเปล่า อ ย า กให้คำนิ ย า มว่า ไม่มีเงิน เหม …

Read More