เปิดเคล็ดลับ ซักหมอนเหลืองอ๋อย ขึ้นรา มีคราบเหลือง ให้ขาวจั๊วะเหมือนใหม่

หมอนพวกนี้ซื้อมาใช้เป็นเวลาสิบกว่าปี ไม่เคยซักเลย ส่วนหมอนคราบเหลืองๆ เวลานอนมันจะมีคราบกว่าของคนอื่น มันถึงเวลาแล้วสินะ ที่เราต้องหาข้อมูลดูก็พบว่าพวกมันซักได้ เรื่องหมอนใครบอกไม่สำคัญ การพักผ่อนที่ด …

Read More