บรรยากาศเก่าๆ เดิม ดูแล้วสดชื่นสบายตา สบายใจ

คำว่า “บ้านนอก” มีความหมายว่า นอกเมือง นอกกรุง ที่ดำเนินชีวิตไปตามกรอบสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่นและธรรมชาติ อย่างไร้ไม่มีระบบ กฏเกณฑ์อย่างเคร่งครัดเหมือนสังคมเมือง เป็นสังคมที่อิงฤดูกาล …

Read More