ปลูกต้นไม้ไว้เป็นมรดก ปลูกอะไรดีให้มีค่า 3 ปีมีกิน 15 ปีล่ำซำ

ทำสวนป่า ปลูกไม้อะไรให้มีค่า 3 ปีมีกิน 15 ปียิ่งล่ำซำ กฏหมายใหม่ได้ถูกปรับแก้ให้ “ไม้ทุกแบบที่ขึ้นในที่ดินมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม” ดังนั้นเราจึงไม่ต้องทำเ …

ปลูกต้นไม้ไว้เป็นมรดก ปลูกอะไรดีให้มีค่า 3 ปีมีกิน 15 ปีล่ำซำ Read More

ปลูกต้นไม้อะไรดีให้มีค่า เก็บไว้เป็นมรดกได้ดั่งเงินออมวัยเกษียณ

จะปลูกต้นไม้เศรษฐกิจแต่ไม่รู้จะปลูกต้นไม้อะไร เพื่อใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้ มาศึกษากันว่าไม้แต่ละชนิดมีคุณสมบัติต่างๆ มีจุดเด่นอย่างไรมาลองพิจารณากันก่อนทำการปลูก 1 ราชพฤกษ์หรือต้นคูณ เป็นไม้มงคลเป็ …

ปลูกต้นไม้อะไรดีให้มีค่า เก็บไว้เป็นมรดกได้ดั่งเงินออมวัยเกษียณ Read More