ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ ดาราใจบุญ เปลี่ยนบ้านเป็นโรงทานเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน

ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ (ชื่อเล่น: จิ๊) ซึ่งเป็นที่รู้จัก และเรียกกันติดปากว่า ป้าจิ๊ เป็นนั …

อ่านต่อ...