เพราะหลวงตาปลูกกล้วยไม้ไว้ชม…ไม่ได้ปลูกไว้เพื่อทำให้โ ก ร ธ ใคร

เ รื่ อ งเล่าจากวัดแห่งหนึ่ง หลวงตาชอบปลูกต้นไม้ ดอกไม้มาก และท่านก็มีต้นกล้วยไม้ปลูกไว้หลายกระถาง ท่านคอยรดน้ำ ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี และคอยเฝ้ามองกล้วยไม้ออกดอกงอกงามอยู่ทุกวัน วันหนึ่งหลวงตามีกิจน …

เพราะหลวงตาปลูกกล้วยไม้ไว้ชม…ไม่ได้ปลูกไว้เพื่อทำให้โ ก ร ธ ใคร Read More