ไม่ทราบว่าใครเขียน แต่ขอบันทึกไว้เพื่อให้ตัวเองและลูกหลานได้อ่านในปีต่อๆไป

ไม่ทราบว่าใครเขียน แต่ชอบการเรียงลำดับว่าตอนwระองค์อายุเท่าไร มีเหตุการณ์หรือได้ทำอะไรบ้าง ขอบันทึกไว้เพื่อได้อ่านในปีต่อๆไป wระบาทสมเด็จwระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติwระราชกรณียกิจเพื่อwสกนิกรชาว ไ ท ย มาเ …

Read More

เก็บเอาไว้ให้ลูกหลาน ๙ คำสอนของพ่อหลวง ร.9 ที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่า

การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจ และเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเส …

Read More