ลุงตักไอติมครบ 3 อัน ก็ตะโกนว่า “เสร็จแล้วโว๊ย มาเอาเร็ว”

ความมีน้ำใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น ทุกวันนี้บนถนนมีหมาจรจัดมากกว่า 8. …

Read More