6 วิ ธีเป็นสาวๆ สวยและมีเสน่ห์ ไม่ต้องพึ่งหน้าต า อยู่ที่ไหนใครๆ ก็รัก

6 วิ ธีเป็นสาวๆ สวยและมีเสน่ห์ ไม่ต้องพึ่งหน้าต า 1 แต่งหน้าแบบใสๆ สมกับวัย ไม่ต้องโบกเยอะ ไม่ต้องโปะเยอะ แต่ก็ไม่ต้องถึงกับไม่ทาอะไรเลย อย่างน้อยๆ ก็ควรทากันแดด รองพื้นบางๆ ตบแป้งนิดหน่อย ถ้าตาคมอยู่ …

Read More