ไม่ใช่แค่พนักงานธนาคารที่น่าสงสาร ตอนนี้ ใครทำงานกินแรงงาน น่าสงสารหมด

มีคนบอกว่า “อีกไม่นาน” หุ่นยนต์จะมาทำ ง า น แทนเรา สัญญาณสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่หุ่นยนต์หรือ AI กำลังจะมาทำ ง า น แทนที่คน ดูได้จาก ง า น ของสตาร์ทอัพหลายแห่งที่เป็นข่าว อย่างเช่น Boston Dyn …

Read More