5 พฤติกรรมต้องสงสัยที่ควรรู้ ว่าพนักงานคนไหน กำลังคิดที่จะ “ลาออก” แน่ๆ

5 พฤติกรรมต้องสงสัยที่ควรรู้ ว่าพนักงานคนไหน กำลังคิดที่จะ “ลาออก” แน่ๆ สำหรับบางคนเมื่อได้ทำ ง า น มานาน ๆ หรือเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วนั้น ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอยากลาออกจากที่ทำ ง า น เ …

Read More