“ขออโหสิ ก ร ร ม ”…ทำไม เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร เขาเป็นใคร

“ขออโหสิ ก ร ร ม ”…ทำไม เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร เขาเป็นใคร การขออโหสิกรรมคืออะไร อโหสิกรรม คือ กรรมเลิกให้ผล ไม่มีผลอีก ได้แก่ กรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล ที่เลิกให้ผล เหมือนพืชที่หมด ย า ง เพาะปลูกไม่ …

Read More